Home > Cloud Computing > CAT ประกาศขึ้นแท่นผู้นำให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง มั่นใจเลือกไอบีเอ็มเป็นพันธมิตร เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจไทย

CAT ประกาศขึ้นแท่นผู้นำให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง มั่นใจเลือกไอบีเอ็มเป็นพันธมิตร เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจไทย

กรุงเทพฯ – 3 เมษายน 2556 : CAT ประกาศความพร้อมเป็นผู้นำให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง เลือกไอบีเอ็มเป็นพันธมิตร มั่นใจเทคโนโลยีและความแข็๋งแกร่งของไอบีเอ็มด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง ช่วยเสริมศักยภาพให้ CAT ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการให้บริการคลาวด์ ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศไทย โดยลูกค้าที่ใช้บริการคลาวด์CATจะได้รับความมั่นใจจาก CAT ในฐานะผู้ให้บริการภาครัฐที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานหลักที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีเสถียรภาพสูง เชื่อถือได้ และได้ประโยชน์สูงสุด จากการใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว จ่ายเงินตามการใช้งานจริง และยังวางแผนการขยายการใช้งานไอทีได้ตามการเติบโตขององค์กร

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้ดำเนินกิจการให้บริการทางด้านโทรคมนาคม ทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ต่อเนื่องหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการ โทรคมนาคม และให้บริการทางด้านโทรคมนาคมทั้งในประเทศ และนอกประเทศ โดยมีการตั้งเป้าหมาย ที่จะสร้างคุณค่าในการให้บริการเพิ่มขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถขององค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ลูกค้าธุรกิจองค์กรต่างๆ กำลังมองหาเทคโนโลยีทางด้านคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้งาน CAT ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะนำเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย

ไอบีเอ็มเป็นพันธมิตรในการช่วยบริหารจัดการระบบคลาวด์ ที่จะเอื้อต่อการสร้างบริการใหม่ๆในรูปแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง สิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพบริการของ CAT และขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการไอทีครบวงจร ด้วยความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลิตผลในการดำเนินงาน

สิ่งสำคัญที่ไอบีเอ็มมอบให้กับบริการคลาวด์ของ CAT ในครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างเหนือกว่า ผู้ให้บริการคลาวด์อื่นๆ ด้วยบริการ IBM Smart Cloud Managed Service จากทีมไอบีเอ็มที่ช่วยบริหารงานส่วนต่างๆ ด้านระบบคลาวด์อย่างมืออาชีพ โดยไอบีเอ็มเข้าไปดูแลระบบให้ทั้งหมดอย่างครบวงจร CAT จะได้รับการ บริการภายใต้มาตรฐาน ขั้นตอน พร้อมความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ไอทีระดับโลกจากไอบีเอ็ม

นอกจากนี้ เทคโนโลยีชั้นนำของไอบีเอ็ม ที่ CAT ใช้ในการให้บริการคลาวด์จะช่วยเพิ่มความคุ้มค่า ช่วยประหยัดพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีเสมือนหรือเวอร์ชวลไลเซชันสำหรับการผนวกควบรวมเซิร์ฟเวอร์ที่มาพร้อมกับสมรรถนะในการจัดเก็บข้อมูล โดยสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้งซอฟต์แวร์ โซลูชันที่ทำหน้าที่รวมศูนย์การจัดการระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยโซลูชันคลาวด์คอมพิวติ้งดังกล่าวจากไอบีเอ็ม CAT จะสามารถพัฒนาและนำเสนอบริการคลาวด์ ตั้งแต่บริการโครงสร้างพื้นฐานไปจนถึงบริการซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชั่นต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและคุ้มค่ามากขึ้น

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “CAT มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดให้บริการคลาวด์อยู่แล้ว เนื่องจากเรามีระบบดาต้าเซ็นเตอร์ที่ได้มาตรฐาน มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ครอบคลุม อีกทั้งยังมีบริการเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และที่สำคัญที่สุดคือ CAT ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ของภาครัฐร่วมกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วย เชื่อว่าการให้บริการคลาวด์จะทำให้บริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆได้ครอบคลุมขึ้น ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานทางไอทีไปจนถึงแอพพลิเคชั่นเฉพาะทางของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ CAT บรรลุเป้าหมายที่จะให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการพัฒนาประเทศได้ในที่สุด”
“เรามุ่งหวังว่าบริการคลาวด์จะเติบโตเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ CAT ในอนาคตอันใกล้ และมั่นใจว่าการตัดสินใจเลือกบริษัทไอทีชั้นนำระดับโลกอย่าง ไอบีเอ็ม เป็นพันธมิตรจะช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับ CAT ได้อย่างแน่นอน”

นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ไอบีเอ็มมีความยินดีที่จะช่วยให้บริการคลาวด์ของ CAT ตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างแท้จริง โดยการนำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์มาช่วยบริหารจัดการระบบคลาวด์ได้อย่างครบวงจร

ไอบีเอ็มให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์คอมพิวติ้งมาโดยตลอด ที่ผ่านมา ไอบีเอ็มมีการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในการพัฒนาธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งทั่วโลก รวมทั้งการจัดตั้งคลาวด์ คอมพิวติ้งแล็บ เพื่อสนับสนุนลูกค้าและองค์กรต่าง ๆ ในการเริ่มต้นพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง โดยภายในแล็บแต่ละแห่งจะเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีรวมทั้งทีมงานที่มีทักษะ ความรู้ความชำนาญเพื่อช่วยให้ลูกค้าเริ่มต้นออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีคลาวด์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กร รวมทั้งทำให้คลาวด์ คอมพิวติ้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอีกด้วย

เราพร้อมที่จะช่วยลูกค้าของเราให้ก้าวเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งในธุรกิจที่ตนเองเชี่ยวชาญ ด้วยบริการจากไอบีเอ็มตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการติดตั้ง การทดสอบ ไปจนถึงการให้คำปรึกษาทั้งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจโดยบุคคลากรที่มากด้วยทักษะและความเชี่ยวชาญ”

ไอบีเอ็มมีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจาก CAT ให้เป็นพันธมิตรในการสร้างคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ CAT ในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งของประเทศไทย”

View :1485

Related Posts

Categories: Cloud Computing Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.