Home > Application > กระทรวง วิทย์ฯ ส่งแอพ TVIS รายงานสภาพจราจรด้วยเสียงพูด พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรี

กระทรวง วิทย์ฯ ส่งแอพ TVIS รายงานสภาพจราจรด้วยเสียงพูด พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรี

วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สั่งการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) ส่ง แอพพลิเคชั่น Traffic Voice Information System : TVIS รายงานข้อมูลสภาพจราจรอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ (Real Time) ช่วยประชาชนวางแผนการเดิน ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ คาดประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านการจราจรเพื่อช่วย วางแผนในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากปริมาณการใช้รถใช้ถนนที่มีจำนวน มาก พร้อมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี เพื่อรองรับปริมาณความต้องการข้อมูลข่าวสารทางด้านการจราจร

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลยี กล่าวว่า “ปัญหาจราจรในประเทศไทยเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงขึ้นทุก ปี ผู้คนที่ประสบเหตุการณ์รถติด อยู่ทุกๆ วัน ทราบกันดีว่าเป็นความทุกข์ยาก ที่แสนสาหัสกับ การจราจรที่ติดขัดอย่างมาก เป็นผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของคนหลายล้านคน ที่จะต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต เป็นเหตุที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนตกต่ำเป็นอย่างมากกับการ ที่ต้องทนอยู่กับ อากาศเป็นพิษ ซึ่งเป็นมลพิษที่เกิดมาจากปัญหาการจราจรเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นสิ่งที่รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายพยายามหาวิธีขจัดปัญหาหรือทุเลาปัญหานี้ กระทรวงวิทย์ฯ จึงได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค/สวทช.) นำผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการจราจรทั้งทาง ตรงและทางอ้อมมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งแอพพลิเคชั่น TVIS นี้ สามารถรายงานสภาพจราจรด้วยแบบออนไลน์ ซึ่งดึงข้อมูลสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ แบบอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย และสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ด้วยตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้หรือชื่อตำแหน่งใดๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ แอพพลิเคชั่น TVIS นั้น สร้างความเชื่อมั่นและถูกต้องแม่นยำให้กับผู้ใช้ เนื่องจากประกอบด้วยระบบการรายงานผลการจราจรแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น ข้อมูลภาพจากกล้อง CCTV,ข้อมูลข่าวสารจราจรจากสังคมออนไลน์,ป้ายจราจร อัจฉริยะสามารถดูได้ผ่านแอพพลิเคชั่นของ TVIS หรือโทรผ่านฟังก์ชัน Smart IVR ของแอพพลิเคชั่นไปที่ FM99.5 เพื่อฟังข้อมูลสภาพจราจร หรือผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS (12call), True และ DTAC สามารถโทรได้ฟรี เป็นต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ฟรีที่รองรับการใช้งาน ในระบบปฎิบัติการ iOS และ Android อาทิ Android https://play.google.com/store/apps/details?id=hlt.tvis&hl=th และ iOS : https://itunes.apple.com/app/id606945936 เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่กระทรวงวิทย์ฯ นำผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

View :1419

Related Posts

Categories: Application Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.