Home > Technology > เอคเซนเชอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่

เอคเซนเชอร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่

กรุงเทพฯ 25 เมษายน 2556 – เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย บริษัทให้คำปรึกษาระดับโลกด้านการจัดการการบริหารเทคโนโลยี และบริการเอาท์ซอร์ส ประกาศแต่งตั้งนายนนทวัฒน์ พุ่มชูศรี ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ ทั้งนี้ นายนนทวัฒน์ได้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวแทน นายอรพงศ์ เทียนเงิน ซึ่งได้ลาออกไปร่วมงานกับรัฐบาลไทย

นายอรพงศ์ เทียนเงิน

นายอรพงศ์ เทียนเงิน


นายนนทวัฒน์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้มีโอกาสเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างเอคเซนเชอร์และลูกค้าในไทยให้มีความแข็งแกร่งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยจะร่วมมือกับลูกค้าพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการทำธุรกิจของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับโจทย์ความท้าทายระดับโลกต่างๆได้อย่างดียิ่งขึ้น เช่น ระบบโลกาภิวัฒน์ การผนวกรวมระบบการดำเนินงาน การดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้น เอคเซนเชอร์มีทีมงานระดับมืออาชีพที่เปี่ยมคุณภาพ ทั้งยังมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแวดวงอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย และมีความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ ซึ่งด้วยคุณสมบัติอันโดดเด่นเหล่านี้ จะเป็นพลังที่หนุนเสริมให้เอคเซนเชอร์สามารถดำเนินงานได้อย่างโดดเด่นและมีแต้มต่อเหนือคู่แข่งขันได้ตรงตามกลยุทธ์ที่วางไว้”

นายนนทวัฒน์เข้าร่วมงานกับเอคเซนเชอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาธุรกิจ การให้คำปรึกษาและนำเสนอโซลูชั่นให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ได้แก่ การเงินการธนาคาร การสื่อสาร สื่อและเทคโนโลยี และการจัดการทรัพยากร รวมเป็นระยะเวลากว่า 18 ปี นอกจากนี้ นายนนทวัฒน์ยังมีความชำนาญเป็นพิเศษด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเชิงธุรกิจ (Business Intelligence)

ที่ผ่านมา นายนนทวัฒน์เคยดูแลและรับผิดชอบโครงการพัฒนาและปฏิรูประบบธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนให้แก่องค์กรธุรกิจชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ทั้งยังเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ประจำภาคพื้นอาเซียนของเอคเซนเชอร์ โดยดูแลด้านการปฏิรูประบบ CRM ให้แก่บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้การปรับเปลี่ยนระบบดังกล่าวให้เป็นไปอย่างราบรื่น

นายนนทวัฒน์เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในภาคธุรกิจไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานกับเอคเซนเชอร์ นายนนทวัฒน์ได้บุกเบิกเสริมสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าในตลาดใหม่ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและบริการเพื่อให้ลูกค้าประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

นายนนทวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยจอร์จ วอชิงตัน (George Washington University) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.สหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับเอคเซนเชอร์
เอคเซนเชอร์ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ การบริหารเทคโนโลยีและบริการเอาท์ซอร์สชั้นนำของโลก และด้วยประสบการณ์ การทำงานอย่างลึกซึ้ง ผนวกกับศักยภาพที่สมบูรณ์แบบในทุกภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ รวมทั้งการมีผลงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัทชั้นนำของโลก ทำให้เอคเซนเชอร์สามารถร่วมมือกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการพัฒนาและยกระดับองค์กรของลูกค้าให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีสมรรถภาพสูงสุด ปัจจุบัน มีพนักงานมากกว่า 261,000 คน ใน 120 ประเทศ และมีรายได้สุทธิ 27,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.accenture.com

View :3621

Related Posts

Categories: Technology Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.