Home > Software > รัฐบาลฮ่องกงปฏิรูปการบริการสาธารณะ โดยเลือกใช้โซลูชั่น SAS® Visual Analytics ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

รัฐบาลฮ่องกงปฏิรูปการบริการสาธารณะ โดยเลือกใช้โซลูชั่น SAS® Visual Analytics ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

Hong Kong-big-data-spiral
กรุงเทพฯ ( 20 พฤษภาคม 2556) – หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพแห่งฮ่องกง (Hong Kong Efficiency Unit) ได้แนะนำเทคโนโลยีและแนวทางด้านธุรกิจใหม่ เพื่อช่วยหน่วยงานภาครัฐของฮ่องกงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยขณะนี้หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพฯได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้วยการเลือกใช้ SAS® Visual Analytics เพื่อให้ได้มุมมองของข้อมูลเชิงลึกและตรงตามเป้าหมายของหน่วยงานสำหรับการพัฒนาหน่วยงานท้องถิ่นทั่วภูมิภาคให้สามารถจัดเตรียมบริการแก่ประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
โครงการนี้ช่วยให้หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพฯสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของประชาชนในรูปแบบกราฟิก การพัฒนาของข้อมูลในเชิงลึก และการค้นพบโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยในการทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรของตนได้

“การปรับใช้ซอฟต์แวร์จากแซสถือเป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก รวมถึงการนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาปฏิรูปบริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งช่วยสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน และนี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพฯ” นายไว่-ฝุ่ง ยุก ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพแห่งฮ่องกง กล่าว และเพิ่มเติมว่า “ซอฟต์แวร์แซสช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการร้องเรียนจากประชาชนและสร้างมุมมองเชิงลึกอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งสิ่งสำคัญอยู่ที่ระยะเวลาในการทำความเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดก็ตาม”
นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับอาวุโสของหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพฯ ยังสามารถดูแผนภูมิและกราฟที่สร้างขึ้นจากข้อมูลทั้งหมด ผ่านทางคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หรืออุปกรณ์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทุกเมื่อตามที่ต้องการ

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “SAS Visual Analytics ถือเป็นโซลูชั่นที่มีนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของฟังก์ชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยได้รับการยอมรับสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลจากหลายองค์กร และยังใช้ระยะเวลาไม่นานในการวิเคราะห์ข้อมูล ถือเป็นส่วนสนับสนุนองค์กรต่างๆในการพัฒนาตนเอง อีกทั้งช่วยในการปรับกระบวนการและวิธีการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กร สำหรับในประเทศไทยมีหลายองค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรและการแข่งขันด้านธุรกิจ จึงนำโซลูชั่น SAS Visual Analytics เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยปรับและวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรด้วยเช่นกัน”

เกี่ยวกับ SAS® VISUAL ANALYTICS

SAS Visual Analytics เป็นโซลูชั่นแบบ In-Memory ที่สามารถสำรวจข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบ ระบุโอกาสสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม และนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟิกผ่านการรายงานทางเว็บไซต์หรือ iPad และแท็บเล็ต Android

ทั้งนี้ SAS Visual Analytics สามารถอ่านข้อมูลในหน่วยความจำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นนำไปสู่การประมวลผลและการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว โดยผู้ใช้สามารถสำรวจข้อมูลทั้งหมด ดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนับพันล้านแถวได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหรือวินาที และนำเสนอผลลัพธ์ในรูปแบบกราฟิก ตลอดจนสามารถระบุรูปแบบ แนวโน้ม และความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในข้อมูลได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการนำเสนอในรูปแบบกราฟิกตามมา

สำหรับวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของ SAS Visual Analytics คือการทดลองใช้งานเองโดยตรง โดยแซสได้สร้างระบบออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าสามารถทดลองใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวที่ SAS Visual Analytics demo เว็บไซต์ http://www.sas.com/apps/sim/redirect.jsp?detail=SIM105309_4175

View :1567

Related Posts

Categories: Software Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.