Home > Internet > จุฬาฯ ร่วมมือ 4 บริษัทชั้นนำด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาฯ โครงการ WiFi4CU

จุฬาฯ ร่วมมือ 4 บริษัทชั้นนำด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาฯ โครงการ WiFi4CU

MOU_WiFi4CU_8362X

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือและแถลงข่าวโครงการ เพื่อติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเครือข่ายไร้สายในแนวราบทั้งหมด ซึ่งจะทำให้นิสิตและบุคลากร รวมทั้งบุคคลภายนอกสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง ตอบสนองการเป็น Digital University ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ “คล่องตัว” ของจุฬาฯ ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ ประกอบด้วย นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสาร ไร้สายและบริการเพื่อสังคม บมจ.ทีโอที และ นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ความร่วมมือในข้อตกลงโครงการติดตั้งและให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี และอาจขยายระยะเวลาในความร่วมมือครั้งนี้ต่อไปได้อีกในอนาคต

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ เปิดเผยว่า โครงการ WiFi4CU จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารผ่านบริการเครือข่ายไร้สาย หรือ WiFi ในจุฬาฯ ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาคมจุฬาฯ ในการเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายในรอบรั้วจามจุรี ซึ่งประกอบด้วยนิสิตทุกระดับการศึกษากว่า 40,000 คน และบุคลากรจุฬาฯ กว่า 8,000 คน โครงการ WiFi4CU นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ความสำเร็จของการเป็น Digital University ที่สมบูรณ์แบบของจุฬาฯ”

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทย เพราะได้มีการนำเทคโนโลยีอย่าง 3G ซึ่งเป็น Mobile และ Wifi ซึ่งเป็น Fix Mobile เข้ามาให้บริการแก่คนไทยอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีดังกล่าว ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการเข้าถึงโลกข้อมูลข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต ที่จะทำให้ภาคการศึกษามีขีดความสามารถในการพัฒนาอย่างรวดเร็ว พร้อมต่อการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพร้อมรับการมาถึงของ AEC อย่างเต็มที่ ซึ่งการได้เข้ามามีส่วนเป็นผู้ให้บริการ Wifi ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเสมือนหนึ่งการทำหน้าที่ของคนไทยในการร่วมสนับสนุนการเดินหน้าของภาคการศึกษา ซึ่งเป็นหัวใจหลักของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะ มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศที่มีความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม อย่างชัดเจนอีกด้วย”

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในก้าวที่สำคัญใน “โครงการ WiFi4CU” ซึ่งมีเจตนารมณ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Internet for all”ของดีแทค ที่มุ่งมั่นที่จะนำความเป็นผู้นำในเทคโนโลยีการสื่อสารระดับโลกมาทำให้คนไทยทุกคนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ภายใน 3 ปี เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงโอกาสต่างๆ ที่เท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในภาพรวม และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น ดีแทคขอร่วมสนับสนุนและร่วมผลักดันกลยุทธ์ “Digital University” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจะผลักดันสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก เราเชื่อมั่นว่านี่คือก้าวที่สำคัญอีกก้าวที่จะเข้าสู่นวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ คณะอาจารย์และนิสิตทุกคนจำนวนรวมมากกว่า 40,000 คน จะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษาจากทุกพื้นที่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ปัจจุบันไลฟ์สไตล์การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพียงแค่รูปแบบคอมพิวเตอร์แบบเดิม แต่มาในรูปแบบที่หลากหลายแพลตฟอร์ม เช่นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น และการเรียนรู้ได้มุ่งสู่การใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นสำคัญ และ WiFi เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่สามารถตอบสนองทุกรูปแบบของการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่อีกด้วย

นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและบริการเพื่อสังคม บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการ WiFi 4CU เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่ Smart Education เพื่อเพิ่มโอกาส สร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน การติดต่อสื่อสาร และค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุด ที่สำคัญจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถาบันการศึกษาในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ซึ่งทีโอที ขอขอบคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ไว้วางใจให้ ทีโอที เป็นหนึ่งในโอเปอร์เตอร์ในการติดตั้งให้บริการ TOT wifi ภายในมหาวิทยาลัยกว่า 600 จุด ซึ่งคาดว่าคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะได้ใช้บริการที่มีคุณภาพสูง wifi ภายใน 2-3 เดือนนี้ โดย ทีโอที ได้วางยุทธศาสตร์ของ TOT wifi จะเป็นอีกหนึ่งบริการคุณภาพสูงที่รองรับขยายสู่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีอัตราการใช้งานออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง โดย ทีโอที จะร่วมมือกับพันธมิตรในการกระจายสัญญาณตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยที่ผ่านมา ทีโอที มีประสบการณ์ในการติดตั้งและให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไร้สาย ICT Free Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 30,000 จุด เพื่อรองรับนโยบาย Smart Thailand ของรัฐบาล นอกจากนี้ ทีโอที ยังได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ติดตั้งและให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ICT Free Wi-Fi เพิ่มอีก จำนวน 150,000 จุดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ปี 2557

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า กลุ่มทรู ยินดีที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย นำศักยภาพความเป็นผู้ให้บริการ WiFi คุณภาพที่เร็วและครอบคลุมกว่า 100,000 จุด ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ร่วมให้บริการภายใต้โครงการ WiFi4CU โดยกลุ่มทรูได้ติดตั้งฮอตสปอตคุณภาพ WiFi by TrueMove H เพิ่มเป็น 400 จุด ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 19 คณะ และอีก 2 สถาบันการศึกษาทั่วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำนวยความสะดวกให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านสมาร์ทโฟน และโน้ตบุ้ค ได้ทุกที่ทุกเวลาเอื้อประโยชน์ให้นิสิต และคณาจารย์ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ชีวิตอิสระไร้สายของคนยุคดิจิทัล ทั้งนี้ ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน สามารถใช้ WiFi ได้ไม่จำกัด สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน หรือลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ไม่มี WiFi รวมอยู่ในแพ็กเกจ สามารถรับสิทธิ ใช้ WiFi ฟรี ทุกวันๆละ 30 นาที เพียงกด *100# โทรออก รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.truewifi.net

โครงการการติดตั้งและให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย CU Wifi
ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Mobile Operator 4 ราย ได้แก่ AIS, DTAC, TOT, และ Truemove เข้าร่วมโครงการการให้ติดตั้งและให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (Wifi) ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย เบื้องต้น จะเป็นการติดตั้งจุดให้บริการ Wifi ในพื้นที่แนวราบของเขตพื้นที่การศึกษาแนวราบ
โดยลูกค้าของทั้ง 4 Mobile Operator ที่มีแพ็คเกจ Wifi จะสามารถใช้บริการได้ทันที ในเขตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริเวณพื้นที่แนวราบในเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด
วิธีการใช้บริการ
ลูกค้าเอไอเอส
- สำหรับลูกค้า AIS ที่มี Wifi แพ็กเกจ สามารถใช้งานได้ทันที ทั้งการใช้งานผ่าน Username & Password และ Wifi Auto Login

- สำหรับลูกค้า AIS ผู้ที่ยังไม่มี Wifi แพ็กเกจ สามารถสมัครผ่าน *388# โทรออก แล้วรอรับ SMS แจ้ง Wifi Username & Password (อัตราค่าบริการ: 99 บาท/เดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลูกค้าดีแทค
- ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้ที่มีแพ็กเกจและใช้งาน dtac wifi อยู่แล้ว สามารถ Login ใช้งานในพื้นที่ได้ตามปกติ

- ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้ที่มีบริการ dtac wifi ใช้ได้ไม่จำกัดรวมอยู่ในแพ็กเกจหลัก โทร. *4000# เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ทันที

ลูกค้า TOT
- TOT Wi-Fi ตอบทุกไลฟ์ ออนไลน์ได้ง่าย ๆ

Notebook

เลือก View Available Wireless Network เลือก TOT Wi-Fi Ò คลิก Connect เปิดใช้งานเว็บบราวเซอร์
และเลือกไปเว็บใดก็ได้ Ò ระบบจะเปิดหน้า log in โดยอัตโนมัติ ใส่ Username และ Password
Ò คลิก Sign in
หรือลงทะเบียนที่ TOT WIFI Smart Apps

Download “TOT WIFI Smart Apps” ลงใน Smartphone หรือ Tablet ได้ทั้งระบบ Android และ ios

1. กรณีมี Account อยู่แล้ว

Ø Icon บริหารจัดการ profile (มุมบนขวาสุด) Ò “Manage Profiles Ò “Add Profile”

Ò เลือก Username / Password Ò “Add Account” Ò log in เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

2. กรณี Account ใหม่

Ø Buy Account Ò Package ที่ต้องการ Ò ชำระเงิน Ò log in เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที

ลูกค้า Truemove
- ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน สามารถใช้ WiFi ได้ไม่จำกัด

- สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน หรือลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่ไม่มี WiFi รวมอยู่ในแพ็กเกจ สามารถรับสิทธิ ใช้ WiFi ฟรี ทุกวันๆละ 30 นาที เพียงกด *100# โทรออก

View :1422

Related Posts

Categories: Internet Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.