Home > Science > TCELS ร่วมเครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมนานาชาติด้านชีววิทยาศาสตร์ “ASEAN Life Sciences and Exhibition 2013” เป็นครั้งแรก

TCELS ร่วมเครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมนานาชาติด้านชีววิทยาศาสตร์ “ASEAN Life Sciences and Exhibition 2013” เป็นครั้งแรก

พร้อมเชิญนักลงทุนยักษ์ใหญ่ที่เชี่ยวชาญการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ชีววิทยาศาสตร์ระดับโลก “ สตีฟ เบอริล ” มาบรรยายเติมเต็มด้วยทีมวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลกอีกมากมาย ด้านภาครัฐและเอกชนยกขบวนนวัตกรรมความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาแสดงในงาน ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ ม.นเรศวร ชูเซรั่มยางพาราสูตรใหม่ คืนความอ่อนวัยผิวหน้าและรอบดวงตาอย่างได้ผล พร้อมแจกทดลองใช้ฟรีในงาน 10,000 ขวด
Asean Life Sciences Logo
โรงแรมเอส 31 กรุงเทพ / ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย และ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานประชุมนานาชาติด้านชีววิทยาศาสตร์ “ ASEAN Life Sciences Conference and Exhibition 2013 ” เป็นครั้งแรกของภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ TCELS กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียนว่า จะมีโอกาสและอนาคตที่ดี ด้วยการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ได้แก่ ยา เครื่องมือแพทย์ วัคซีน ยาชีววัตถุ ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้า ขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการจัดเตรียมแผนงานสำหรับการปรับปรุงกฎระเบียบ ให้สอดคล้องกันในกลุ่มประเทศอาเซียน และส่งเสริมการจับคู่และร่วมมือกันระหว่างกลุ่มธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ในกลุ่มประเทศภาคีอาเซียนและประเทศอื่นๆ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต

นายนเรศ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ เราได้ประธานบริษัทร่วมลงทุนที่ประสบผลสำเร็จด้านชีววิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมไบโอเทคระดับโลก และยังเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์แนวโน้มชีววิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่าง สตีฟ เบอริล ( Steven Burril ) มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ Global Business Trend for Life Sciences ” นับเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะได้อัพเดทเรื่องราวความก้าวหน้า และแนวโน้มของธุรกิจใน ชีววิทยาศาสตร์โลกในมุมมองของกูรูโดยตรง นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรในระดับแนวหน้าของโลก อีกมากมาย ทั้งจาก FDA สหรัฐอเมริกา ภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ขณะเดียวกันภายในงาน ยังมีการนำเสนอผลงานและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ จากภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ จัดเสวนา และบรรยายตลอดทั้ง 3 วัน โดยไฮไลต์ของงานคือ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ เซรั่ม จากน้ำยางพาราสูตรใหม่ล่าสุดที่สามารถคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้า พร้อมประสิทธิภาพในการช่วยทำให้ริ้วรอยรอบดวงตาลดเลือน เห็นผลชัดเจนใน 2 เดือนโดยผลงานดังกล่าวเป็นของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการสนับสนุนของ TCELS ซึ่งจะแจกให้ทดลองใช้ในงาน 10,000 ขวดด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ ยังประกอบไปด้วย 3 งานย่อย ประกอบด้วย 1. การประชุมในหัวข้อ กฎระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ในระดับนานาชาติโดยมี อย.ร่วมเป็นเจ้าภาพ 2. การประชุม International Society for Pharmaceutical Engineering หรือ ISPE ซึ่งทางสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม ( ประเทศไทย ) ร่วมเป็นเจ้าภาพ และ 3. การประชุม ASIA Bio Business Partnering หรือ ABBP เป็นความร่วมมือในรูปของภาคีเครือข่าย 4 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ไทย บวกกับประเทศออสเตรเลียอีก 1 ประเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ในเอเชียให้เติบโตเพิ่มมูลค่าธุรกิจระหว่างประเทศ ถือเป็นการประชุมนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ตลอดจนการประชุมเสวนาเทคโนโลยีนวัตกรรม เครื่องมือแพทย์ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ สารสกัดทางธรรมชาติเพื่อบำบัดรักษา เป็นต้น โดย TCELS เป็นผู้สนับสนุนทุกรายการ

ดร.ภญ.ยุพดี จาวรุ่งฤทธิ์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานยาหน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. ) กล่าวว่า อย. เป็นผู้ร่วมจัดงานในครั้งนี้ ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการควบคุม คุณภาพและมาตรฐาน ด้านยา อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล ทั้งในระดับอาเซียน เอเปค จนถึงระดับโลก การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้แทน อย.ของกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกา อาเซียน รวมถึงประเทศไทยที่จะมาอัพเดทความก้าวหน้าเกี่ยวกับ การพัฒนามาตรฐานการผลิตในระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มประเทศอาเซียน

ด้าน ภญ.โศรดา หวังเมธีกุล นายกสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ในฐานะประธาน ISPE ( Thailand ) กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี ของ ISPE เพื่อให้สมาชิก ISPE และสมาชิกสมาคมฯ ผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ทราบถึงเทคโนโลยีใหม่ และมาตรฐานสากลในการผลิตยา และควบคุมคุณภาพ โดยจะมีวิทยากรจากหลายประเทศทั่วโลกมาให้ความรู้โดยตรงตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการในครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่www.aseanlifesciences.org หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-644-5499

View :1949

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.