Home > Application > ดีแทคลงนามใน MoU กับกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและราคาสินค้าช่วยประชาชนรับมือปัญหาสินค้าแพง

ดีแทคลงนามใน MoU กับกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและราคาสินค้าช่วยประชาชนรับมือปัญหาสินค้าแพง

dtac-158

1 กรกฎาคม 2556 – บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) โดยสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและราคาสินค้าผ่านบริการ SMS *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร และแอพพลิเคชั่น ภายใต้ TriNet โครงข่ายอัจฉริยะของดีแทค ซึ่งขณะนี้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี

ดีแทคมุ่งสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพสูงสุดอย่างเท่าเทียมกันด้วยวิสัยทัศน์ Internet for All ล่าสุดได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและราคาสินค้าให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง รวดเร็วแบบเรียลไทม์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Farmer Info ต่อยอดจากบริการ SMS *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มทั่วประเทศ โดยเกษตรกรจะสามารถวางแผนการผลิตและจัดจำหน่าย ผู้ประกอบการจะสามารถประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการใช้จ่าย เลือกซื้อสินค้า นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายขององค์กรรัฐ ที่มุ่งสร้างความเป็นธรรมด้านราคาสินค้าสำหรับประชาชนทุกกลุ่มอีกด้วย

Farmer Info เป็นโมบายล์แอพพลิเคชั่นด้านการเกษตรหนึ่งเดียวของไทยซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ประกอบด้วยเมนูต่างๆ ได้แก่ ราคารับซื้อ ให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาสินค้าจากแหล่งรับซื้อทั่วประเทศก่อนนำไปขายเพื่อให้ราคาดีที่สุด ราคาตลาดสด จาก 6 ตลาดชั้นนำในประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ทุกวัน ข่าวสาร แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ เกร็ดความรู้ คลิปวิดีโอภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น การปลูกกล้วยกลับหัวเพื่อให้ต้นเตี้ยและลูกดก การป้องกันแมลงเจาะต้นทุเรียนด้วยตาข่ายดักปลา และคลัง SMS แหล่งสืบค้นข้อมูลที่รวบรวมจาก *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรซึ่งสามารถเลือกอ่านย้อนหลังได้

สำหรับลูกค้าสมาร์ทโฟนของดีแทคและแฮปปี้ซึ่งใช้ระบบปฎิบัติการ Window Phone สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและใช้งานได้ฟรีในเดือนกรกฎาคมนี้

View :1136

Related Posts

Categories: Application Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.