Home > Science > TCELS ประกาศความสำเร็จ เดินหน้าจัดงาน “ ASEAN Life Sciences Conference and Exhibition ” ต่อเนื่องทุกปี

TCELS ประกาศความสำเร็จ เดินหน้าจัดงาน “ ASEAN Life Sciences Conference and Exhibition ” ต่อเนื่องทุกปี

นายนเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี () เปิดเผยว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ได้ร่วมมือกับกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องถึง 8 หน่วยงาน ร่วมกันจัดงาน “ 2013 ” ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 17 – 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นักบริหาร, CEO, ผู้นำองค์กร นักวิชาการ และภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ ตลอดจนภาคประชาชนที่สนใจ มีการจับคู่ธุรกิจ ทั้งสิ้น 125 คู่ สัดส่วนในการเจรจาต่อยอดธุรกิจ 6:1 หรือประมาณ 21 คู่ ซึ่งค่าเฉลี่ยมีการลงทุน ประมาณ 30 ล้านบาท/ธุรกิจ ดังนั้น จากการจัดงานครั้งนี้ จึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ ในระยะหลังจาก 1 ปี เป็นต้นไป ประมาณ 630 ล้านบาท และยังมีในส่วนของการประชุม Asia Bio Business Partnering 2013 จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจาก 7 ประเทศ ญี่ปุ่น 5 บริษัท สาธารณรัฐประชาชนจีน 13 เกาหลี 11 บริษัท ไทย 30 บริษัท สิงคโปร์ 1 บริษัท มาเลเซีย 1 บริษัท สหรัฐอเมริกา 2 บริษัท กิจกรรมหลักเป็นการเจรจาธุรกิจ การบรรยายสถานการด้านอุตสาหกรรมชีวภาพของแต่ละประเทศภาคีสมาชิก ศึกษาดูงานอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Betagro และ Biotech ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน

จากกการดำเนินการครั้งนี้ ได้รับเสียงชื่นชมจากประเทศที่เข้าร่วมว่าประเทศไทยมีศักยภาพ เป็นอย่างสูงทั้งเรื่องอุตสาหกรรมชีวภาพและการเชื่อมต่อธุรกิจเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งในปี2014 ประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพงาน Asia Bio Business Partnering 2014 ณ เมืองเสิ่นยาง มณฑลเหลียวหนิงต่อไป

“ จากความสำเร็จในครั้งนี้ทาง TCELS เตรียมเดินหน้าจัดงาน ASEAN Life Sciences Conference and Exhibition ในปีถัดไป และจะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี โดยคาดว่าในปีหน้า จะมีผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากใกล้ปีเป้าหมายสำหรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเข้ามาทุกทีซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาให้ก้าวทันนานาประเทศ เพื่อรองรับเขตการการค้าเสรี งาน ASEAN Life Sciences Conference and Exhibition จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ” นายนเรศ กล่าว

สำหรับงาน “ ASEAN Life Sciences Conference and Exhibition 2013 ” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TCELS) ร่วมกับ 8 หน่วยงานหลักด้านชีววิทยาศาสตร์ของไทยอันได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) Thailand Affiliate, ASIA Bio BUSINESS PARTNERING( ABBP ), สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน, คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของกลุ่มประเทศอาเซียน พร้อมแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ของไทย ทั้งนี้สำหรับท่านที่พลาดโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมติดตามรายละเอียดต่างๆของงาน ASEAN Life Sciences Conference and Exhibition ได้ที่ www.aseanlifesciences.org

View :1407

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.