Home > 3G > ดีแทคเปิดโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – Internet for All

ดีแทคเปิดโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – Internet for All

September 26th, 2013 Leave a comment Go to comments

dtac_5556
ตั้งเป้า 86 โรงเรียนปีนี้ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 86 พรรษา

26 กันยายน 2556 – ดีแทค ตอกย้ำนโยบายให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ภายใน 3 ปีด้วยสัญญาณคุณภาพ 3G อินเทอร์เน็ต พร้อมเดินหน้าโครงการ 1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – กระจายอินเทอร์เน็ตสู่โรงเรียนครบ 200 แห่งหรือคิดเป็นจำนวนนักเรียนประมาณ 80,000 คนในปีหน้า เชื่อมต่อช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) มั่นใจนำสู่จุดเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนเพื่อความเท่าเทียมกัน ยกระดับการแข่งขันต่างประเทศ รับเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงเป็นการใช้ทรัพยากรคลื่น 3G เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ พร้อมแนะนำ “Digital Responsibility” ให้ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ “Internet for All” ของดีแทคที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการให้คนไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ภายใน 3 ปี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยรวมให้กับประเทศ ทั้งนี้สำหรับภาคการศึกษา ดีแทคเชื่อว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่าย 3G อินเทอร์เน็ตของดีแทค ไตรเน็ตที่มีคลื่นความถี่มากที่สุดบนแบนด์วิธที่กว้างที่สุด จะช่วยในการเข้าถึงพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการใช้งานของอินเทอร์เน็ต และยังเป็นการปลูกฝังการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในระยะยาว และนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปริมาณที่ต่ำอยู่ มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 26.5 ล้านราย หรือคิดเป็นประมาณ 30% ของประชากรทั้งหมด โดยเป็นอันดับที่ 131 จาก 150 ประเทศ (ข้อมูลจากเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม 2013) เท่ากับว่ายังมีประชากรอีกจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งดูจากอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ประมาณ 10% ขณะที่อัตราเข้าถึงการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนไทยคิดเป็น 136% ของประชากร แสดงให้เห็นว่าโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถช่วยให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นได้

สำหรับโอกาสนี้ ดีแทค ได้เปิดโครงการ “1 ล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย – Internet For All” อย่างเป็นทางการ เพื่อมอบแอร์การ์ดและซิมการ์ด จำนวน 600 ชุด และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรี 5 กิกะไบต์ต่อเดือน ให้กับโรงเรียนจำนวน 200 แห่ง หรือจำนวนนักเรียนประมาณ 80,000 คน ภายในปี 2557 โดยแบ่งเป็นโรงเรียนละ 3 ชุดหรือมากกว่า รวมเป็น 1 ล้านชั่วโมง โดยจะตั้งเป้าขยายออกไปอีก 3 ปี เพื่อให้เข้าถึงโรงเรียนได้มากกว่า 2,000 แห่ง หรือนักเรียนจำนวนประมาณ 1 ล้านคน โดยโครงการนี้ได้ร่วมมือกับสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทร. สพฐ) ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ คัดเลือกโรงเรียนเพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการ โดยในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 86 พรรษา ทางโครงการตั้งเป้าในการขยายโอกาสสู่โรงเรียนให้ได้ 86 โรงเรียนภายในปี 2556 นี้

“ดีแทคต้องการที่จะเชื่อมต่อช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) โดยได้ทำการสำรวจพบว่าโรงเรียนต่างๆ ในชนบทมีปัญหาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือมีอินเทอร์เน็ตใช้งานแต่ยังไม่พอเพียงและความเร็วจำกัด โดยบางแห่งยังพบว่าขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน ซึ่งกลายเป็นข้อจำกัดทางการศึกษาตามมา ขณะที่บางแห่งต้องการสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณภาพดี โดยมีสัญญาณคุณภาพ 3G อินเทอร์เน็ตของดีแทคที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ จึงเป็นจุดสำคัญที่จะนำมาใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ยิ่งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี กำลังใกล้เข้ามา การพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีความเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ยังเป็นการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอีกด้วย” นายจอน กล่าว

โครงการ Digital Responsibility
ในโลกออนไลน์เด็กและเยาวชนควรได้รับการแนะนำถึงโอกาสในการการเข้าถึงข้อดี และข้อเสียของการใช้งานและรู้จักวิธีที่จะจัดการถึงความเสี่ยง เพื่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดีแทคเห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงเปิดตัวโครงการ Digital Responsibility โดยได้จัดทีมดีแทคอาสาทำดี ( Volunteer) ภายใต้โครงการดีแทคทำดีทุกวันไปให้ข้อมูลในโรงเรียนต่างๆ ในหัวข้อ 1. การสอนใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นอย่างถูกต้อง 2. การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3. การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม

โครงการ ICT Free WiFi by dtac
นอกจากนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ Internet for All ดีแทคยังได้มีโครงการ ICT Free WiFi by dtac ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะนำ WiFi ไปบริการฟรีในพื้นที่โรงพยาบาลของรัฐบาลจำนวน 12 แห่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอีกด้วย ในส่วนนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยนอกและญาติที่รอตรวจ รวมถึงแพทย์ประจำโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ต่างๆ สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและใช้ประโยชน์ออนไลน์ได้ฟรี โดยคาดว่าจะมีปริมาณคนที่อยู่ในพื้นที่ใช้งานในโรงพยาบาลต่อแห่งต่อวันสูงสุดประมาณ 33,000 คน ดังนั้นจึงคาดว่าเมื่อเปิดให้บริการได้ครบทั้ง 12 แห่งจะสามารถรองรับได้สูงสุดประมาณ 400,000 คนต่อวัน สำหรับการความคืบหน้าในโครงการทางดีแทคจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

View :1265

Related Posts

Categories: 3G Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.