Home > Game > เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการปี 2556 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ เหตุเลื่อนเปิดเกมใหม่ รวมตัดจ่ายค่าลิขสิทธิเกมที่ไม่ได้รับความนิยม

เอเชียซอฟท์ แจงผลประกอบการปี 2556 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ เหตุเลื่อนเปิดเกมใหม่ รวมตัดจ่ายค่าลิขสิทธิเกมที่ไม่ได้รับความนิยม

Asiasoft_logo_170x120
28 กุมภาพันธ์ 2557: Mr.Kenny Goh ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานถึงผลการดำเนินงานปี 2556 ว่าบริษัทมีรายได้รวม 1,714.77 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 2,016.32 ล้านบาท และกำไรสุทธิรวม 51.94 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 82 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิรวม 293.98 ล้านบาท บริษัทฯ มีกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 0.17 บาท และมีมติประกาศงดจ่ายเงินปันสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2556 ไปแล้ว รวมเท่ากับ 0.45 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 5.11 สำหรับสาเหตุหลักที่ผลกำไรไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องมาจากรายได้จากเกมออนไลน์ลดลง โดยรายได้จากเกมใหม่ที่เปิดให้บริการไม่เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ บางเกมมีการเลื่อนเปิดให้บริการออกไปล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ จากเดิมวางแผนเปิดเกมใหม่ในปี 2556 จำนวน 29 เกม แต่เปิดให้บริการได้เพียง 10 เกม รวมถึงรายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกมพีซี และการให้บริการช่องทางการชำระเงินลดลง จำนวน 163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ในขณะที่ต้นทุนการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมลดลงจากปีก่อนไม่มากนัก รวมทั้งการตัดจำหน่ายค่าลิขสิทธิ์เกมที่เปิดให้บริการแล้วและเกมที่ยังไม่เปิดให้บริการที่คาดว่าไม่เหมาะกับตลาดเกมในปัจจุบัน จำนวน 106 ล้านบาท

สำหรับแผนการดำเนินงานสำหรับปี 2557 เน้นกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ด้วยการขยายการลงทุนในตลาดต่างประเทศทั่วในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัท Level Up! ส่งผลให้เอเชียซอฟท์ก้าวเป็นเบอร์หนึ่งในการให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยสัดส่วนการถือครองตลาดมากกว่า 50 % เดินหน้าลุย Mobile Game ซึ่งมีแผนเตรียมให้บริการเกมเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ ขยายฐานผู้เล่นในกลุ่มเกม MOBA เพิ่มขึ้น ด้วยการเตรียมให้บริการเกม Strife จาก S2Game ผู้พัฒนาเกม HON พร้อมทั้งการสนับสนุนการแข่งขัน E-Sport เพื่อรองรับความต้องการของผู้เล่นเกมออนไลน์ในกลุ่มนี้ และเตรียมพัฒนาและขยายบริการครอบคลุมเรื่องของความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment) เต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในโลกออนไลน์ทุกด้าน

ทั้งนี้ในปี 2557 ตั้งเป้าการเติบโตของกลุ่มบริษัทฯไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 โดยคาดการณ์สัดส่วนของรายได้ในประเทศและจากต่างประเทศเท่ากันที่ร้อยละ 50 ของรายได้รวมกลุ่มบริษัทฯ

View :1316

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.