Home > Press/Release > RFID Tag ทางเลือกใหม่ของประชาชนในการชำระภาษีรถประจำปี

RFID Tag ทางเลือกใหม่ของประชาชนในการชำระภาษีรถประจำปี

ก้าวใหม่ของกรมการขนส่งทางบกกับโครงการพัฒนาเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีรูปแบบใหม่ เริ่มเปิดทดลองใช้
ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 วันที่ 11 สิงหาคมนี้

โดยกำหนดเปิดให้บริการในสำนักงานขนส่งทั่ว กทม. และปริมณฑล ภายในสิ้นเดือนกันยายน และทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดี กล่าวว่า โครงการ “พัฒนาเครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ Radio Frequency Identification : ซึ่งจะเริ่มทดลองเปิดให้บริการ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 จตุจักร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และเริ่มให้บริการ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตใน กทม. และปริมณฑล ภายในสิ้นเดือนกันยายน ก่อนให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

นายชัยรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้า มีการนำไอทีรูปแบบใหม่ไปปรับใช้
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศที่ไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในเวลานี้ และเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ ตลอดจนการพัฒนาระบบการขนส่งในภาพรวมของประเทศ กรมการขนส่งทางบกจึงได้พัฒนาโครงการพัฒนาเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีรูปแบบใหม่ RFID Tag เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะทั่วไป ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีอันล้ำสมัยได้มีโอกาสเลือกใช้บริการ และได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ (ภาคสมัครใจ) ในการติดเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีรูปแบบใหม่

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นบริการชำระภาษีประจำปีรูปแบบใหม่ภาคสมัครใจ โดยการชำระภาษีรถประจำปี รูปแบบเดิมจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีตามปกติเท่านั้นส่วนการชำระภาษีระบบ RFID จะชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกเพียง 120 บาท จากอัตราปกติ โดยจะได้รับเครื่องหมาย 2 ส่วน ประกอบด้วย SMART TAG คือ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีรูปแบบใหม่ ที่มีส่วนประกอบของ RFID Chip สำหรับติดที่กระจกหน้าของยานพาหนะ หรือจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน

และส่วนที่ 2 คือ SMART PASS ซึ่งก็คือ RFID ที่ติดตั้งบริเวณไฟหน้ายานพาหนะ เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนที่สุด
โดยเทคโนโลยีระบบ RFID จะมี Transceiver ซึ่งเป็นเครื่องอ่าน (Reader) ที่ได้เชื่อมต่อด้วยระบบคลื่นวิทยุ มีทั้งการรับ-ส่งสัญญาณวิทยุ การแปลงสัญญาณวิทยุเป็นข้อมูลและทำการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อถอดรหัสเครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปี Decoding ที่ติดอยู่บริเวณกระจกยานพาหนะ และในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาเต็มรูปแบบจะสามารถนำข้อมูลไปอ้างอิงใช้เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น

กรมการขนส่งทางบกเปิดช่องทางเลือกให้กับประชาชนที่นิยมความล้ำสมัย ได้มีโอกาสทดลองใช้บริการการเสียภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ RFID Tag หรืออาจจะเลือกใช้การเสียภาษีรถรูปแบบเดิมก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสทดลองใช้ในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 และจะทยอยเปิดให้บริการ ณ สำนักงานขนส่งทุกเขตพื้นที่ใน กทม. และปริมณฑลภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ โดยคาดว่าจะให้บริการได้ทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวทิ้งท้าย

View :1743

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.