Home > Press/Release > เมโทรซิสเต็มส์ฯ เดินหน้าสร้างคนป้อนวงการไอทีอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “MSC System i Administrator Project I”

เมโทรซิสเต็มส์ฯ เดินหน้าสร้างคนป้อนวงการไอทีอย่างต่อเนื่อง เปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด “MSC System i Administrator Project I”

ติวเข้มเสริมความรู้เพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการเครื่อง iSeries เพื่อก้าวสู่การเป็น System Admin. ที่มีประสิทธิภาพ

วงศ์ศรี สุนทรพิพิธ ผู้จัดการทั่วไป แผนก Education Support บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำลังเดินหน้าโครงการใหม่ล่าสุด คือ ซึ่งเป็นโครงการที่ทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรด้าน iSeries System Administrator มีความรู้ความสามารถในการดูแลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ IBM iSeries เพื่อรองรับความต้องการจากตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ โดยเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ , วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 25 ปี เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการเครื่อง iSeries เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ IBM iSeries ที่มีคุณภาพในหน่วยงานต่างๆ

โครงการ “MSC System i Administrator Project I” เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่านจะต้องเข้าอบรมความรู้พื้นฐานด้าน iSeries และ AS/400e และทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 21 สิงหาคม 2553 โดยบริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “MSC System i Administrator Project I” สามารถ Download ใบสมัครได้จาก http://www/metrosystems.co.th โดยกรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน รวมทั้งชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเองที่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

“ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมที่เข้มข้นด้วยสาระความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระบบงาน iSeries โดยตรง จะได้เรียนรู้งานดูแลระบบ iSeries ในทุกๆ ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ตำแหน่งงาน “System i Administrator” ในตลาดแรงงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมแต่อย่างใด ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 เดือน”

“MSC System i Administrator Project I นับเป็นการต่อยอดโครงการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถป้อนวงการไอที ซึ่งบริษัท ให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ด้านไอทีมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ ได้ทำโครงการ “Youth Creative Programmer” หรือ YCP มาแล้วถึง 5 โครงการ ซึ่งเปิดรับนักศึกษาชั้นปี 4 เข้ามารับการฝึกอบรมเรียนรู้การใช้งาน iSeries & AS/400e และการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา RPG โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยได้ผลิตโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ความสามารถป้อนวงการไปแล้วหลายร้อยคน นอกจากนี้ยังได้ทำโครงการ “IT Infrastructure Academy Boot Camp” เพื่อฝึกอบรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานด้าน IT Infrastructure ต่างๆ ของบริษัทชั้นนำของโลก เช่น IBM , Cisco หรือ Microsoft เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานในอนาคต

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “MSC System i Administrator Project I” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรินทิพย์ โทร.02-727-4240 หรือ email : education-400@metrosystems.co.th

View :1202

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.