Home > Press/Release > กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ทดลองใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ หรือ RFID Tag

กรมการขนส่งทางบกเปิดให้ทดลองใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ หรือ RFID Tag

11 สิงหาคม 2553 วันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 69 ปี ด้วยการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด!! เปิดทางเลือกใหม่ให้เจ้าของรถที่ครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปีทดลองใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ หรือ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดี เปิดเผยว่า วันที่ 11 สิงหาคม 2553 เป็นวันคล้าย วันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 69 ปี โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มุ่งพัฒนางานด้านบริการเพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด เช่น เปิดช่องทางการรับชำระภาษีรถประจำปีหลายช่องทาง อาทิ ช็อปให้พอ แล้วต่อภาษี (Shop Thru for Tax) ซึ่งเปิดให้บริการรับชำระภาษีรถในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ห้างคาร์ฟูร์ ในกรุงเทพและปริมณฑล13 สาขา และตามห้างสรรพสินค้าในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ, เลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax) รับชำระภาษีรถผ่านช่องทางพิเศษด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงขับรถผ่านช่องให้บริการเพื่อชำระภาษีรถ แล้วขับผ่านออกไปได้โดยไม่ต้องลงจากรถ, การให้บริการด้านทะเบียนรถรูปแบบใหม่ (Drive Thru Service)

สำหรับเจ้าของรถที่ต้องการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง เปลี่ยนสีรถ เปลี่ยนเครื่องยนต์ หรือแจ้งติดตั้งโครงเหล็กหรือโครงหลังคา สามารถขับรถเข้าช่องตรวจสภาพรถแล้วขับผ่านไปรับบริการที่ช่อง (Drive Thru Service) เพื่อดำเนินการทางทะเบียนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงจากรถ, รถเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถ (Mobile for Tax) จะออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีในเขตพื้นที่ห่างไกล และการรับชำระภาษีรถประจำปี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ www.dlte-serv.in.th อีกทั้งเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่ที่มีความสวยงาม คงทน มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล มีระบบป้องกันการปลอมแปลงและเป็นรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำไปใช้ในประเทศกลุ่มอาเซียนได้

นอกจากนี้ยังจัดรถโมบาย E-exam หมุนเวียนออกให้บริการทำใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแหล่งชุมชนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ รวมทั้งมีการผลักดันให้มีข้อตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-ลาว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ, นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการรถโดยสารธารณะ ตลอดจนการกำหนดให้รถแท็กซี่ที่จดทะเบียนใหม่ทุกคัน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2553 ต้องติดตั้งมิเตอร์แสดงอัตราค่าโดยสารที่มีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเตรียมจัดทำโครงการแท็กซี่ VIP เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประชาชนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรรมในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ในปีนี้ จะมีกิจกรรมเปิดให้เจ้าของรถที่ครบกำหนดชำระภาษีรถประจำปี ทดลองใช้เครื่องหมายการเสียภาษีรถประจำปีรูปแบบใหม่ RFID Tag เป็นวันแรก ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 ซึ่งผู้ที่สมัครใจทดลองใช้ RFID Tag ในวันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ จะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าธรรมเนียมของ RFID Tag จำนวน 120 บาท นอกจากนี้ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้และ เงินเพื่อการยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชรา บางเขน ด้วย อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย

View :1123

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.