Home > Press/Release > TESCA 2010 จัดสัมมนาต่อยอด SIPA Game Contest & Award 2010

TESCA 2010 จัดสัมมนาต่อยอด SIPA Game Contest & Award 2010

หวังเสริมศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อปั้นเกมส์ไทยสู่เวทีโลก

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 2553 () หนึ่งในโครงการหลักของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า จัดสัมมนาต่อยอด Game Contest & Award 2010 อันเป็นกิจกรรมหนึ่งภายในโครงการ เพื่อส่งเสริมผู้พัฒนาเกมส์ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์และวางแผนการตลาดของเกมส์มากยิ่งขึ้น หวังช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศด้วยการนำเกมส์ออกสู่ตลาดไทยและตลาดโลก

นายปริญญา กระจ่างมล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เผยว่า หลังจากที่ได้มีการแข่งขันใน SIPA Game Contest 2010 จนได้ผู้เข้ารอบ ซิป้าได้ต่อยอดด้วยจัดการอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ณ โรงแรมเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการพัฒนาเกมส์บนแพลทฟอร์มมือถือ คอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเกมส์ และเกมส์สำหรับการเล่นบนโซเชี่ยล มีเดีย ซึ่งซิป้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบได้มีการพัฒนาเกมส์ที่จะส่งมาประกวดในรอบสุดท้ายของ SIPA Game Contest 2010 อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งผลงานที่โดดเด่นมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชนไปพัฒนาเกมส์ให้เป็นรูปธรรมและนำออกสู่ตลาดจริงในที่สุด ซึ่งเราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าภายหลังจบการแข่งขัน ประเทศไทยจะมีนักพัฒนาเกมส์ฝีมือเยี่ยมและมีผลงานเกมส์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อันตรงกับวัตถุประสงค์หลักของ TESCA 2010

ทั้งนี้ SIPA Game Contest & Award 2010 ประกอบด้วยกิจกรรม 2 หมวด ได้แก่ หมวด Contest ซึ่งได้แข่งขันรอบแรกเสร็จสิ้นไปแล้วด้วยการจัดแบ่งประเภทผู้แข่งขันเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป และ หมวด Award ซึ่งจะมีการตัดสินในช่วงวันที่ 4-6 ตุลาคม SIPA Game Contest & Award 2010 นับเป็นหนึ่งในแปดกิจกรรมภายใต้โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ 2553 (TESCA 2010) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด

จากภาพ (ขวาไปซ้าย) นายกรีกร ไพรีพินาศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), นายปริญญา กระจ่างมล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), และนายรัชกฤช คล่องพยาบาล ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและการเงิน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประธานคณะกรรมการตัดสิน SIPA Game Contest 2010 ให้เกียรติมาเปิดการอบรมสัมมนาโครงการ SIPA Game Contest 2010 ณ โรงแรมเจ้าพระยา เมื่อเร็วๆ นี้

View :1042

Related Posts

Categories: Press/Release Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.