Home > Press/Release > ริม แนะนำแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพบนมือถือแบล็กเบอร์รี่

ริม แนะนำแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพบนมือถือแบล็กเบอร์รี่

“ แบล็กเบอร์รี่ ” นำเสนอแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับผู้ชื่นชอบเล่นกีฬาต่างๆ คนที่ควบคุมน้ำหนักอย่างเคร่งครัด หรือคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพของตนเอง แอพพลิเคชั่นใหม่นี้มีหลากหลายโปรแกรมที่เป็นประโยชน์กับการควบคุมน้ำหนัก หรือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ โดยผู้ใช้แบล็กเบอร์รี่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี วันนี้ !

แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่น Gym Technik NextGen ช่วยให้ผู้ชื่นชอบเล่นนักกีฬาสามารถตรวจสอบพฤติกรรมการออกกำลังกาย ทั้งระดับสถิติต่างๆ ของร่างกา ย และตารางการออกกำลังกายในแต่ละเดือน ทำให้ผู้ใช้สามารถดูแลและควบคุมการออกกำลังกายของตนเอง

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนแบล็กเบอร์รี่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ โดยเข้าไปตาม ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR Code เพื่อมีแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไว้บนมือถือของท่านได้ทันที

http://appworld..com/webstore/content/3569

แอพพลิเคชั่น MyCalmBeat

นอกจาก ความสำคัญของออกกำลังกายเพื่อทำให้สุขภาพกายแข็งแรงแล้วนั้น สุขภาพจิตใจก็เป็นเป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน แอพพลิเคชั่น MyCalmBeat ใช้เครื่องวัดอัตราการหายใจในการวัดระดับการหายใจให้อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ผู้ใช้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับ และกลับเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายโดยอัตโนมัติ จึงช่วยในการควบคุมระดับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้สมาร์ทโฟนแบล็กเบอร์รี่สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ โดยเข้าไปตาม ลิงค์ด้านล่างนี้ หรือสแกน QR Code เพื่อมีแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไว้บนมือถือของท่านได้ทันที

View :979

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.