Home > Press/Release > เอชพีร่วมกับตำรวจในการสกัดปัญหาผลิตภัณฑ์ซัพพลายปลอมในไทย เดินหน้าปกป้องผู้บริโภคจากการตกเป็นเหยื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอม

เอชพีร่วมกับตำรวจในการสกัดปัญหาผลิตภัณฑ์ซัพพลายปลอมในไทย เดินหน้าปกป้องผู้บริโภคจากการตกเป็นเหยื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอม

โดยยึดหมึกปลอมและบรรจุภัณฑ์ได้มากกว่า 2 , 000 ชิ้น

เอชพีประกาศถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องผู้บริโภคจากการใช้สินค้าปลอม โดยล่าสุดได้ร่วมกับตำรวจเข้ายึดสินค้าตลับหมึกของปลอม โดยได้ของกลางเป็นตลับหมึกปลอมและบรรจุภัณฑ์มากกว่า 2 , 000 ชิ้น ซึ่งในจำนวนนี้เป็นตลับโทนเนอร์ปลอมกว่า 1 , 000 ตลับ รวมไปถึงอุปกรณ์ในการผลิตหมึกโทนเนอร์ปลอมจำนวนหนึ่ง

โดย เอชพีได้ร่วมมือกับตำรวจในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้การจับกุมสำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ เอชพีได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการปกป้องแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญาของ อุปกรณ์ซัพพลายด้านการพิมพ์เอชพีของแท้ โดยใช้วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการปลอมแปลง การกระจายสินค้า และการขายผลิตภัณฑ์ซัพพลายของปลอมที่ใช้แบรนด์เอชพี

เจฟฟ์ ควาสนี่ ผู้อำนวยการประจำฝ่ายปกป้องแบรนด์ของเอชพี ที่รับผิดชอบ ด้านตลับหมึกพิมพ์และปฏิบัติงาน ณ วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กล่าวว่า “ ความมุ่งมั่นที่มีต่อลูกค้าของเราเป็นพลังขับเคลื่อนการ เฝ้าระวังอยู่เสมอของทีมงานต่อต้านการค้าสินค้าปลอมแปลงของเรา จากการที่เราเข้าใจดีว่าการจำหน่ายสินค้าเอชพีของปลอมจะส่งผลกระทบในแง่ลบ ต่อลูกค้า ตลอดจนแบรนด์ของเอชพีเอง จากการที่มีสินค้าลอกเลียนแบบ ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าที่ หลงคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์เอชพีของแท้ แต่แท้ที่จริงแล้วกลับกลายเป็นว่าได้รับตลับหมึกพิมพ์ที่มีคุณภาพการพิมพ์ ด้อยกว่า และมักจะเป็นตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้งานไม่ได้เลย จากความพยายามในการต่อต้านสินค้าปลอมแปลงของเรา เอชพีมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องลูกค้าและแบรนด์ของเรา ”

ผลิตภัณฑ์ ของปลอมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาให้ดูเหมือน หรือไม่สามารถแยกได้ออกจากสินค้าของแท้จากลักษณะภายนอก เพื่อเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ทั้งนี้ การปลอมแปลงผลิตภัณฑ์ซัพพลายด้านการพิมพ์ มักรวมไปถึงการพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีตรายี่ห้อเอชพี รวมทั้งป้ายฉลากและสติกเกอร์ตรารับประกันความปลอดภัยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากนั้นตลับหมึกพิมพ์ชนิดเติมที่บรรจุหมึกพิมพ์และผงโทนเนอร์ด้อยคุณภาพจะ ถูกบรรจุเข้าไปในบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวที่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างมากกับบรรจุ ภัณฑ์เอชพีของแท้ และท้ายที่สุดแล้วตลับหมึกพิมพ์ปลอมก็จะถึงมือผู้บริโภค ซึ่งซื้อไปโดยคิดว่าเป็นของแท้

ในระดับสากล เอชพียังคงใช้แนวทางเชิงรุกในการต่อต้านการค้าสินค้าปลอมแปลง ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการสืบสวนเกือบ 5,000 ครั้งใน 88 ประเทศทั่วโลก กิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้สามารถยึดสินค้าอุปกรณ์ซัพพลายด้านการพิมพ์ที่ถูกปลอมแปลงทั่วโลกได้มากกว่า 30 ล้านชิ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว (1)

ใน ฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมต่อต้านการค้าสินค้าปลอมแปลงระดับโลก เอชพีจึงใช้แนวทางเชิงรุกในการแจ้งเตือน พร้อมให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการสังเกตผลิตภัณฑ์ซัพพลายด้านการพิมพ์ของ ปลอม นอกจากนี้ เอชพียังได้นำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยมาใช้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะสินค้าของปลอมได้

บรรจุภัณฑ์ตลับหมึกเอชพีทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะแสดงตรารับประกันความปลอดภัยที่มีเทคโนโลยีเลือนสี (colour shifting technology) ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสังเกตผลิตภัณฑ์ซัพพลายของแท้ จากเอชพีได้ง่าย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรารับประกันความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการซื้อตลับหมึกพิมพ์ลอกเลียนแบบ สามารถเข้าไปชมได้ที่ www..com/apac/nofakes

View :790

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.