Home > Press/Release > อสมท จับมือ กสท ผสานจุดแข็งด้านคอนเทนต์และโครงข่ายให้บริการ Interactive TV

อสมท จับมือ กสท ผสานจุดแข็งด้านคอนเทนต์และโครงข่ายให้บริการ Interactive TV

นายธนวัฒน์ วันสม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ.อสมท เป็นผู้ให้สัมปทานธุรกิจระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายแรกของประเทศไทย และได้มีการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี จนปัจจุบันธุรกิจสัมปทานของ บมจ.อสมท อย่างทรู วิชั่นส์ ได้กลายเป็นบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกรายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ไทย มีฐานผู้ชมกว่า 2 ล้านครัวเรือน

“ บมจ.อสมท และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ ที่จะได้รับในการดำเนินธุรกิจบริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกในรูปแบบ . จากฐานผู้ชมกว่า 20 ล้านครัวเรือนที่ปัจจุบันมีผู้เป็นสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกน้อยกว่า 5 ล้านราย เป็นช่องทางทางการตลาดที่น่าจะมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้น ประกอบกับ พรบ.การประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ได้อนุญาตให้ธุรกิจโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก สามารถโฆษณาได้ 6 นาที ต่อ 1 ชั่วโมง ทำให้ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีกฎหมายรองรับและมีทิศทางเติบโตได้ดี โดยสังเกตจากเคเบิลท้องถิ่นและทีวีดาวเทียมมีความเติบโตมากขึ้น ซึ่งโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก เป็นตลาดที่ใหญ่มีโอกาสเติบโตสูง

ทั้ง นี้ บมจ.อสมท และ บมจ.กสท โทรคมนาคม ต่างฝ่ายต่างมีศักยภาพที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน โดย กสท มีความพร้อมในระบบโครงข่ายที่มีศักยภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ ความสามารถในการดูแลบำรุงรักษา และบริหารโครงข่าย ส่วน อสมท มีความพร้อมในการบริหารเนื้อหา ( Content ) ที่หลากหลายและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในการใช้งานคลื่นความถี่ เพื่อให้บริการ Content และถ้านำความสามารถดังกล่าวมารวมกัน จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ ”

ทั้งนี้ รูปแบบเนื้อหาครอบคลุมลูกค้าทุกประเภท รวมถึงฟรีทีวีและยังสามารถเลือกรับชมภาพยนตร์ใหม่ชนโรงแบบ Pay – per – view และรายการพิเศษต่างๆได้แบบ On Demand สำหรับการบริการหลัก ของโครงการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก จะดำเนินการภายใต้เทคโนโลยี IP TV โดยนำส่งบริการบนเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( Internet Protocol ) ซึ่งในอนาคตจะสามารถให้บริการอื่นทุกชนิดที่สามารถนำส่งได้บนพื้นฐานเทคโนโลยี IP ( IP Platform ) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ( Ultra High Speed Broadband Internet) อันเป็นแนวโน้มของการรวมบริการสื่อสารมวลชนและสื่อ สารโทรคมนาคมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถรับชมโทรทัศน์แบบบอกรับเป็นสมาชิกได้บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ จอโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์แบบพกพาทุกรูปแบบในอนาคต

ด้าน นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กสท เป็นผู้ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมบนความถี่ย่าน 2.5 – 2.6 GHz ที่ อสมท ได้รับการอนุญาตอยู่เดิมในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่ง อสมท จะดำเนินการเช่าอุปกรณ์และบริการดังกล่าวของ กสทเพื่อให้ อสมท สามารถนำไปให้บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกแก่ผู้ใช้บริการ ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2554 และใช้งานได้ทั่วประเทศภายในสิ้นปี 2554 ซึ่งอุปกรณ์สำหรับให้บริการจะใช้เทคโนโลยี Ultra High Speed Broadband ที่ล้ำยุคเป็นรายแรกของประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย นอกเหนือจากฮ่องกงและญี่ปุ่น และคาดว่าจะสามารถได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ”

View :925

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.