Home > 3G, Internet, Press/Release, SmartPhone/Mobile phone > ผู้ถือหุ้นสนับสนุนทรูเดินหน้า 3จี เต็มที่ เผยยอดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินคาด

ผู้ถือหุ้นสนับสนุนทรูเดินหน้า 3จี เต็มที่ เผยยอดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินคาด

บมจ. เผยความสำเร็จในการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน 13,119 ล้านบาท และมีผู้สนใจจองซื้อหุ้นโดยชำระเงินแล้วกว่า 14,506 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่เสนอขายประมาณ 1,387 ล้านบาท  พร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นเดิมที่วางใจบริษัทไทย     สะท้อนความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของกลุ่มทรูทุกด้าน  ทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม และเป็นโอกาสสำคัญสู่การเป็นผู้นำธุรกิจมือถือประกาศเดินหน้าขยายธุรกิจ ให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศสามารถเข้าถึงความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ได้ทัดเทียมกัน กำหนดคืนเงินจองซื้อเกินสัดส่วนให้ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ด้วยวิธีการตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินความคาดหมาย ซึ่งสะท้อนความผูกพันต่อบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนาน รวมทั้งแสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกลุ่มทรู ตลอดจนเล็งเห็นโอกาสสำคัญในการลงทุนพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีล้ำสมัยที่บริษัทจะสามารถเติมเต็มการให้บริการ 3จี ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งเงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายตัวของธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายธุรกิจ 3จี ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้กลุ่มทรูซึ่งเป็นบริษัทไทย สามารถเปิดโลกการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วประเทศไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลใดๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทัดเทียมกัน

“ความสำเร็จจากการเพิ่มทุนเกินความคาดหมายครั้งนี้ จะเป็นการปรับตัวครั้งสำคัญของกลุ่มทรู จากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายที่ 3 ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจมือถือ ควบคู่ไปกับที่ปัจจุบัน กลุ่มทรูเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ และเป็นผู้นำธุรกิจบริการโทรทัศน์บอกรับสมาชิก   ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้คนไทยทั่วประเทศสามารถก้าวสู่เทคโนโลยีสื่อสารทั่วถึงทัดเทียมกัน ซึ่งปัจจุบันมีประชากรไทยเพียงร้อยละ 15 ของครัวเรือนทั่วประเทศเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ”

ตามที่ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่นได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 3 มิถุนายน 2554  โดยเสนอขายทั้งสิ้น 6,727,436,752 หุ้น  หรือในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม : 0.865 หุ้นใหม่ ที่ราคา 1.95 บาทต่อหุ้น และหากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทฯจะจัดสรรหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงจำนงจองซื้อเกินสัดส่วน  ตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่จำกัดเพียงไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น   ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นจองหุ้นสามัญคิดเป็นจำนวนเงิน 14,505,834,725.85 บาท หรือร้อยละ 110.58 ของจำนวนที่นำเสนอขายทั้งหมด    ซึ่งบริษัทจะดำเนินการคืนเงินจองหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินจำนวน 1,387,333,067.25 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ( 2 สัปดาห์นับจากวันสุดท้ายของการจองสิทธิ์ซื้อหุ้นคือวันที่ 3 มิถุนายน 2554 )  ตามวิธีที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  โดยการโอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ เข้าบัญชีธนาคาร หรือ จ่ายเป็นเช็ค

“บริษัทขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณ ที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด  บริษัทจะเดินหน้าขยายธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและมอบประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า ประชาชนชาวไทย  รวมทั้งร่วมยกระดับเทคโนโลยีสื่อสารโดยรวมของประเทศให้พัฒนาก้าวทันนานาประเทศ ตลอดจนสามารถแข่งขันในเวทีระดับโลก” นายศุภชัยกล่าวในที่สุด

View :1315

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.