Home > Press/Release, Software > แอลจี จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เสริมศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม

แอลจี จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เสริมศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนไทย พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรม

ธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด (สองจากซ้าย) และ ศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารการตลาดและองค์กร (ซ้าย) บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด , รศ. ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี (สองจากขวา) และ ผศ. ดร. คมสัน มาลีสี  รองคณบดี (ขวา) คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ( ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาในโครงการ “Empowering Tomorrow’s Leaders” ผนวกกำลังความเป็นหนึ่งทางด้านนวัตกรรมระดับโลกจากแอลจี และความเป็นหนึ่งทางด้านวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลาดกระบังฯ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาการค้นคว้าวิจัย สร้างศูนย์นวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ พร้อมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนอันทันสมัย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า สี่ล้าน บาท

คุณธันยเชษฐ์ เอกเวชวิท ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ ด้วยวิสัยทัศน์ของแอลจีที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระดับโลก แอลจีภูมิใจที่ได้ร่วมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ซึ่งเราเชื่อว่าความเป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมระดับโลกของแอลจี ผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันฯ ที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาไทยให้พร้อมสำหรับการทำงานทางด้านวิศวกรรม และเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต ”

รศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า “ คณะวิศวกรรมศาสตร์เล็งเห็นว่าการร่วมมือกับผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกอย่างแอลจีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในอนาคตได้ ซึ่งในความร่วมมือนี้ แอลจีจะให้การสนับสนุนในด้านทางด้านนวัตกรรม การมอบทุนการศึกษาเพื่อการค้นคว้าและวิจัย การจัดสร้าง หอประชุม Auditorium พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย พร้อมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้  Innovation Center แห่งแรกของประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของ นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ ”

โครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ประกอบด้วย

·           ทุนการศึกษา LG Life’s Good สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ จำนวน 4 ทุนต่อปี รวมมูลค่า 800 ,000 บาท (โดยไม่มีข้อผูกมัด)

·           ตกแต่งหอประชุม LG Auditorium พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัย เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา

·           ศูนย์ นวัตกรรม การเรียนรู้ LG Innovation Center เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รศ.ดร. สุชัชวีร์ กล่าวว่า “ โครงการดังกล่าวไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น ในระยะยาว นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีในศูนย์นวัตกรรมได้อีกด้วย จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของทั้งสถาบันฯ และแอลจี ในการมีส่วนร่วมกับชุมชน และตอบแทนสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ”

“ โครงการ Empowering Tomorrow’s Leaders ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีของแอลจีที่พัฒนาสู่การใช้งานจริง เราเชื่อว่าในอนาคตนักศึกษาเหล่านี้จะก้าวไปเป็นผู้นำ และประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ สู่สังคม โครงการนี้ จึงเป็นจุดริเริ่มทางความคิด ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด ” คุณธันยเชษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

View :1188

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.