Home > Cloud Computing, Press/Release > ทรูไอดีซี ผนึก ซอฟต์แวร์พาร์ค ประกาศผลโครงการ “ทรู คลาวด์ วินเนอร์”

ทรูไอดีซี ผนึก ซอฟต์แวร์พาร์ค ประกาศผลโครงการ “ทรู คลาวด์ วินเนอร์”

ทรูไอดีซี ร่วมกับ ซอฟต์แวร์พาร์ค ประกาศผลโครงการ “” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ คอมพิวติ้งให้หลากหลายมากขึ้น เฟ้นหานักพัฒนาซอฟต์แวร์บนคลาวด์ คอมพิวติ้งรายแรกในไทย เดินหน้าเพิ่มศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยเติบโตสู่ตลาดโลก ปั้นซอฟต์แวร์สู่ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างเป็นรูปธรรม

นายเจนวิทย์ คราประยูร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ทรูไอดีซี ยินดีกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ ทรู คลาวด์ วินเนอร์ ซึ่งทุกผลงานแสดงศักยภาพของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถออกแบบซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือระหว่างทรูไอดีซีและซอฟต์แวร์พาร์ค เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) บนเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง อีกทั้งยังส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจซอฟต์แวร์ของไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดไอทียุคใหม่ ที่เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือกับทรูไอดีซีในโครงการ ทรู คลาวด์ วินเนอร์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันของผู้ให้บริการคลาวด์ทุกภาคส่วน ทั้งผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ประกอบการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย และยังเป็นการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตระหนักถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดบริการบนเทคโนโลยีคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งซอฟต์แวร์พาร์คทำหน้าที่หลักในการเป็นสื่อกลางให้ความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคลาวด์ โดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้เชี่ยวชาญทุกด้านที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญ ซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ต้องมีการออกแบบการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของคลาวด์ คอมพิวติ้งอย่างแท้จริง จึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยปรับเปลี่ยนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรูปแบบเดิม มาพัฒนาบนคลาวด์เทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้”

โครงการทรู คลาวด์ วินเนอร์ มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการกว่า 30 ราย โดยคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยตัวแทนผู้เชี่ยวชาญจากทรูไอดีซีและซอฟต์แวร์พาร์ค กำหนดหลักเกณฑ์การตัดสินผลงานจากเงื่อนไขที่ต้องตรงกับรูปแบบของ SaaS อย่างแท้จริง อาทิ ต้องสามารถทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์หลากหลายแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการต้องสามารถบริหาร จัดการ ตรวจสอบโปรแกรมเฉพาะในส่วนที่ตนเองเลือกใช้บริการได้ ผู้ให้บริการต้องสามารถปรับปรุงเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ได้โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องดำเนินการใดๆ และโปรแกรมต้องสามารถคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงได้ (On Demand) สามารถคิดค่าบริการเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ โดยไม่ต้องมีข้อผูกมัดใดๆ และผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องลงทุนหรือจัดซื้ออุปกรณ์เอง โดยประกาศผลงานที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลชนะเลิศ :

ซอฟต์แวร์ ERP Modules Working on SaaS Model

พัฒนาโดย บริษัท Absolute Management Solutions Co., Ltd.

ซอฟต์แวร์ ERP Modules Working on SaaS Model เป็นระบบบริหารธุรกิจภายในองค์กร มีบริการฟังก์ชั่นการทำงานของประเภทธุรกิจซื้อมาขายมา คือระบบบริหาร Stock ,Inventory, Procument, Retail, Whosales และ Finance ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.absolute.co.th

รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล

· ซอฟต์แวร์ iFakeproof (CRM on Demand) พัฒนาโดย บริษัท Open Enterprise Systems Co.,Ltd

ซอฟต์แวร์ iFakeproof (CRM on Demand) เป็นระบบตรวจสอบการปลอมแปลงสินค้า ที่สร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าของสินค้านำรหัส iFakeProof ที่สร้างขึ้นจากการเข้ารหัสความปลอดภัยไปติดอยู่บนสินค้าของตนเอง เพื่อผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ในขณะที่ซื้อสินค้าว่าเป็นสินค้าแท้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือไม่ ผ่าน SMS ,อินเทอร์เน็ต และ ผ่านอินเทอร์เน็ต เบราเซอร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน เป็นต้น โดยรหัสดังกล่าวจะไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละกล่อง/ชิ้น ไม่มีการเก็บรหัสดังกล่าวในฐานข้อมูลและใช้ตรวจสอบได้เพียงครั้งเดียว สามารถป้องกันการปลอมแปลงตัวรหัส ซึ่งทำให้ป้องกันการแอบอ้างชื่อสินค้าไปปลอมแปลงและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในการใช้สินค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ifakeproof.com

· ซอฟต์แวร์ ICON Customer Relationship Management (ICON CRM) พัฒนาโดย บริษัท Trinity Solution Provider Co., Ltd.

ICON CRM เป็นระบบบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เรียนรู้ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า หรือบริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคน ICON CRM ยังรองรับการสร้างโปรโมชั่นหรือแคมเปญ โดยสามารถกำหนดการส่งเสริมการขาย และกลยุทธ์ทางการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้ผ่านช่องทาง ทั้งทางอีเมล์, SMS หรือจดหมาย (Label) รวมถึงการติดตามการขายของพนักงานขายและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า และรองรับการติดตามในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังการขายอาทิ การบริการหลังการขาย การบันทึกนัดหมายแจ้งเตือนการบริการ และคำแนะนำติชมต่างๆ เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iconcrm.com

· ซอฟต์แวร์ Vtiger CRM Cloud พัฒนาโดย บริษัท Infotronics Co.,Ltd.

ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management ควบคุมกระบวนการตั้งแต่ทำการตลาด, การขาย บริการลูกค้าหลังการขาย (life circle) จนกระทั่งปิดการขาย จัดโปรโมชั่น สามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ Android, iPad และ iPhone ได้ โดยระบบนี้จะช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถดูแลลูกค้าได้มากขึ้น ลดความผิดพลาดของพนักงานขาย ลดเวลาในการขาย ได้เงินเร็วขึ้น ทั้งยังใช้งานง่ายในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นที่ทำงานบน iphone หรือ android ได้อย่างลงตัว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecitcrm.com

จากภาพ: รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (กลาง) ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย และ นายเจนวิทย์ คราประยูร (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด มอบประกาศนียบัตรและรางวัล iPad 2 แก่นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการทรู คลาวด์ วินเนอร์ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศทั้ง 3 รางวัล

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการทรู คลาวด์ วินเนอร์ จะได้รับรางวัล iPad และผู้ได้รับรางวัลทุกรายจะได้รับการขยายอายุบัญชีการใช้บริการทรู คลาวด์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 6 เดือน (สิ้นสุด 31 มกราคม 2555) การให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและด้านสินค้าและบริการ รวมถึงความช่วยเหลือพิเศษด้าน Infrastructure as a Services (IaaS) และการสนับสนุนการขาย SaaS ของลูกค้าบนบริการทรูคลาวด์

สำหรับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่สนใจพัฒนาซอฟต์แวร์บนเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง หรือต้องการทดลองใช้บริการทรูคลาวด์ ทรูไอดีซีจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ทดลองใช้บริการฟรีเป็นเวลา 1 เดือน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 699 1400 หรือ อีเมล์ cloud@trueidc.co.th

View :1205

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.