Home > Press/Release, Technology > เอชพี ขึ้นแท่นผู้นำตลาดระบบเครือข่ายทั่วโลก

เอชพี ขึ้นแท่นผู้นำตลาดระบบเครือข่ายทั่วโลก

เอชพี ประกาศความสำเร็จครองแชมป์ผู้นำตลาด ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดทั่วโลกและทุกๆ ภูมิภาคในทุกผลิตภัณฑ์ของระบบเครือข่าย ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554

รายงานฉบับล่าสุดของบริษัทวิเคราะห์ เดลล์’โอโร กรุ๊ป (Dell’Oro Group)(1) ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ Networking มีการเติบโตรวดเร็วกว่าตลาดโดยรวม ทั้งยังมีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นเหนือกว่าสภาวะการแข่งขันในตลาดโดยรวม

นอกจากนี้ รายงานฉบับดังกล่าวยังเผยว่า ในไตรมาส 1 ปี 2554 เอชพีมีส่วนแบ่งด้านรายได้ในตลาดอุปกรณ์อีเทอร์เน็ต สวิตชิ่ง ทั้งประเภทเลเยอร์ 2 และเลเยอร์ 3 ทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 2.5 จุด ขณะที่ซิสโก้มีส่วนแบ่งด้านรายได้ลดลง 5.8 จุดในไตรมาสเดียวกันนี้

อชพีมีส่วนแบ่งรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เราเตอร์ร้อยละ 2.5 จุด และกลุ่มผลิตภัณฑ์แลนไร้สาย (WLAN) ร้อยละ 2.2 จุดในช่วงเวลาดังกล่าว(1) เทียบกับซิสโก้ที่มีส่วนแบ่งรายได้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เราเตอร์และกลุ่มผลิตภัณฑ์ WLAN ลดลงร้อยละ 3.1 จุด และ 0.4 จุดตามลำดับ

ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีของเอชพี จะช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ระบบเครือข่ายแบบเปิดที่มีการใช้งานที่ง่าย และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมขององค์กรให้ก้าวสู่มิติใหม่ที่มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น การเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของเอชพีอย่างรวดเร็วนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ามีความมั่นใจในระบบผลิตภัณฑ์เครือข่าย HP Networking เป็นอย่างยิ่งนั่นเอง

เมื่อเร็วๆนี้ เอชพีได้เปิดตัวระบบสถาปัตยกรรม HP FlexNetwork ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผนวกเพียงระบบเดียวในอุตสาหกรรมไอทีที่รองรับการทำงานของระบบศูนย์ข้อมูลหรือดาต้าเซ็นเตอร์ แคมปัส และสาขา เพื่อเร่งการเติบโตของตลาดระบบเครือข่าย ทั้งนี้ สถาปัตยกรรม HP FlexNetwork เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวก (HP Converged Infrastructure) โดยผนวกรวมคลังเครือข่ายทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการนำระเบียบวิธีต่างๆ (protocols) มาใช้บนอุปกรณ์เครือข่ายทุกประเภทเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งองค์กร

คุณศักดิ์ชัย ปัญญจเร ผู้อำนวยการ หน่วยธุรกิจ HP Networking เอชพี ประเทศไทย กล่าวว่า “ลูกค้ามีความต้องการอย่างเร่งด่วนในการปลดระวางระบบเครือข่ายที่ไม่ยืดหยุ่น มีความซับซ้อน และมีราคาแพง โดยความต้องการเหล่านี้ขององค์กรธุรกิจเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้หน่วยธุรกิจ HP Networking มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ลูกค้าทั่วโลกไว้วางใจให้เอชพีเป็นผู้พัฒนาระบบเครือข่าย เพราะสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายได้ง่ายขึ้นและมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น มีความพร้อมและรองรับการปรับไปสู่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและระบบคอมพิวติ้งอื่นๆ ที่มีความยืดหยุ่นได้เป็นอย่างดี”

คุณสมบัติอันโดดเด่นอื่นๆ ของเอชพีตามที่ระบุไว้ในรายงานล่าสุดของเดลล์’ โอโร กรุ๊ป ประกอบด้วย

· ครองอันดับหนึ่งในตลาดอุปกรณ์สวิตช์ที่มีการจัดการอย่างชาญฉลาด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 34 ล้ำหน้าแบรนด์อันดับ 2 ร้อยละ 13 จุด(2)

· มีรายได้และหน่วยหุ้นในตลาดอุปกรณ์สวิตช์และเราเตอร์เป็นอันดับ 2 โดยอุปกรณ์สวิตช์มีส่วนแบ่งด้านรายได้ร้อยละ 12 และส่วนแบ่งหน่วยหุ้นร้อยละ 20.2 ขณะที่อุปกรณ์เราเตอร์มีส่วนแบ่งด้านรายได้ร้อยละ 5.5 และส่วนแบ่งหน่วยหุ้นร้อยละ 10.3 (1)

· มีส่วนแบ่งรายได้จากอุปกรณ์สวิตช์ต่อปีเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกภูมิภาค ดังนี้ : ร้อยละ 1 จุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ร้อยละ 2 จุดในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ร้อยละ 6 จุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่น และร้อยละ 4 จุดในภูมิภาคละตินอเมริกา (1)

· มีส่วนแบ่งด้านรายได้ในกลุ่มอุปกรณ์สวิตช์มากกว่าตลาดโดยรวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และญี่ปุ่นในไตรมาสแรกของปี 2554 โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.1 จากร้อยละ 14.6 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และในภูมิภาคละตินอเมริกามีการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 จากร้อยละ 12.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา (1)

· มีการเติบโตมากกว่าตลาดโดยรวมในกลุ่มอุปกรณ์สวิตช์ เราติ้ง และ WLAN ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่ในไตรมาสแรกของปี 2552 (1)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น HP Networking สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.hp.com/networking

ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) เป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นองค์กรแบบ Instant-On Enterprise ทั้งนี้ ในโลกที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง แนวคิดแบบ Instant-On Enterprise คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และประชาชนได้อย่างตรงจุดและโดยทันที

View :967

Related Posts

Categories: Press/Release, Technology Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.