Home > Press/Release > ยอดตรวจเครดิตบูโรก่อนยื่นกู้ในงาน“รถคันแรก”กระฉูด

ยอดตรวจเครดิตบูโรก่อนยื่นกู้ในงาน“รถคันแรก”กระฉูด

บริษัท จำกัด () ร่วมโครงการ “” กับ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง เพื่อตอกย้ำวัฒนธรรม “เช็คก่อนกู้” และเสริมสร้างเรื่องการคุ้มครองป้องกันสิทธิของผู้บริโภค โดยไม่คิดรายได้แต่ขอรับเป็นเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในช่วงวันที่ 11 – 14 ตุลาคม 2554 นี้ เวลา 10.00-21.00น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า เครดิตบูโรได้รับเกียรติจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ร่วมโครงการ “รถคันแรก” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้

1. เพื่อรณรงค์วัฒนธรรม “เช็คประวัติตัวเอง ก่อน กู้” สำหรับผู้อยากมีรถคันแรกเพื่อตระหนักถึงการรักษาประวัติของตนเองอันจะนำไปสู่การเข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย โดยเฉพาะก่อนจะไปยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ก็ควรที่จะตรวจสอบประวัติเครดิตของตนเองก่อนว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย หรือไม่อย่างไร หากมีประวัติการค้างชำระในรายงานจะได้ชี้แจงเหตุผลตั้งแต่ตอนยื่นคำขอสินเชื่อ

2. เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าสิทธิของเจ้าของข้อมูลนั้นมีอยู่ หากมีการปฏิเสธสินเชื่อโดยอ้างเรื่องเครดิตบูโร กล่าวคือการปฏิเสธโดยใช้เหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องแจ้งเป็นหนังสือเท่านั้น จะเป็นการบอกกล่าว หรือส่ง SMS ไม่ได้ หากสมาชิกเครดิตบูโรทำไม่ถูกต้องจะมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบกันอย่างแพร่หลาย

3. เพื่อร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยปกติ การตรวจเครดิตบูโรกับหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ของเครดิตบูโร หรือ ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร จะมีค่าธรรมเนียม 100 บาท (กฎหมายกำหนดให้เก็บได้สูงสุดไม่เกิน 200บาท) แต่ในงานดังกล่าว เครดิตบูโรขอรับเป็นเงินบริจาค 20 บาท หรือตามแต่จิตศรัทธา

ผลจากการร่วมงานดังกล่าว ปรากฏว่า 2 วันที่ผ่านมา (11-12 ต.ค.) มีประชาชนให้ความสนใจมากเป็นอย่างยิ่ง 900 – 1,000 รายต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ตรวจเครดิตบูโรรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ราย

หลังจากงานแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจเครดิตบูโรของตนเองเพื่อดูความถูกต้องของข้อมูลได้ ซึ่งทางเครดิตบูโรมีช่องทางสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถตรวจเครดิตบูโรได้ในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่ ศูนย์บริการตรวจเครดิตบูโร ของบริษัทเอง หรือผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนชาต ที่ตู้เอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250 อีเมลล์ consumer@ncb.co.th หรือตรวจสอบช่องทางการตรวจเครดิตบูโรได้ที่ www.ncb.co.th ทางเครดิตบูโรมีเจ้าหน้าที่ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลประวัติสินเชื่อผ่าน Call Center ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.”

View :1130

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.