Home > Press/Release > เอไอเอส มอบเงินสนับสนุนพร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สื่อข่าว

เอไอเอส มอบเงินสนับสนุนพร้อมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สื่อข่าว

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการตลาด (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ร่วมมอบเงิน 1 แสนบาท พร้อมถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้สื่อข่าวที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย โดยมี นายชวรงค์ ลิมปัทมปาณี นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวอศินาพรวศิน ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบ

View :1172

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.