Home > Press/Release, Software > ซอฟต์แวร์ไทยโชว์กึ๋น กวาดรางวัลเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA ครั้งที่ 11 คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ – 3 รางวัลชมเชย

ซอฟต์แวร์ไทยโชว์กึ๋น กวาดรางวัลเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA ครั้งที่ 11 คว้า 3 รางวัลชนะเลิศ – 3 รางวัลชมเชย

นับเป็นครั้งที่ 11 สำหรับการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ไอซีทีและซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2011 “เอเชีย แปซิฟิก ไอซีที อะไลแอนซ์ อวอร์ด 2011” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอทีซีไอ) โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เกิดความร่วมมือกันทางธุรกิจ และสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงตลาดในอุตสาหกรรม และเป็นการวางมาตรฐานด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ผลงานด้านไอซีทีและซอฟต์แวร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปีนี้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน หวังกระตุ้นโชว์ศักยภาพของประเทศผลักดันให้ไอซีทีและซอฟต์แวร์ไทยเติบโตในตลาดโลก

Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2011 มีผลงานซอฟต์แวร์ร่วมแข่งขันจากประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไน มาเลเซีย ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเก๊า ปากีสถาน สิงคโปร์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม โดยการจัดงานครั้งนี้มีผลงานร่วมประกวดทั้งสิ้น 162 ผลงาน จาก 17 ประเภทการแข่งขัน โดยประเทศไทยคว้ารางวัลใหญ่ในเวทีระดับเอเชียมาได้ถึง 6 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัลได้แก่ประเภททูลส์แอนด์อินฟราสตรักเจอร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม และประเภทรางวัลชมเชย 3 รางวัลได้แก่ ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเภทนักเรียนระดับอุดมศึกษา และประเภทอุตสาหกรรมการเงิน โดยแบ่งผลงานชนะเลิศทั้ง 3 ผลงานดังนี้

นางนิพัตราภรณ์ เจียมโชติพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตก้า ซิสเต็ม จำกัด ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททูลส์แอนด์อินฟราสตรักเจอร์ แอพพลิเคชั่น กล่าวว่า บริษัท ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ หากถ้าไม่เข้าใจตลาดและมุ่งแต่การพัฒนาซอฟต์แวร์มีโอกาสไปไม่รอด ส่วนของเน็ตก้า โดยหนึ่งในวิธีการสร้างชื่อคือส่งผลงานเข้าประกวด ประกอบกับการพัฒนาที่ไม่ได้มองแค่ในประเทศไทยแต่ดูเทรนด์ของตลาดและคู่แข่งในต่างประเทศ

นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอน ไซซิทส์ จำกัด เจ้าของผลงาน “กาลิเลโอ ไดเร็ค” แอพพลิเคชั่นสำหรับมอนิเตอร์ราคาตั๋วเครื่องบินทั่วโลก ผู้ชนะรางวัลชนะเลิศประเภทการท่องเที่ยวและการโรงแรม กล่าวว่า บริษัทใช้โมเดลธุรกิจแบบคิดค่าเช่าเป็นรายเดือน ใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้า ปัจจุบันจากบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวที่มีบริการแบบออนไลน์ 350 ราย บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดราว 95% หรือประมาณ 300 ราย ขณะนี้มีบริษัทจากประเทศอินโดนีเซียและมาเก๊าเข้ามาติดต่อขอใช้บริการแล้ว

นายไผท ผดุงถิ่น เจ้าของผลงานบิลค์ดอทคอม (builk.com) จากบริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด ผู้ชนะเลิศสาขาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม ชี้ว่า แวดวงก่อสร้างถือเป็นเป็นหนึ่งวงการที่ไม่มีผู้พัฒนาต่อยอดด้านไอทีและซอฟต์แวร์ ดังนั้นโอกาสทางการตลาดจึงมีอยู่สูงมาก แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือวิธีการเข้าหาและชักจูงให้เขาเข้ามาใช้ให้ได้ โดยผลงานบิลค์ดอทคอม (builk.com) จะสามารถตอบโจทย์พัฒนาแวดวงก่อสร้างช่วยให้ง่ายในการปฏิบัติงาน ซึ่งมองว่าผลงานดังกล่าวจะสามารถพัฒนาวงการก่อสร้างได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งหากเกิดการซื้อขายในด้านซอฟต์แวร์จะสามารถสร้างรายได้จากทั้งในและต่างประเทศได้

ด้านนายอดิเรก ปฎิทัศน์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เอทีซีไอได้ตระหนักถึงการค้าเสรีในภูมิภาค ปีนี้ซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นมากที่สุดคือโมบาย แอพพลิเคชั่น เมื่อมองจากการประกวด 11 ครั้งที่ผ่านมาจะเห็นได้จาก ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแค่มี 5-6 คน ก็สามารถทำกันได้ เชื่อว่าอีก 2-3 ปีหลังจากนี้จะได้เห็นซอฟต์แวร์ผลงานนักพัฒนาไทยขายในตลาดต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างเม็ดเงินรายได้สู่ประเทศเป็นจำนวนมาก หากในอนาคตมีการช่วยผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่ายในอนาคตประเทศไทยจะสามารถเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างแน่นอน

ทั้งนี้แนวโน้มของตลาดถูกกำหนดโดยการแข่งขันของภาคธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี หากเทียบกับประเทศอื่น ที่เป็นคู่แข่งสำคัญเช่น สิงคโปร์ หรือมาเลเซีย ไทยไม่ขาดแคลนบุคลากร รู้วิธีการสร้างซอฟต์แวร์ที่ดี แต่ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐและความเข้าใจในตลาด ยิ่งถ้าเป็นธุรกิจเล็กที่ไม่มีโมเดลทางธุรกิจที่ชัดเจนด้วยแล้ว 1 – 2 ปีก็มักหายไป ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องให้ความในด้านไอซีทีและซอฟต์แวร์มากขึ้น

นายปริญญา กระจ่างมล รองผู้อำนวยการส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในระดับเวทีดังกล่าว ซิป้า ได้วางแผนในการเข้าไปช่วยส่งเสริมการสร้างโมเดลธุรกิจที่สามารถประยุกต์ใช้ และต่อยอดเพื่อนำซอฟต์แวร์ของผู้ประกอบการไทย ไปขยายตลาดในต่างประเทศ โดยจะนำผลงานที่เป็นรางวัลชนะเลิศและรอง ทั้งหมดเดินทางไปโรดโชว์ในต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าและดึงเม็ดเงินกลับเข้าสู่ประเทศ ซึ่งมั่นใจว่าด้วยคุณภาพที่ได้รับการการรันตีจากเวที Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards 2011 จะสามารถเป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพของผลงานและจะนำไปสู่มูลค่ามหาศาลของเม็ดเงินทางเศรษฐกิจ

View :987

Related Posts

Categories: Press/Release, Software Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.