Home > Cloud Computing, Internet, Press/Release > “ไอเน็ต”เล็งถูกจุดเตรียมแผน BCP ล่วงหน้าให้ลูกค้าทันรับน้ำท่วม

“ไอเน็ต”เล็งถูกจุดเตรียมแผน BCP ล่วงหน้าให้ลูกค้าทันรับน้ำท่วม

บริษัท จำกัด(มหาชน) หรือไอเน็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญของแผนการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) นับตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบในปี 2553 จึงได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ทันทีที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ไอเน็ตจึงได้จัดตั้งโครงการ “ไอเน็ตเตรียมพร้อมรองรับภัยพิบัติ ตลอด 24 ชั่วโมง” พร้อมมาตรการเพิ่มศักยภาพระบบสำรองไฟฟ้าในศูนย์ IDC ทั้ง 2 ศูนย์หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ระบบสำรองไฟ้ฟ้าสามารถใช้งานติดต่อยาวนานถึง 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับมือและช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถดำเนินกิจการและธุรกิจได้ต่อไป โดยไอเน็ตได้ปฏิบัติการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องกว่า 999 ชั่วโมง

ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า “ในช่วงภาวะวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งไอเน็ตได้เห็นความสำคัญของธุรกิจลูกค้ามากที่สุด เพราะลูกค้าของเราเป็นองค์กรทั่วประเทศ และส่วนใหญ่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลาง รวมถึงหน่วยงานราชการที่สำคัญต่างๆ ที่จะต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และในมหาอุทกภัยครั้งนี้เราจึงเตรียมมาตรการเชิงรุกเพื่อรองรับและเข้าช่วยเหลือลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เป็นเวลากว่า 999 ชั่วโมงที่ไอเน็ตมุ่งหน้าเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อให้ลูกค้าของเราที่ได้รับผลกระทบยังคงทำงานได้อย่างไม่มีสะดุด”

“ไอเน็ตได้จัดตั้งทีมงานดูแลลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะสอบถามปัญหาและแก้ไขปัญหาเครือข่าย ระบบให้กับลูกค้าสำหรับอีกกลุ่มเป็นหน่วยเคลื่อนที่ออกช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่ประสบภัย อำนวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์ และซ่อมระบบ รวมถึงเคลื่อนย้ายระบบจากพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้ขึ้น เรามีลูกค้าที่เข้ามาใช้พื้นที่ DR Site กว่า 200 ที่นั่ง และลูกค้าที่ย้ายมาใช้บริการ Co-Location ของเรามากกว่า 10 ราย ” ดร.ไพโรจน์กล่าว
ดร.ไพโรจน์กล่าวเสริมว่า “นอกจากการทำแผนรองรับภัยพิบัติในครั้งนี้แล้ว ไอเน็ตยังคงคำนึงถึงการช่วยเหลือสังคมในยามวิกฤติ ซึ่งเราได้ร่วมกับทางสวทช.ในการอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือคนหูหนวกที่ประสบอุทกภัยหรือ TTRS-R ที่ไอเน็ตสำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้บริการคนหูหนวกและกลุ่มคนที่บกพร่องทางการพูดที่ประสบภัยในด้านการสื่อสารและขอความช่วยเหลือได้ดียิ่งขึ้น และไอเน็ตยังจัดตั้งโครงการ Thai.com รวมน้ำใจจ้างงานยามวิกฤติ เพื่อเป็นศูนย์กลางประกาศรับสมัครและฝากประวัติสำหรับผู้ว่างงานที่ประสบภัยทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ www.Thai.com ซึ่งเรายังเตรียมแผนพัฒนาและเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการต่อไป”

นอกจากนี้ยังมีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่มาใช้บริการ DR Site ในช่วงภัยพิบัติ “ศูนย์ DR Site ของไอเน็ตทำให้ธุรกิจของเราไม่สะดุด สามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติในเวลารวดเร็ว และยังให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทีมงานที่เป็นมิตรในการต้อนรับตลอดช่วงเวลาที่เราใช้บริการ” ตัวแทนลูกค้าสายธุรกิจที่เข้ามาใช้บริการ DR Site ของไอเน็ตกล่าว

“ศูนย์ช่วยเหลือคนหูหนวกที่ประสบอุทกภัย (TTRS – R) มีสำนักงานตั้งอยูที่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถ.อรุณอมรินทร์ ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตร เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปปฏิบัติงานไม่สะดวก จึงได้ประสานกับทางไอเน็ตขอพื้นที่จัดตั้งศูนย์ TTRS – R ชั่วคราวขึ้นที่ไอเน็ตสำนักงานใหญ่ โดยได้รับความช่วยเหลือและบริการเป็นอย่างดี ทำให้ศูนย์สามารถกลับมาทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง ถือเป็นการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤติที่ดี” ดร.วันทนีย์ พันธชาติ หัวหน้าศูนย์ TTRS กล่าว

จากเสียงตอบรับของลูกค้าข้างต้น ไอเน็ตได้ยึดมั่นการดูแลธุรกิจของลูกค้าและคอยให้บริการอย่างดีที่สุด แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลง แต่ไอเน็ตคงยังเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการกับไอเน็ตอย่างต่อเนื่อง

View :1877

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.