Home > Press/Release > เอชพีจับมือสมาคมการตลาด ชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดแผนการตลาดตีตลาดหมึกแทงค์

เอชพีจับมือสมาคมการตลาด ชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดแผนการตลาดตีตลาดหมึกแทงค์

เอชพีเดินหน้ารุกตลาดการศึกษาต่อเนื่อง ล่าสุดร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดประกวดแผนการตลาดประจำปี 2555 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลจากเอชพีรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “ทิ้งคู่เทียม เจอคู่แท้” ตอกย้ำความความคุ้มค่าที่เหนือกว่าของหมึกพิมพ์แท้ไปยังกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นายกฤษณ์ กิตติทัตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย กลุ่มตลาดคอนซูเมอร์ กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าหลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจากการนำเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage รุกตลาดอิงค์แทงค์ โดยตอกย้ำความคุ้มค่าของโซลูชั่นส์งานพิมพ์ที่มาพร้อมหมึกพิมพ์แท้เอชพีที่ให้ความคุ้มค่ามากกว่าอิงค์แทงค์ไปยังกลุ่มผู้บริโภค ล่าสุด เอชพียังคงเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าหมึกพิมพ์แท้ที่เน้นงานพิมพ์จำนวนมากซึ่งได้แก่กลุ่มการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยจัดประกวดแผนการตลาดประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อ “ทิ้งคู่เทียม เจอคู่แท้” ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาและรางวัลจากเอชพีรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยเปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานการตลาดเข้าร่วมประกวด เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการใช้หมึกพิมพ์แท้ อันจะได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าอิงค์แทงค์

สำหรับการประกวดแผนการตลาด หรือ J-MAT Award นั้น ทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี และในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 นำความรู้และทักษะในตำราเรียนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการตลาดจริง โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

1. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในระดับชั้นปีที่ 3 – 4 โดยไม่จำกัดสาขาและคณะ
2. สมาชิกในกลุ่มต้องมาจากสถาบันเดียวกัน โดยกำหนดไว้ที่ทีมละ 3-10 คน และมีคณาจารย์ของสถาบันนั้นๆ เป็นผู้รับรอง

ทั้งนี้ ทางผู้จัดได้แบ่งการประกวดออกเป็น 3 รอบ และจะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 มีนาคม 2555

“เอชพีเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประกวดแผนการตลาด หรือ J-MAT Award ว่าเป็นโครงการที่น่าส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดที่สามารถนำมาใช้ได้จริง และจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพต่อไปในอนาคต และในครั้งนี้นับเป็นการจัดประกวดแผนการตลาดสำหรับกลุ่มธุรกิจไอที ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้คนในทุกๆ ด้านในปัจจุบัน และยังเป็นธุรกิจที่มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งมีการแข่งขันสูงอีกด้วย ซึ่งคาดว่าการจัดการประกวดในครั้งนี้จะได้รับความสนใจอย่างมากจากนักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และน่าจะมีแนวคิดการตลาดดีๆ จากว่าที่นักการตลาดรุ่นใหม่รวมไปถึงการสร้างความรับรู้และเข้าใจในเรื่องของความคุ้มค่าของหมึกพิมพ์แท้ไปยังกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” นายกฤษณ์ กล่าวปิดท้าย

View :846

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.