Home > Press/Release, SmartPhone/Mobile phone > โนเกียจับมือฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวโครงการ Weee Can Do รณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ

โนเกียจับมือฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวโครงการ Weee Can Do รณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือ

โนเกียจับมือฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวโครงการ Weee Can Do เพื่อรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในกลุ่มประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2555

จากการสำรวจล่าสุดของโนเกีย พบว่าทั่วโลกมีโทรศัพท์มือถือเก่ามากถึง 44% ถูกลืมไว้ในลิ้นชักที่บ้านโดยไม่ได้นำไปรีไซเคิลและโดยเฉลี่ยคนหนึ่งคนจะเป็นเจ้าของโทรศัพท์ 5 เครื่อง แต่มีเพียง 9% เท่านั้นที่นำโทรศัพท์มือถือไปรีไซเคิล ดังนั้น จึงได้ร่วมมือกับฟิวเจอร์พาร์ค และกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินโครงการ Weee Can Do เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้นำโทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล

นายรังสรรค์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการ สำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย ให้ความเห็นว่า “ทางกรมควบคุมมลพิษได้ผลักดันให้เกิดการจัดการขยะประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้ว และน่ายกย่องที่ภาคเอกชนลุกขึ้นมารณรงค์ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมาควรเป็นบทเรียนที่ให้ประชาชนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเอา 3R คือ Reduce Reuse Recycle มาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปัญหาที่คาดไม่ถึงอย่างการจัดการขยะหลังน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยสามารถใช้โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้น”

นางสาวนนทวัน สินธวานนท์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด โนเกีย ประเทศไทยและตลาดเอเชียเกิดใหม่ กล่าวว่า “โนเกียได้เชื่อมโยงให้ผู้คนมีบทบาทในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นับตั้งแต่การผลิตโทรศัพท์มือถือจากวัสดุที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้ 100% จนถึงกิจกรรมรณรงค์การรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือที่มีมาตั้งแต่ปี 2008 ซึ่งมีผู้บริโภคนำโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมทุกชนิดที่ไม่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี สำหรับในปีนี้ โนเกียได้ประสานความร่วมมือกับ

ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ชั้นนำของไทย จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในวงกว้าง”

นางสาว จิตตินันท์ หวั่งหลี รองกรรมการผู้จัดการ (สายพัฒนาธุรกิจ และการตลาด) ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค กล่าวว่า “ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมจัดโครงการ Weee Can Do ซึ่งเป็นโครงการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับการแนวทางการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของเรา โดยเราได้นำหลักการ Reduce Reuse และ Recycle มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า การปรับสภาพน้ำใช้แล้วมาใช้ใหม่ การลดปริมาณขยะ เพื่อให้ฟิวเจอร์พาร์คเป็นศูนย์การค้าสีเขียวที่คุณสามารถมาพิสูจน์ได้ และเราจะเป็นศูนย์กลางในการร่วมจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมดีๆ ให้กับประชาชนเช่นนี้ต่อไปในอนาคต”

ร่วมดูแลโลกและประเทศของเราด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและร่วมกันลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพียงนำโทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ พร้อมติดชื่อ ที่อยู่ มาหย่อนใส่กล่องรีไซเคิลของโครงการ Weee Can Do ชั้น B, G, 1 และ 3 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และรับสิทธิลุ้นโทรศัพท์มือถือโนเกียใหม่ฟรีทันทีตั้งแต่วันนี้ถึง 12 กันยายน 2555

นอกจากนี้ ทุก 1 เครื่องที่ได้รับผ่านกล่องรีไซเคิล โนเกียจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Weee Can Do ได้ที่ โนเกีย แคร์ ไลน์ 02 255 2111 หรือเว็บไซต์ www.futurepark.co.th

View :1804

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.