Home > Press/Release > แซส คว้าผู้นำระบบการบริหารแคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทางจากองค์กรด้านการวิจัยอิสระ

แซส คว้าผู้นำระบบการบริหารแคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทางจากองค์กรด้านการวิจัยอิสระ

แซส คว้าผู้นำแพลตฟอร์มการบริหารแคมเปญการตลาดแบบหลายช่องทางจาก ฟอเรสเตอร์ เวฟ โดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉิริยะ (SAS Customer Intelligence) ได้ ถูกจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มด้านกลยุทธ์ และยังได้เป็นผู้นำในด้านการประเมินผลของ ฟอเรสเตอร์ CCCM เวฟ ล่าสุดด้วย นอกจากนี้ยังได้รับคะแนนสูงสุดในด้านการหาจุดเหมาะสมทางการตลาด การวิเคราะห์ และรายงาน รวมทั้งการใช้งานแอพพลิเคชั่น กลยุทธ์องค์กร และด้านการเงิน

แซสในฐานะผู้นำซอฟต์แวร์ด้านการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ได้เป็นผู้นำในระบบการบริหารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Management) โดยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถเชิงลึกในด้านการหาจุดเหมาะสมทางการตลาด การบริหารด้านการตอบสนองลูกค้า การวิเคราะห์และการผสานช่องทางการตลาดที่หลากหลาย โดยฟอเรสเตอร์ ได้กล่าวไว้ว่า “คุณสมบัติด้านการวางแผนของโปรแกรมเอสเซทลิงค์ที่รวดเร็วในชุดโปรแกรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะ (Customer Intelligence) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในด้านจุดคุ้ม การวิเคราะห์ และออกแบบแคมเปญ”

หนึ่งในลูกค้าหลายร้อยหลาย คือ บริษัท ยูซี (YouSee) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเคเบิลทีวีรายใหญที่สุดของเดนมาร์ค ใช้แซสเพื่อวางแผนกิจกรรมการขายอย่างต่อเนื่องและการสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งทำตามพฤติกรรมของลูกค้าผ่านหลายช่องทางด้วยกัน

นายเอ็นเดอร์ส เอ็ม อาร์ ซอเรนเซน ประธานเจ้าหน้าด้านการตลาด ของยูซี กล่าวว่า ด้วยแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูลของแซสช่วยให้ยูซีสามารถใช้ข้อมูลของลูกค้าได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น การเข้าใจถึงความชอบของลูกค้าอย่างถ่องแท้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านช่องทางทั้งหมดของเรา ซึ่งประกอบด้วยเว็บไซต์ คอลล์เซ็นเตอร์ และร้านค้า”

“อีกหนึ่งวิธีที่เราใช้ระบบอัจฉริยะของแซส คือ การเชื่อมพนักงานในคอลล์เซ็นเตอร์ด้วยข้อมูลที่ถูกวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยให้การสนทนาเข้าถึงลูกค้าทำได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้านั้นๆมากขึ้น และสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า ที่นำมาซึ่งความสำเร็จมากกว่าบทสนทนาที่มาจากความรู้สึกและสัญชาติญาณของพนักงานเอง” นายซอเรนเซนกล่าว

แซส ได้ขยายความสามารถของทางการตลาดในส่วนต่างๆ ได้อย่างมาก ประกอบด้วยกลยุทธ์และการวางแผน ข้อมูลและการวิเคราะห์ การตอบสนองและการรวมกลุ่มของช่องทางที่หลายแบบ และพฤติกรรมของลูกค้า โดยนายวิลสัน เรจ์ ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์การตลาดทั่วโลกสำหรับระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจริยะ (Customer Intelligence) กล่าวว่า “แซสได้รับการยอมรับโดยนักวิเคราะห์จากฟอเรสเตอร์ประจำปี 2012 ว่า เป็นผู้นำด้านการบริหารแคมเปญที่สามารถใช้ช่องทางการตลาดได้หลายรูปแบบ และการ์ทเนอร์ ประจำปี 2011 ว่า เป็นผู้นำการบริหารการตลาดแบบบูรณาการ โดยเราเชื่อว่าการรับรู้ของอุตสาหกรรมนี้ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับคำมั่นสัญญาในการเปลี่ยนการตลาดของลูกค้า ด้วยการนำเสนอระบบการบริหารการตลาดแบบบูรณาการที่สามารถให้ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน แคมเปญที่ผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างรวดเร็ว และตรงกับธุรกิจอย่างแท้จริง

การติดตั้ง SAS Customer Intelligence Solution สามารถทำได้ด้วย การซื้อแบบสัญญา การใช้เอ็นเตอร์ไพร์ส โฮสติ้ง และ Software as a Service (SaaS)

แซสยังได้รับให้เป็นผู้นำจากการ์ทเนอร์ ในด้าน CRM Multichannel Campaign Management และ Integrated Marketing Management ในปี 2011 และใน ปี 2012 ได้เป็นผู้นำในด้านMarketing Resource Management โดย SAS Customer Intelligence เป็นชุดโปรแกรมที่ครบวงจรที่สุดของโซลูชั่นการตลาดแบบผสมผสานสำหรับองค์กรที่พร้อมใช้งาน ประกอบด้วย ระบบการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า (SAS for Customer Experience Analytics) ระบบการตลาดดิจิตอล (SAS Digital Marketing) ระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ (SAS Marketing Automation) ระบบหาจุดเหมาะสมที่สุดในการออกแคมเปญ (SAS Marketing Optimization) และระบบการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ (SAS Real-Time Decision Manager)

ด้านนายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การได้รับการยอมรับและยกย่องจากองค์กรด้านการวิจัยต่างๆ นับว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นถึงความสามารถของระบบวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะ (SAS Customer Intelligence (CI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารและนักการตลาดสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากทุกๆ แหล่งมาวิเคราะห์เชิงลึกในทุกมิติ และคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทําให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการออกแคมเปญทางการตลาดได้อย่างตรงเป้าหมาย และช่วยลดความเสี่ยงการออกแคมเปญในแต่ละครั้ง รวมถึงสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายด้วยการต่อยอดแคมเปญแบบเรียลไทม์ได้ตรงใจขึ้น

สำหรับ แซส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือว่าในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับโซลูชั่นดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยเราได้นำเสนอไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆ อาทิ ธนาคาร โทรคมนาคม ภาครัฐ การศึกษา ค้าปลีก และประกันภัย

View :903

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.