Home > Press/Release > ไทยเซิร์ต สพธอ.จับมือ ไซแมนเทค สหรัฐ จัดตั้งระบบระวังภัยและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

ไทยเซิร์ต สพธอ.จับมือ ไซแมนเทค สหรัฐ จัดตั้งระบบระวังภัยและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานงานแถลงข่าวพิธีลงนาม ความร่วมมือในการจัดตั้งระบบระวังภัยและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ระหว่าง ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ บริษัท ไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น จากประเทศสหรัฐอเมริกา ว่า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) เป็น องค์การมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมหรือการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ โดยภารกิจหลักที่มีบทบาทสำคัญ คือ การป้องกันและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมทางออนไลน์ ซึ่งการดำเนินงานของ สพธอ. ที่ผ่านมานั้น มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ด้วยการเปิดตัวหน่วยงานเพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าวโดยตรง คือ ศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย หรือ “ไทยเซิร์ต” มิติใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

สำหรับความร่วมมือในการจัดตั้งระบบระวังภัยและวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดศูนย์รวบรวมและตรวจจับพฤติกรรมการบุกรุกและภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งรายงานสถิติภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง สพธอ. และ บริษัทไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในการช่วยป้องกัน ปราบปราม และลดอัตราการเกิดภัยคุกคามที่เกิดจากการทำธุรกรรมทางออนไลน์ได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน ภาครัฐ และภาคธุรกิจ ที่ดำเนินธุรกรรมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะได้รับความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแน่นอน

ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สพธอ. กล่าวว่า สพธอ. มั่นใจว่าความร่วมมือกับ ไซแมนเทค ครั้งนี้จะช่วยให้สามารถควบคุมสถานการณ์ภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ได้ดีขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและฐานความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ตของไซแมนเทค มาช่วยเสริมความพร้อมให้ ไทยเซิร์ต สพธอ.ในการรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ รวมไปถึงอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนมากขึ้น

มร.อิเลียต ซานโตสซ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการภาครัฐประจำภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และญี่ปุ่น ของไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปีที่ผ่านมาพบว่ามีภัยคุกคามใหม่ๆ กว่า 286 ล้านรายการ ซึ่ง ไซแมนเทค เชื่อว่าประสบการณ์และฐานความรู้เกี่ยวกับการเติบโตของภัยคุกคาม ที่มีความซับซ้อน ตลอดจนข้อมูลผลกระทบที่บริษัทมีอยู่ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ ไทยเซิร์ต สพธอ. ในการช่วยเสริมสร้าง ขีดความสามารถ การปกป้องดูแลเครือข่ายในประเทศไทย และความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามบนอินเทอร์เน็ต รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยง ตลอดจนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาโลกดิจิตอลอย่างเหมาะสม

การลงนามความร่วมมือระหว่าง ไทยเซิร์ต สพธอ. และ ไซแมนเทค ดังกล่าว นับเป็นการพัฒนาความสามารถของประเทศไทยในการรับมือภัยคุกคามที่มาจากอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเป็นการป้องกันและสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยสำหรับคนไทย โดย ไซแมนเทค จะให้ความช่วยเหลือในการจัดการภัยคุกคามไซเบอร์ ด้วยการจัดตั้งและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมถึงการจัดหาเครื่องมือเพื่อใช้ตรวจสอบและวิเคราะห์ภัยคุกคามภายในเครือข่าย โดยจะเปิดโอกาสให้ ไทยเซิร์ต สพธอ.ใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Attack Quarantine System (AQS) ซึ่งเป็นเครือข่าย Honeypot (ฮันนีพอท) แบบอัตโนมัติที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อตรวจจับและรวบรวมข้อมูลภัยคุกคามออนไลน์ โดย ไซแมนเทค จะจัดส่งรายงานเป็นรายสัปดาห์ให้แก่ ไทยเซิร์ต สพธอ. พร้อมระบุถึงจำนวนมัลแวร์ที่ตรวจพบ ข้อมูลคุณลักษณะของมัลแวร์ รวมถึงวิธีการและคำแนะนำสำหรับการกำจัดภัยคุกคามดังกล่าวด้วย

View :845

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.