Home > Press/Release > AIT มั่นใจรายได้ปีนี้ยังโตตามเป้า 10% เผยธุรกิจ ICT จะคึกคักตั้งแต่ไตรมาส 2

AIT มั่นใจรายได้ปีนี้ยังโตตามเป้า 10% เผยธุรกิจ ICT จะคึกคักตั้งแต่ไตรมาส 2

มั่นใจทิศทางธุรกิจปี 55 ยังสดใส แม้กำไรไตรมาสแรกปีนี้เทียบกับปีที่แล้วลดลงเล็กน้อย ชี้ธุรกิจของ ดูเป็นรายไตรมาสไม่ได้ ต้องดูงานที่รอส่งมอบทั้งปี มั่นใจจะได้รับผลดีจากการเร่งลงทุนระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ รองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เผยงานที่รอรับรู้รายได้สิ้นไตรมาสแรกมีประมาณ 2,600 ล้านบาท ไตรมาสแรกทำรายได้แล้ว 952.7 ล้านบาท กำไรสุทธิ 91.9 ล้านบาท ยังยืนยันเป้าหมายรายได้ปีนี้โต 10%

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจของ AIT ในปีนี้ยังคงมีทิศทางที่สดใส เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมของไทยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยเฉพาะการที่ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนนโยบาย ICT แห่งชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจำเป็นต้องลงทุนอีกมาก เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยในด้านเทคโนโลยีด้านไอทีไม่ให้ด้อยกว่าประเทศชั้นนำในกลุ่มอาเซียน

ทั้งนี้ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของภาครัฐได้แก่ โครงการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกทั่วประเทศ การวางระบบเครือข่ายไวไฟในสถาบันการศึกษาจำนวน 30,000 แห่ง รองรับการใช้แท็บแล็ตเป็นสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน รวมถึงการเร่งออกใบอนุญาตโทรศัพท์มือถือระบบ 3G ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ก่อให้เกิดการลงทุนด้านเทคโนโลยี 3G เกิดขึ้นในปีนี้ เป็นต้น

“เรามองว่าไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 4 ปีนี้ หน่วยงานภาครัฐจะเริ่มทยอยเปิดประมูลงานมากขึ้น โดยเฉพาะทีโอที และ กสท โทรคมนาคม ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและไอทีเป็นจำนวนมาก รวมถึงกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินของรัฐ ที่ลงทุนไอทีเพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่ AIT จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร เข้าแข่งขันประมูลงานสร้างมูลค่างานในมือในปีนี้ให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตตามเป้าที่วางไว้” นายศิริพงษ์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกของปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2555) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการรวมทั้งสิ้น 952.7 ล้านบาท ลดลง 164.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 1,117.3 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่ 91.9 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย ประมาณ 4.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 96.0 ล้านบาท ถ้าหากเทียบเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิคิดเป็น 9.6%

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วลดลงเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำให้การเข้าไปทำงานในบางพื้นที่มีอุปสรรค การส่งมอบงานจึงล่าช้ากว่ากำหนดการที่วางไว้อยู่บ้างในบางโครงการ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดการชะลอตัวด้านการลงทุนระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม ด้วยการเร่งลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในช่วงที่เหลือของปีนี้ ทั้งภาครัฐและเอกชน บริษัทฯ ยังคงมีความเชื่อมั่นว่า จะสามารถทำรายได้ตามเป้าที่วางไว้ 5,300 ล้านบาทอย่างแน่นอน

นายศิริพงษ์กล่าวด้วยว่า บริษัทฯ มีงานที่อยู่ระหว่างรอการรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2555 อยู่จำนวน 2,619 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ประมาณ 1,800 ล้านบาท และยังมีงานที่รอประมูลในโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐบาลอีกมาก จึงเชื่อว่าครึ่งหลังของปี ผลการดำเนินงานของบริษัทฯจะเติบโตขึ้นได้

“การดูผลงานของ AIT จะดูเป็นรายไตรมาสแล้วตัดสินว่ากำไรของทั้งปีจะโตขึ้นหรือลดลงคงไม่ได้ เพราะการรับรู้รายได้จะขึ้นอยู่กับการส่งมอบงานแต่ละงวดของแต่ละโครงการ ซึ่งในไตรมาสแรกได้รับผลกระทบต่อเนื่องมาจากภาวะน้ำท่วม แต่หลังจากนี้หน่วยงานภาครัฐจะเปิดประมูลด้านการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น ซึ่งเรามั่นใจว่า ด้วยความเชี่ยวชาญของ AIT ที่มีความพร้อมด้านบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนั้น จะทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าให้เข้าไปรับงานได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานของ AIT ในไตรมาสต่อๆ ไป” นายศิริพงษ์ กล่าว

View :1122

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.