Home > SmartPhone/Mobile phone, Telecom > เอไอเอส ประกาศเดินหน้าพัฒนาคุณภาพเครือข่ายต่อเนื่อง ทุ่มงบมุ่งแก้ปัญหาให้ลูกค้า

เอไอเอส ประกาศเดินหน้าพัฒนาคุณภาพเครือข่ายต่อเนื่อง ทุ่มงบมุ่งแก้ปัญหาให้ลูกค้า

นายวีรวัฒน์ เกียรติพงษ์ถาวร รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ กล่าวว่า “ภาพรวมการทำงานด้านวิศวกรรมเครือข่ายของเอไอเอสยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาคุณภาพและรองรับการใช้งาน Voice และ Data ที่ปัจจุบันมีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยปีนี้ได้เตรียมงบประมาณไว้เป็นเงิน 8,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 3 ด้านหลักอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย

- ปรับปรุงคุณภาพการใช้งาน ไม่ว่าจะอัตราสายหลุด , ความสำเร็จในการเชื่อมต่อ, คุณภาพความคมชัดของเสียง, ปัญหาสัญญาณในอาคารสูง, ความเร็วของ Speed ในการใช้งาน Data, ฯลฯ โดย แม้ปัจจุบันภาพรวมจะมีคุณภาพการใช้งานสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ทาง กสทช. กำหนด แต่เอไอเอสยังคงมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ขยายความครอบคลุมของเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งมีความต้องการใหม่ๆ หรือ ขยายความครอบคลุมในอาคารสูงในลักษณะสถานีฐานย่อย โดยปัจจุบันมีจำนวนสถานีฐานที่ติดตั้งใหม่กว่า 150 สถานีต่อ 1 สัปดาห์ และยังมุ่งมั่นจะขยายอย่างต่อเนื่อง

- เพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งานในพื้นที่ซึ่งมีปริมาณการใช้งานหนาแน่น อาทิ การเพิ่มปริมาณสถานีฐาน อันจะส่งผลให้เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการใช้งานไปในตัว

โดย ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา เอไอเอสมีฐานลูกค้ากว่า 34 ล้านเลขหมาย ซึ่งถือเป็นอัตราส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับปริมาณความถี่ย่าน 900 MHz ที่มีอยู่อย่างจำกัด อย่างไรก็ตามทีมวิศวกรของเอไอเอส ไม่เคยนิ่งนอนใจต่อปัญหาคุณภาพการใช้งานที่เกิดขึ้น และไม่เคยหยุดยั้งในการศึกษาเพื่อนำเทคนิคใหม่ๆเข้ามาแก้ปัญหา อาทิ การขยายสถานีฐานที่เป็นไปเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้งาน (Capacity) แม้จะต้องทุ่มงบประมาณมากกว่าค่ายอื่นก็ตาม เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเสมอ

นายวีรวัฒน์ กล่าวย้ำตอนท้ายว่า “อย่างไรก็ตามปัจจุบันนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสู่ Wireless Broadband ก่อนที่ กสทช.จะเปิดการประมูล 3G บนคลื่น 2.1 GHz ดังนั้นแม้จะมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี แต่เอไอเอสในฐานะ Operator จะไม่หยุดพัฒนาเครือข่ายและจะมุ่งมั่นทำทุกวิถีทางในการปรับปรุงคุณภาพบริการให้ดีที่สุดเพื่อลูกค้าอย่างแน่นอน”

View :994

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.