Home > Press/Release > เอชพี ติดอาวุธเพิ่มศักยภาพให้ SME ส่งโซลูชั่น บริการ และโปรแกรมใหม่ รองรับความต้องการการทำงานแบบโมบายล์

เอชพี ติดอาวุธเพิ่มศักยภาพให้ SME ส่งโซลูชั่น บริการ และโปรแกรมใหม่ รองรับความต้องการการทำงานแบบโมบายล์

เอชพี ประกาศเปิดตัวโซลูชั่นและบริการใหม่เพื่อช่วยธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มบี) ให้สามารถจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีของตนเพื่อรองรับความต้องการการใช้อุปกรณ์การทำงานแบบโมบายล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน มีการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่จำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,100 ล้านเครื่องทั่วโลก(1) ทำให้องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ต้องเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบขององค์กร การจัดการ และการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และข้อมูล ทั้งนี้ ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี ( Converged Infrastructure) คือ คำตอบที่ดีที่สุด โดยเป็นสุดยอดแพลทฟอร์มที่สนับสนุนการเข้าใช้ข้อมูลและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ เอชพียังทำงานร่วมกับพันธมิตรผู้พัฒนาโซลูชั่นรายใหญ่ต่างๆ อาทิ ไซตริกซ์ ไมโครซอฟท์ และวีเอ็มแวร์ ส่งผลให้เอชพีช่วยลูกค้าให้สามารถรองรับความต้องการการใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่และรองรับข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการทำงานแบบโมบายล์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างครบถ้วน

โซลูชั่นและบริการใหม่ของเอชพี ได้แก่ นวัตกรรมโซลูชั่นเทคโนโลยีสุดล้ำ บริการที่เปี่ยมประสิทธิภาพ และหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่มีทรัพยากรอย่างจำกัด สามารถพัฒนาระบบไอทีของตนให้ใช้งานง่าย และยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำคอลลาบอเรชั่นในสภาพแวดล้อมที่มีการติดต่อสื่อสารแบบโมบายล์มากขึ้นได้อย่างดีเยี่ยม

สุดยอดโซลูชั่นสนับสนุนการเข้าใช้ข้อมูลบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย

ผลการวิจัยของการ์ทเนอร์ระบุว่า ภายในปี พ.ศ. 2559 จะมีผู้ใช้แท็บเล็ตหรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่มาใช้ส่งอีเมล์เพื่อธุรกิจแทนเครื่องเดสก์ท้อปแบบเดิมคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50(2) การใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อเข้าใช้อีเมล์และข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กต้องเตรียมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการติดต่อสื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น โซลูชั่นและบริการใหม่ของเอชพีสนับสนุนองค์กรต่างๆ ดังนี้

· เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยด้วยโซลูชั่นเดสก์ท้อปแบบเวอร์ช่วล HP Client Virtualization SMB ซึ่งประกอบด้วยระบบสถาปัตยกรรมอ้างอิง เช่น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant Generation 8 (Gen8) พร้อมด้วยซอฟท์แวร์ไคลเอ็นท์ เวอร์ช่วลไลเซชั่น ของไซตริกซ์ ไมโครซอฟท์ หรือวีเอ็มแวร์ ที่ช่วยปกป้องข้อมูลขององค์กร โดยจัดเก็บประวัติและข้อมูลของผู้ใช้งานบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง ส่งผลให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กเข้าใช้แอพพลิเคชั่นจากเครื่องลูกข่าย (thin client) โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนได้อย่างปลอดภัย โดยข้อมูลยังคงได้รับการปกป้องไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หากอุปกรณ์ดังกล่าวเกิดการสูญหาย

· ลดความเสี่ยงและความซับซ้อนของระบบไคลเอ็นท์ เวอร์ช่วลไลเซชั่น ด้วยบริการ HP Client Virtualization, Analysis and Modeling ซึ่งเป็นบริการสำเร็จรูปที่ช่วยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไอทีที่มีอยู่เดิมเพื่อให้องค์กรขนาดกลางสามารถใช้เทคโนโลยีเสมือนหรือเวอร์ช่วลไลเซชั่นอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ทั้งยังเข้าใช้เทคโนโลยีโมบายล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

· สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีโมบายล์ให้ง่ายขึ้น ด้วยบริการ HP Transformation Experience Workshop for Mobility ซึ่งเป็นบริการที่เหมาะสำหรับวงการธุรกิจและไอที เพื่อสนับสนุนพนักงานให้เข้าใช้ข้อมูลทั้งยังสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ตามมาตรฐานที่วางไว้

· เพิ่มระยะเวลาทำงานของระบบด้วยโซลูชั่น HP Business Protection ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบอ้างอิงที่พัฒนาต่อยอดจากระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี และมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านการคุ้มครองข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และการกู้คืนระบบล่ม เพื่อสนับสนุนการทำงานแบบโมบายล์ นอกจากนี้ โซลูชั่น HP Business Protection ยังช่วยแนะนำเอสเอ็มบีในการออกแบบโปรแกรมขจัดความเสี่ยง เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลขององค์กรจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้อย่างต่อเนื่อง

ชุดเครื่องมือคอลลาบอเรชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานแบบโมบายล์

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์การสื่อสารเคลื่อนที่นั้น เอชพีจึงได้ร่วมกับพันธมิตรเพื่อช่วยธุรกิจขนาดกลางและเล็กในการพัฒนาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้

· เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยใช้โซลูชั่น HP Unified Communications & Collaboration (UC&C) พร้อมด้วยโซลูชั่น Microsoft Lync ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ผนวกรวมฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์แบบครบวงจร ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็กสามารถทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครื่องเดสก์ท้อป และร่วมมือกันเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างปลอดภัย โซลูชั่น UC&C แบบครบวงจรประกอบด้วยซอฟท์แวร์ Microsoft Lync อุปกรณ์โทรศัพท์ HP VoIP (Voice over Internet Protocol) ระบบเครือข่าย เครื่องเซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant Gen8 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล และบริการต่างๆ จากเอชพี

ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทำงานง่ายรองรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่มีการทำงานแบบโมบายล์

องค์กรขนาดกลางและเล็กต้องการระบบประมวลผลที่ทำงานง่าย มีเสถียรภาพ และประหยัด เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในสภาพแวดล้อมแบบมีสายและไร้สาย โซลูชั่นใหม่ของเอชพีที่พัฒนาจากระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี มีความโดดเด่นในการสนับสนุนเอสเอ็มบี ดังนี้

· ทำให้การบริหารจัดการเครือข่ายง่ายดายขึ้นด้วยอุปกรณ์เราท์เตอร์ HP Multi-Service Router (MSR) Series ซึ่งเป็นแพลทฟอร์มแบบครบวงจรที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการใช้งาน สนับสนุนการใช้ระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผนวกรวมฟีทเจอร์ของระบบเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายเข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว

· ลดค่าไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์สวิตช์ HP 1910 8G Switch Series โดยใช้เทคโนโลยี Power over Internet (PoE) แบบประหยัดพลังงาน ทำให้การเข้าถึงระบบเครือข่ายมีความง่ายดาย มีเสถียรภาพ และประหยัดคุ้มค่าสูงสุด รองรับแอพพลิเคชั่นที่ใช้มัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ อาทิ เสียงและภาพ ได้อย่างดีเยี่ยม

· ช่วยจัดการและแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่ยุ่งเหยิงแบบไร้โครงสร้างที่เกิดจากการทำงานแบบเคลื่อนที่ของพนักงานที่ต้องเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่เป็นประจำ โดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล HP X5000 Storage ที่บริหารจัดการง่ายและมีสมรรถนะสูง โดยมีแพลทฟอร์มระบบเครือข่ายจัดเก็บข้อมูล (NAS) ที่จัดรวมเป็นคลัสเตอร์ ช่วยลดเวลาในการบริหารระบบไอที ทำให้การเข้าใช้ไฟล์ข้อมูลสามารถทำได้จากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ

เพิ่มการสนับสนุนให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและเล็กและพันธมิตรผู้จำหน่าย

เอชพี มีโปรแกรมสนับสนุนหลากหลายประเภท เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งพันธมิตรผู้จำหน่ายให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ และทำงานร่วมกันได้มากขึ้น โปรแกรมใหม่ๆ ดังกล่าว ได้แก่

· เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยโปรแกรม Coffee Coaching ที่พัฒนาโดยเอชพีร่วมกับไมโครซอฟท์ สร้างช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ในหลากหลายภาษาให้แก่พันธมิตรผู้จำหน่ายในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆ ได้แก่ เกาหลี อินโดนีเซีย ไต้หวัน และไทย โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคและการขายให้แก่พันธมิตรผู้จำหน่ายกว่า 62,000 ราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Coffee Coaching สามารถเข้าไปดูได้บนเฟซบุ๊ค ลิงค์อิน (LinkedIn) ทวิตเตอร์ ยูทูป และบล็อก Coffee Coaching

· เพิ่มทักษะทางธุรกิจให้แก่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผ่านโปรแกรม HP Learning Initiative for Entrepreneurs (HP LIFE) ซึ่งเป็นโปรแกรมการเรียนรู้บนอินเทอร์เน็ต (e-Learning) ที่ทำงานบนแพลทฟอร์มระบบคลาวด์ที่สนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบผนวกของเอชพี (HP Converged Cloud) ให้บริการข้อมูลและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเอสเอ็มบีสร้างธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ โปรแกรม HP LIFE ได้ช่วยสร้างและขยายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการต่างๆ มากกว่า 19,700 ราย และสร้างงานใหม่ๆ กว่า 43,000 ตำแหน่งทั่วโลก(3)

ปัจจุบัน เอชพีมีศูนย์ฝึกอบรม HP LIFE รวม 31 แห่งในประเทศต่างๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม

โซลูชั่น HP Client Virtualization SMB Reference Architecture for Microsoft VDI มีกำหนดออกวางจำหน่ายในเดือนกันยายน ศกนี้ สำหรับโซลูชั่นและบริการอื่นๆ เปิดจำหน่ายและให้บริการแล้วในขณะนี้โดยผ่านทางเอชพีและพันธมิตรผู้จำหน่ายทั่วโลก

View :805

Related Posts

Categories: Press/Release Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.