Home > กระทรวงไอซีที > ก.ไอซีที เตรียมเปิด Royal Pavilion เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในงาน Bangkok International ICT Expo 2012

ก.ไอซีที เตรียมเปิด Royal Pavilion เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวในงาน Bangkok International ICT Expo 2012

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยถึงรายละเอียดการจัดงาน “” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ว่า งาน ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Smart Thailand Towards AEC โดยได้กำหนดรูปแบบการจัดงานเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนนิทรรศการ 2.ส่วนแสดงสินค้า 3.ส่วนการประชุมสัมมนา และ 4.กิจกรรมร่วมสนุกต่าง ๆ

โดยในส่วนการจัดนิทรรศการนั้นจะประกอบด้วย Royal Pavilion ซึ่งเป็นการจัดซุ้มนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา 85 พรรษา รวมทั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในรูปแบบ Royal Gallery การถวายพระพรผ่าน Online Kiosk, Multimedia Theatre และ Mapping Projection
“กระทรวงฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจด้าน ICT ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ด้วยแนวคิด “พระราชกรณียกิจด้าน ICT สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ภายใน Royal Pavilion รวมทั้งเปิดให้มีการร่วมถวายพระพรผ่าน Online Kiosk ด้วยการเลือก Template แบบที่ต้องการ พร้อมลงชื่อและกดถวายพระพร จากนั้นถ้อยคำถวายพระพรจะถูก Random ขึ้นแสดง สลับบนจอภาพใน Gallery ตลอดช่วงเวลางาน” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว
นอกจากนั้น ยังมีการจัดนิทรรศการในส่วนของ MICT Pavilion เพื่อแสดงผลงานของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แสดงวิสัยทัศน์ และทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT ของประเทศ ตามแนวคิด Smart Thailand 2020 ที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการด้านการศึกษา เกษตรกรรม การท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พร้อมกันนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับภัยพิบัติ (Disaster Pavilion) โดยมุ่งเน้นภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบกับประเทศไทย เช่น แผ่นดินไหว ซึ่งอาจก่อให้เกิดสึนามิในประเทศไทย และภัยพิบัติน้ำท่วม เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงฯ เช่น TOT, CAT SIPA กรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่น ๆ ด้วย

ส่วนต่อมาเป็นส่วนแสดงสินค้า ที่ประกอบด้วยการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีจากภาคเอกชน อาทิ AIS, TRUE, DTAC, Thaicom, ZTE, Huawei เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีส่วนแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ ATCI ที่มุ่งเน้นการจับคู่ทางธุรกิจ การแสดงสินค้าราคาพิเศษจากผู้ประกอบการไอทีและผู้ให้บริการด้านไอที ส่วนที่ 3 คือ ส่วนการประชุมสัมมนา เป็นการเปิดเวทีเพื่อให้ความรู้และนวัตกรรมด้าน ICT โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชน และสุดท้ายเป็นส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ กิจกรรมร่วมสนุกบนเวทีผ่านเทคโนโลยีด้าน ICT ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วม

“กระทรวงฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านได้ร่วมงาน “Bangkok International ICT Expo 2012” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 นี้ เพื่อร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และร่วมกันสัมผัสปรากฏการณ์ใหม่แห่งโลกไอที พร้อมช่วยยกระดับเทคโนโลยีไทยให้ก้าวไกล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างภาคภูมิด้วยกัน ณ ชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ กล่าว

View :806

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.