Home > Technology > ไอบีเอ็ม เปิดสำนักงานสาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ดันภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในอาเซียน

ไอบีเอ็ม เปิดสำนักงานสาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ดันภาคตะวันออกเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในอาเซียน

ขยายฐานทางธุรกิจ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้แก่ภูมิภาคตะวันออกของไทย

ไอบีเอ็มรุกตลาดภาคตะวันออก ประกาศเปิดสำนักงานใหม่ สาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด ประจำภาคตะวันออกในจังหวัดชลบุรี พร้อมให้บริการด้านเทคโนโลยีอย่างครบวงจร สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า เสริมความแข็งแกร่งให้ภาคตะวันออกก้าวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ไอบีเอ็มเล็งเห็นศักยภาพของภูมิภาคตะวันออก ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและมีส่วนสร้างผลผลิตเชิงเศรษฐกิจของประเทศถึง 2 ใน 3 ด้วยการผลิตและการส่งออกที่ครอบคลุมภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานใหม่ของไอบีเอ็มที่จังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นสำนักงานแห่งที่สามในประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการของไอบีเอ็มในภาคตะวันออกซึ่งเป็นหนึ่งภูมิศาสตร์สำคัญของไอบีเอ็มในการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอย่างต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การท่องเที่ยว การดูแลสุขภาพ การสื่อสารโทรคมนาคม ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความแตกต่างและยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจของตนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรมหลักและจังหวัดในภูมิภาคตะวันออกก้าวสู่ความเป็นเมืองธุรกิจคูุ่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
นอกจากการเข้ามาดำเนินธุรกิจในภาคตะวันออกอย่างเต็มรูปแบบแล้ว เราจะร่วมมือกับธุรกิจท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาทักษะของบุคคลากร ด้วยการนำความรู้ความเชี่ยวชาญระดับโลกของบุคคลากรไอบีเอ็มและโครงการเพื่อสังคมต่างๆมาช่วยพัฒนาให้เมืองและภูมิภาคตะวันออกเป็นภูมิภาคที่ทันสมัย ดึงดูดการลงทุน มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพลเมือง และมีการเติบโตในทุกภาคส่วน วันนี้ไอบีเอ็มมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะผนึกกำลังกับพันธมิตร ลูกค้า คู่ค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนโดยรวมในภาคตะวันออก เพื่อสร้างความเจริญเติบโตและความสำเร็จให้แก่ภูมิภาคนี้อย่างยั่งยืน” นางพรรณสิรีกล่าว
ตลอดมาไอบีเอ็มพร้อมด้วยเครือข่ายคู่ค้าทางธุรกิจได้ช่วยให้ลูกค้าภาคตะวันออกในหลายๆ อุตสาหกรรม อาทิเช่น ท่าเรือพาณิชย์ ลอจิสติกส์ ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการบริการ และเพิ่มผลิตผลให้กับธุรกิจ
สำนักงานแห่งใหม่ในชลบุรีถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ไอบีเอ็มในการขยายธุรกิจสู่ในระดับภูมิภาค เพื่อรองรับการให้บริการแก่ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในตลาดสำคัญที่มีการเติบโตสูง และเป็นการสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างความเติบโตในระดับโลกของบริษัท โดยไอบีเอ็มจะลงทุนในพื้นที่นั้นๆอบ่างครบวงจรซึ่งรวมถึง การสร้างสำนักงาน การจัดฝึกอบรม การจัดสรรบุคคลากรและการจ้างบุคลากรท้องถิ่น การสร้างทีมขายและการตลาด ตลอดจนทีมที่ดูแลกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

หนึ่งในโครงการสำคัญของไอบีเอ็มในภาคตะวันออกคือโครงการ “สมาร์ทเตอร์ ซิตี้ส์ ชาเลนจ์” (Smarter Cities Challenge) ของไอบีเอ็มในปี 2555 ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน 33 จังหวัดทั่วโลกที่ได้รับเงินช่วยเหลือ อันจะช่วยให้ชลบุรีสามารถพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ของจังหวัดในการสำรวจแนวทางการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิรูประบบเศรษฐกิจของเมือง โครงการมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ดำเนินการในระยะ 3 ปีเพื่อพัฒนาเมือง 100 เมืองในทั่วโลกนี้ ได้รับการเปิดตัวในปี 2554 โดยเป็นโครงการเพื่อสังคมที่มีมูลค่าสูงสุดของไอบีเอ็ม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของไอบีเอ็มจะเข้ามาศึกษาและช่วยพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับเมืองใหญ่ทั่วโลก

View :997

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.