Home > Technology > บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งประธานคนใหม่

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศแต่งตั้งประธานคนใหม่

มร. โคจิ เทสึกะ ประธาน ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย


บริษัท จำกัด แต่งตั้ง “มร. โคจิ เทสึกะ” ดำรงตำแหน่ง ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดูแลและกำหนดทิศทางนโยบายต่างๆ ขององค์กร พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทเพื่อให้ก้าวไปสู่ความเป็นที่หนึ่งในธุรกิจด้านงานพิมพ์ของประเทศไทย

มร. โคจิ เทสึกะ เริ่มต้นการทำงานที่ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนานถึง 31 ปี โดยทำหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบด้านการขาย และดำรงตำแหน่งในระดับผู้บริหารของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ มาโดยตลอด โดยดูแลรับผิดชอบในระดับภูมิภาคครอบคลุมหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯประสบความสำเร็จด้วยดีเสมอมา จนถึงปัจจุบันได้เข้าดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

มร.มาซาชิ ฮอนดะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอชียของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ กล่าวว่า “ บริษัทได้เล็งเห็นว่า จากประสบการณ์ทำงานและความรู้ของ มร. โคจิ เทสึกะ เป็นบุคคลที่มากด้วยความสามารถและเข้าใจถึงธุรกิจด้านงานพิมพ์เป็นอย่างดี และยังมีประสบการณ์การทำงานที่ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศ ซึ่งความสามารถนี้จะเป็นแรงในการขับเคลื่อนและผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน ”

ด้านการศึกษา มร. โคจิ เทสึกะ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ในปี 2524

View :1258

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.