Home > Technology, กระทรวงไอซีที > ไปรษณีย์ไทย ก้าวสู่ 10 ปี ก้าวสู่ Smart Post พร้อมเป็นเครือข่ายชีวิต และเศรษฐกิจไทย

ไปรษณีย์ไทย ก้าวสู่ 10 ปี ก้าวสู่ Smart Post พร้อมเป็นเครือข่ายชีวิต และเศรษฐกิจไทย


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ฉลองโอกาสก้าวสู่ 10 ปี เปิดศูนย์ไปรษณีย์ EMS แห่งใหม่ ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพบริการ EMS ให้สูงขึ้น เดินเครื่องลุยด้านโลจิสติกส์เต็มสูบ

สนองนโยบายรัฐ Smart Thailand ขานรับสู่การเป็น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ไปรษณีย์ไทย ประกาศขานรับนโยบาย Smart Thailand ด้วยความพร้อมเป็น Smart Post มุ่งพัฒนาให้เป็นตัวกลางในการให้บริการไปรษณีย์อย่างครบวงจร (Super Service Center) ให้แก่ภาคธุรกิจ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแง่การเชื่อมโยงให้ง่ายต่อการเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงสวัสดิการพื้นฐานต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมเป็นแกนนำหลักในการวางรากฐานเพื่อพัฒนาโลจิสติกส์ไทย

“นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้พัฒนาเครือข่ายให้เป็นศูนย์บริการครบวงจรของภาครัฐเพื่อสนับสนุนนโยบาย MICT Smart Thailand ที่จะทำให้คนไทยได้รับประโยชน์จากเครือข่ายสารสนเทศของรัฐโดยเป็นส่วนหนึ่งของ ICT Free Wi-Fi 200,000 จุดทั่วประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน” นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าว
ดร. เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวถึงการเป็น Smart Postว่า “ปณท ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนนโยบาย Smart Thailand ด้วยการเป็น Smart Post ผู้เชื่อมโยงความสะดวกของบริการต่างๆ สู่ประชาชน โดยผ่านเครือข่ายที่ทำการไปรษณีย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ผ่านเจ้าหน้าที่นำจ่ายเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากขึ้น”
ด้านนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานในปีที่ 10 คือ ไปรษณีย์ไทย…เครือข่ายชีวิตและเศรษฐกิจไทย (Human Networking) ไปรษณีย์ไทยได้กำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการและเครือข่ายการขนส่งให้แข็งแกร่ง โดยนำศักยภาพความเชี่ยวชาญ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการให้คุ้มค่า นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในบริการ รองรับการขยายบริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ให้มีความพร้อมต่อการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต มาสนับสนุนให้เห็นภาพอันเด่นชัดขึ้นในความเป็นเครือข่ายอย่างมืออาชีพ ระบบขนส่งและเครือข่ายไปรษณีย์ที่แข่งแกร่ง ด้วยความครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมถือฤกษ์ดีเปิดศูนย์ไปรษณีย์ EMS เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพระบบขนส่ง การส่งต่อที่ดีขึ้น เป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงในวงกว้าง และสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ลดความเสียหายและต้นทุนค่าใช้จ่าย ควบคุมคุณภาพบริการให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ไปรษณีย์ EMS ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ บนพื้นที่ 16 ไร่ใช้งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ฯ รวมกว่า 18 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณงานไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีภารกิจคัดแยกและส่งต่อสิ่งของในบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งในและระหว่างประเทศ รวมไปถึงพิธีการศุลกากรอีกด้วย จากการดำเนินงานที่ผ่านมาของ ปณท ตลอด 9 ปีไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่เป็นเครือข่ายชีวิต และเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริง และจะยังคงเดินหน้าต่อไป “…ด้วยเครือข่ายไปรษณีย์ไทยที่มีทั้งหมดนี้ เป็นการพัฒนาและต่อยอดมาโดยตลอด 130 ปี โดยใช้เครือข่ายที่ยิ่งใหญ่จากความเป็นหนึ่งเดียวของคนกว่า 22,000 คน สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้ “รู้จริง” ในทุกตารางนิ้วบนพื้นที่ตั้งแต่ระดับเล็กสุดจนกระทั่งถึงระดับโลก “รู้ใจ” ถึงความต้องการที่หลากหลายของคนไทย ทั้งหมดนี้เป็นความ “จริงใจ” ที่คนไปรษณีย์ไทยจากรุ่นสู่รุ่นได้บ่มเพาะความพร้อมที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพื่อใครอื่น แต่เป็นเพื่อการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตคนไทย สร้างความเจริญให้เกิดเศรษฐกิจไทยเป็นกลไกของคนไทยที่พร้อมจะก้าวไปด้วยกัน พร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

ทั้งนี้ ปณท มีผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 ตั้งแต่ ม.ค. – มิ.ย. มีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,116.07 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก กลุ่มธุรกิจสื่อสาร 4,417.35 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจขนส่ง 3,407.88 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจค้าปลีก 530.31 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจการเงิน 408.59 ล้านบาท และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ 145.65 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ กลุ่มตลาดสื่อสาร และตลาดขนส่งมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นเป็น 12.58 และ 14.55 เปอร์เซนต์ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิสำหรับช่วง 6 เดือนเป็นเงิน 863.77 ล้านบาท

View :1476

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.