Home > Technology > เอชพีจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (HP COE) แห่งใหม่ล่าสุดในอินเดีย รองรับลูกค้าทั่วโลกรวมทั้งลูกค้าในประเทศไทย

เอชพีจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (HP COE) แห่งใหม่ล่าสุดในอินเดีย รองรับลูกค้าทั่วโลกรวมทั้งลูกค้าในประเทศไทย

รองรับแพลทฟอร์ม SAP HANA® สนับสนุนองค์กรต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันมากขึ้น ขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียสร้างความเป็นเลิศทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

กรุงเทพฯ 4 กันยายน 2555 – เอชพีประกาศเปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ (HP Center of Excellence : ) ในเมืองเชนไน ประเทศอินเดีย เพื่อสนับสนุนลูกค้าทั่วโลกรวมทั้งลูกค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ การเปิดศูนย์ความเป็นเลิศแห่งใหม่ดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนลูกค้าองค์กรต่างๆ นำแพลทฟอร์ม SAP HANA® มาใช้พัฒนาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสร้างสรรค์แนวคิดและหลักการใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

การตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล และความคล่องตัวในการจัดการโอกาสใหม่ๆ คือสองปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้องค์กรต่างๆ มีขีดความสามารถในการสร้างผลกำไรและมีแต้มต่อในการแข่งขันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่หรือโมบิลิตี้ เสริมด้วยสื่อสังคมออนไลน์ และระบบคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนข้อมูลในปริมาณมหาศาล ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความท้าทายในจัดเก็บ สร้าง และเรียนรู้ทำความเข้าใจจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำมาใช้สร้างความเป็นเลิศให้แก่ธุรกิจของตนได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ

ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE ที่รองรับแพลทฟอร์ม SAP HANA มีผู้เชี่ยวชาญประจำการเพื่อคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลในหน่วยความจำได้โดยตรง (in-memory computing) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเมื่อเทียบกับเดิมที่ใช้เวลานานเป็นชั่วโมง กระบวนการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยความจำประกอบด้วยการจัดเก็บข้อมูลไว้บนแรม (RAM) ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่แยกพิเศษ และมีความเร็วกว่าการใช้ดิสก์ปกติถึง 10,000 เท่า

บริการที่ใช้แพลทฟอร์ม SAP HANA เหล่านี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยมีมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการตัดสินใจได้เร็วขึ้น เมื่อนำมาใช้ผนวกกับโซลูชั่น HP Business Intelligence (HP BI) ระบบการวิเคราะห์ และระบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่น จะส่งผลให้องค์กรต่างๆ สามารถเข้าใช้และศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจที่เดิมไม่เคยมีการศึกษาวิเคราะห์มาก่อนเพื่อนำมาใช้สนับสนุนธุรกิจของตนได้เร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริการของศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE สนับสนุนโซลูชั่น Information Optimization และระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) โดยประกอบด้วยบริการ BI Assessment, บริการ BI Analytics, บริการ Enterprise Reporting, แพลทฟอร์มการทำคอลลาบอเรชั่น (collaboration platform) และการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)

ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบ HP BI โดยมุ่งเน้นให้คำปรึกษาเพื่อให้องค์กรต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุน การดำเนินการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาระบบไอทีของตนให้ล้ำสมัยโดยใช้แพลทฟอร์ม SAP HANA ทั้งนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE เป็นส่วนต่อขยายจากโมเดลการให้บริการทั่วโลกของเอชพี (HP’s global delivery model) โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในกลุ่มเดียวกันให้มีองค์ความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วน

แอนิตา พอล ผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจ Enterprise Applications, Enterprise Servers เอชพี เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น กล่าวว่า “สำหรับองค์กรที่ต้องการประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการตัดสินใจตามข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภารกิจที่ท้าทายองค์กรต่างๆ คือ การดึงข้อมูลดิบที่มีปริมาณมากออกจากระบบ และแปลงให้เป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าและใช้งานง่ายได้อย่างรวดเร็ว ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE ใหม่ดังกล่าวจะนำความรู้ความชำนาญที่มีอยู่อย่างลึกซึ้งมาใช้พัฒนาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีศักยภาพในการจัดการข้อมูลที่มีจำนวนมหาศาลได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้องค์กรต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของตนได้อย่างรวดเร็วและโดยทันที”

ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE ที่รองรับแพลทฟอร์ม SAP HANA จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรต่างๆ ดังนี้

· ย่นระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น โดยวางรากฐานรองรับโซลูชั่น Business Intelligence (BI) พร้อมเปิดให้บริการวางแผน สร้าง ใช้งาน และพัฒนาแพลทฟอร์ม BI

· เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจต่างๆ โดยใช้เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้าน SAP HANA ที่มีความรู้ความชำนาญและทักษะ เพื่อช่วยองค์กรต่างๆ ให้สามารถผนวกรวมระบบสารสนเทศอันหลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร

· สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้น โดยนำโซลูชั่นสุดล้ำมาใช้แก้ไขปัญหาทางธุรกิจเฉพาะด้าน ศึกษาวิเคราะห์นวัตกรรมเทคโนโลยีและแนวคิดต่างๆ และพัฒนาเครื่องมือการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

· เปิดให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจและเทคโนโลยีเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยตรงเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานและลดค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเก่าที่มีความซับซ้อนให้เป็นเทคโนโลยีสุดล้ำและเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีและการทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟที่ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE

ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE ดังกล่าว เป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยอย่างครบวงจร ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนเอชพีให้เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่น SAP HANA ชั้นนำ ศูนย์ความเป็นเลิศ HP COE ให้บริการคำปรึกษาและติดตั้งโซลูชั่น BI อย่างครบวงจร โดยนำโซลูชั่นของบริษัทต่างๆ มาทำงานบนแพลทฟอร์ม SAP HANA ภายใต้สภาพแวดล้อมที่รองรับเทคโนโลยีโซลูชั่นของ SAP

นับเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีที่เอชพีผนึกกำลังกับเอสเอพีร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นสุดล้ำ เพื่อช่วยองค์กรต่างๆ นำเทคโนโลยีมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้าของตนได้อย่างครบถ้วน ที่ผ่านมา เอชพีได้ติดตั้งแอพพลิเคชั่น SAP มากกว่า 77,000 ชุดทั่วโลก และในจำนวนแอพพลิเคชั่น SAP ที่เอชพีได้ติดตั้งทั้งหมดทั่วโลกได้ใช้ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพีเกือบร้อยละ 50 นอกจากนี้ เอชพียังเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านการให้บริการผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่รองรับสภาพแวดล้อมของ SAP โดยสนับสนุนผู้ใช้งานจำนวน 1.7 ล้านรายในมากกว่า 50 ประเทศ

เอชพีมีกำหนดจัดงาน HP Discover ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2555 ณ เมืองแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

View :897

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.