Home > Telecom > ดีแทค ประกาศผลประกอบการไตรมาสสาม ปี 2555

ดีแทค ประกาศผลประกอบการไตรมาสสาม ปี 2555

บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ มีรายได้รวมของไตรมาสสามปี 2555 เท่ากับ 21.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งร้อยละ 8.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของรายได้บริการเสริมและรายได้จากการขายเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งเป็นผลจากความนิยมอย่างต่อเนื่องในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต เครื่องสมาร์ทโฟน และแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคมออนไลน์

EBITDA ของไตรมาสสามปี 2555 เท่ากับ 6.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จากไตรมาสก่อน จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลง แต่ลดลงร้อยละ 5.1 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลักยังคงเป็นอัตราส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิของไตรมาสนี้เท่ากับ 2.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 จากไตรมาสก่อน แต่ลดลงร้อยละ 6.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

การเติบโตของผู้ใช้บริการของดีแทคปรับตัวดีขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากไตรมาสก่อน และจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสสามปี 2555 นี้ ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นสุทธิ 256,706 ราย ส่งผลให้ ณ สิ้นไตรมาสสามปี 2555 ดีแทคมีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 23.9 ล้านราย โดยมีผู้ใช้บริการรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของผู้ใช้บริการทั้งหมด

ณ สิ้นไตรมาสสามปี 2555 ดีแทคมีจำนวนสถานีฐานสำหรับการให้บริการ 3G บนคลื่น 850 MHz ประมาณ 3,500 สถานีฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และในอีก 42 จังหวัด ทั้งนี้ ยังคงมีเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนสถานีฐานเป็นกว่า 5,000 สถานีฐาน ให้ครอบคลุมทั่วประเทศสำหรับการให้บริการ 3G บนคลื่น 850 MHz ภายในสิ้นปี 2555 และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากสำหรับโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย (Network Swap) โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (บริษัทในเครือของดีแทค) ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับย่าน 2.1 GHz ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และต่อมา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ศกนี้ บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ได้รับแจ้งจาก กสทช. ว่า บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ชนะการประมูลอย่างเป็นทางการ โดย บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด มีสิทธิที่จะได้รับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศผู้ชนะการประมูล

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า “เรามีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจในไตรมาสที่สามของปีนี้ โดยมีรายได้รวมที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 8.2 เรามีจำนวนผู้ใช้บริการสุทธิเพิ่มขึ้นอีกกว่า 250,000 คน ในขณะเดียวกัน แผนงานการขยายโครงข่าย 3G และโครงการยกระดับอุปกรณ์เครือข่ายทั่วประเทศก็ก้าวรุดหน้าเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่า เราจะสามารถดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ตามแผนได้ภายในสิ้นปีนี้ และที่สำคัญคือ เรารู้สึกตื่นเต้นกับการที่บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ชนะการประมูลสำหรับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2.1 GHz ด้วยเหตุนี้ เราค่อนข้างที่จะเล็งผลเลิศสำหรับไตรมาสที่เหลืออีกหนึ่งไตรมาสของปีนี้ และมีความมุ่งมั่นยิ่งขึ้น ที่จะใช้ความพยายามมากขึ้นในการมอบบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา”

View :839

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.