Home > Press/Release > AIS Wifi เอาใจคอเน็ต เชื่อมต่อออนไลน์ได้โดยอัตโนมัติ “Wifi Auto Login”

AIS Wifi เอาใจคอเน็ต เชื่อมต่อออนไลน์ได้โดยอัตโนมัติ “Wifi Auto Login”


เอไอเอสก้าวล้ำไปอีกขั้น พัฒนานวัตกรรมใหม่ ตอบสนองการใช้งานของลูกค้าคอเน็ตให้เชื่อมต่อโลกออนไลน์บน Wifi 2 เครือข่ายทั้ง AIS Wifi และ 3BB WiFi กว่า 50,000 จุดทั่วประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยบริการ “Wifi Auto Login” เป็นรายแรกของเมืองไทย เพื่อให้ลูกค้าที่มีแพ็คเกจ Wifi สามารถเข้าใช้งานเครือข่าย AIS Wifi และ 3BB WiFi ได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องระบุ Username และ Password ในทุกๆ ครั้งที่เข้าใช้งานเหมือนที่ผ่านมา ด้วยการลงทะเบียนยืนยันการใช้งาน Wifi Auto Login บนเครือข่าย AIS Wifi ที่ปรากฏบนหน้าจอมือถือด้วยตัวเองเพียงครั้งเดียว ระบบจะดำเนินการให้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากนั้น สำหรับการใช้งานครั้งต่อไป ลูกค้าจะสามารถเข้าใช้งานเครือข่าย AIS Wifi และ 3BB WiFi ทั่วประเทศ ได้ทันที โดยไม่ต้องระบุ Username และ Password อีก ทั้งนี้ การลงทะเบียน Wifi Auto Login จะใช้กับอุปกรณ์ได้เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/Wifi หรือโทร. AIS Call Center 1175

View :1150

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.