Home > Technology > อีริคสันเปิดตัวศูนย์บริการ Global Services Center แห่งใหม่ที่เมืองซีอานประเทศจีนเพื่อรองรับ Managed Services

อีริคสันเปิดตัวศูนย์บริการ Global Services Center แห่งใหม่ที่เมืองซีอานประเทศจีนเพื่อรองรับ Managed Services

· อีริคสันขยาย Global Service Center ในประเทศจีน โดยเปิดสาขาใหม่ที่เมืองซีอาน (Xi’an) รวมทั้งได้เปิด Global Network Operations Center และ Standardized Service Delivery Center แห่งครั้งแรกในเอเชียตะวันออก

· ศูนย์บริการใหม่เหล่านี้จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในธุรกิจ managed services ที่ต้องการผู้ช่วยดูแลการดำเนินงานของเครือข่าย และในขณะเดียวกันก็สามารถให้บริการด้าน standardized service delivery สู่ลูกค้าทั่วโลกได้

· อีริคสันเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ด้วยการให้บริการลูกค้าทั่วโลกผ่าน Global Service Center ในประเทศจีน อินเดีย เม็กซิโก และโรมาเนีย

ในอุตสาหกรรมไอซีทีที่มีธุรกิจหลากหลาย มักมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างไอทีขนาดใหญ่ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ผลิตหลายเจ้า บนเครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยีหลากหลาย เหล่านักวิเคราะห์ต่างคาดหวังกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณและระดับความพึงพอใจในการใช้งานของลูกค้า ในขณะที่ต้องสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้อีกด้วย และเพื่อตอบโจทย์ที่ท้าทายเช่นนี้ โอเปอร์เรเตอร์ทั่วโลกจำนวนมากต่างมองเห็นคุณค่าของการใช้บริการ outsourcing ในการดูแลเครือข่าย (network operations) และบริการพิเศษ (professional services) อื่นๆ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ เช่น อีริคสัน เข้ามาดำเนินงานแทน ด้วยแนวคิดนี้โอเปอร์เรเตอร์จะสามารถมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจหลัก เช่น การขาย การตลาด การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อีริคสันได้ให้บริการลูกค้าเหล่านี้ ผ่าน Global Service Center (GSC) จำนวนสี่ศูนย์ และหนึ่งในสี่นี้อยู่ในประเทศจีน โดยตั้งอยู่ที่เมืองปักกิ่ง (Beijing), อู่ฮั่น (Wuhan), กว่างโจว (Guangzhou) และ ต้าเหลียน (Dalian) เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการระดับคุณภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม อีริคสันจึงขยาย Global Service Center ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเป็นสาขาที่ห้าที่เมืองซีอาน (Xi’an) ในวันนี้

ที่สาขาใหม่แห่งนี้ มีบุคลากรด้านไอซีทีซึ่งได้รับการฝึกฝนมาแล้วอย่างดี รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆกว่า 300 คน และมีการเปิด Global Network Operations Center (GNOC) ขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียตะวันออก รวมไปถึงการเปิด Standardized Service Delivery Center แห่งใหม่อีกด้วย และศูนย์บริการใหม่เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมและขยายขีดความสามารถขององค์กร Global Services ภายในอีริคสันได้

Orvar Hurtig หัวหน้าส่วน Service Delivery ของอีริคสัน กล่าวว่า “การให้บริการลูกค้าทั่วโลก จากศูนย์บริการขนาดใหญ่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมทั้งคุณภาพของบริการต่อลูกค้า ดังเช่น Global Service Center แห่งใหม่ในประเทศจีนที่เมืองซีอาน ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในบริการควบคุมดูแลเครือข่าย (network operations) สำหรับลูกค้าในพื้นที่ รวมทั้งช่วยขยายความสามารถของเราในบริการ standardized service delivery อีกด้วย”

Zhao Juntao ประธานบริษัทอีริคสันประเทศจีน กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เห็น Global Network Operations Center แห่งที่สี่ ณ เมืองซีอาน ที่ซึ่งเราได้ทำธุรกิจมาแล้วกว่าทศวรรษ ผมเชื่อว่า การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในด้านตะวันตกของประเทศจีน รวมไปถึงการที่เมืองซีอานเป็นแหล่งรวมของผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที จะช่วยพัฒนาศูนย์บริการแห่งนี้ให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือผลประโยชน์อันชัดเจนสำหรับลูกค้าทั่วโลกที่จะได้รับบริการจากศูนย์แห่งนี้”

Global Service Center ของอีริคสัน ในประเทศจีน อินเดีย เม็กซิโก และโรมาเนีย ล้วนถูกสร้างควบคู่กับ Global Network Operations Center เพื่อเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณงานที่ทำได้ และเพื่อเป็นการบริหารต้นทุนของบริการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์บริการเหล่านี้ให้บริการทั้งลูกค้าในพื้นที่ใกล้เคียง รวมไปถึงลูกค้าอื่นทั่วโลก โดยให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่การเชื่อมต่อระบบ (integration), การดำเนินงานของเครือข่าย (network operations) รวมไปถึงการดูแลลูกค้า ในปัจจุบันอีริคสันทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนดูแลเครือข่ายที่มีลูกค้ามากกว่า 2.5 พันล้านคน และบริหารจัดการเครือข่ายที่มีลูกค้ามากกว่า 900 ล้านคนทั่วโลก

View :911

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.