Home > Internet > ทรู ไอดีซี คว้ามาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ รายแรกในไทย พร้อมเปิดตัวโซลูชั่นบริการสำรองและกู้คืนข้อมูลธุรกิจ (Disaster Recovery)

ทรู ไอดีซี คว้ามาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ รายแรกในไทย พร้อมเปิดตัวโซลูชั่นบริการสำรองและกู้คืนข้อมูลธุรกิจ (Disaster Recovery)


โชว์ศักยภาพผู้นำบริการดาต้า เซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก คว้าใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ – BS 25999-2:2007 (Business Continuity Management) รายแรกในไทย จากสถาบันการรับรองมาตรฐานของอังกฤษ (British Standards Institution – BSI) เดินหน้าส่งต่อบริการระดับสากล เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ล่าสุด “Disaster Recovery Solutions” บริการสำรองและกู้คืนข้อมูลธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งในเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ เพิ่มความมั่นใจที่เหนือกว่าให้ลูกค้าองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นแม้ในภาวะวิกฤติ ตั้งเป้าเจาะลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงินธนาคาร ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต และธุรกิจที่เน้นการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ

นายชัย สุทธาสา รองผู้อำนวยการสายงานเทคโนโลยี บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันองค์กรธุรกิจให้ความสำคัญในการวางแผนและเตรียมพร้อมรองรับความเสี่ยงจากภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติและภัยคุกคามอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤต ทรู ไอดีซี ในฐานะผู้นำบริการดาต้า เซ็นเตอร์มาตรฐานระดับโลก เสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า โดยพัฒนาบุคลากรและกระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การวางแผน และการดำเนินการต่างๆ ให้มีศักยภาพความพร้อมดำเนินธุรกิจและให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในยามที่เกิดภัยพิบัติ ล่าสุด คว้าใบรับรองมาตรฐาน BS 25999-2:2007 ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) จากสถาบันการรับรองมาตรฐานของอังกฤษ (British Standards Institution – BSI) โดยทรู ไอดีซี เป็นผู้ให้บริการดาต้า เซ็นเตอร์ รายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ตอกย้ำคุณภาพบริการระดับมาตรฐานสากลครบถ้วน ได้แก่ ISO 20000 มาตรฐานการจัดการด้านบริการ, ISO 27001 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และล่าสุด BS 25999 ซึ่งมีเพียงทรู ไอดีซี เท่านั้นที่ได้รับการรับรองทั้ง 3 มาตรฐานดังกล่าว ลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการของทรู ไอดีซี มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญขององค์กรจะปลอดภัยและธุรกิจจะดำเนินได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นและปลอดภัยทุกสถานการณ์

ด้วยความพร้อมของทรู ไอดีซี ในการให้บริการลูกค้าองค์กรแม้ในภาวะวิกฤต ทรู ไอดีซี เปิดตัวโซลูชั่นใหม่ “Disaster Recovery Solutions” บริการสำรองและกู้คืนข้อมูลธุรกิจที่ให้ลูกค้าของทรู ไอดีซี มั่นใจได้ในเสถียรภาพและความปลอดภัยของข้อมูลแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยทรู ไอดีซี มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ ช่วยดูแลและให้คำปรึกษา ออกแบบ และจัดทำระบบสำรองข้อมูลตามความต้องการใช้งานและงบประมาณขององค์กร ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นของการสำรองข้อมูลไปจนถึงระดับออนไลน์ที่สามารถเรียกใช้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์สมบูรณ์แบบ โดยระบบสำรองสามารถทำงานทดแทนได้ทันทีในกรณีที่ระบบหลักมีปัญหาในการใช้งาน

โซลูชั่นบริการสำรองและกู้คืนข้อมูลธุรกิจ มีบริการหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกระบบสำรองข้อมูลได้ตามความต้องการ ทั้งการสำรองข้อมูลไว้ที่อุปกรณ์ขององค์กร ซึ่งทางทรู ไอดีซี มีบริการจัดหาทั้งอุปกรณ์ (ฮาร์ดแวร์) และซอฟต์แวร์ หรือการสำรองข้อมูลบนคลาวด์ ซึ่งจะช่วยในการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ทรู ไอดีซี ยังมีบริการสำนักงานสำรอง เพื่อให้พนักงานของลูกค้าองค์กรสามารถทำงานได้ในกรณีเกิดเหตุวิกฤต พร้อมทั้งมีบริการออกแบบและจัดทำสำนักงานฉุกเฉินสำหรับลูกค้าองค์กรอีกด้วย

“โซลูชั่นบริการสำรองและกู้คืนข้อมูลธุรกิจ ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลในระดับวิกฤต เช่น สถาบันการเงินธนาคาร ธุรกิจประกันภัย รวมถึงองค์กรที่ทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เพื่อช่วยให้องค์กรเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด” นายชัย กล่าวสรุป

ลูกค้าที่สนใจโซลูชั่นบริการสำรองและกู้คืนข้อมูลธุรกิจ (Disaster Recovery Solutions) จากทรู ไอดีซี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 699 1400 หรือ อีเมล์ sales@trueidc.co.th

View :1483

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.