Home > Press/Release > กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับโลกด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร

กสทช. เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการระดับโลกด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร

เตรียมพบกับงานวิจัยด้านการกำกับดูแล และพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสารระดับโลกมากมาย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานสัมมนาทางวิชาการระดับโลก The 19th ITS Biennial Conference 2012 (ITS 2012 Bangkok) ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ โดยมีนักวิชาการ และผู้สนใจในแวดวงโทรคมนาคมจากทั่วทุกมุมโลกลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ของ International Telecommunications Society ในครั้งที่ 19 หรือ ITS 2012 Bangkok โดยการเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาทางวิชาการ ITS 2012 Bangkok ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนากิจการโทรคมนาคมทั้งในด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย การบริหารจัดการและการกำกับดูแล ตลอดจนการนำเสนอผลงานการศึกษาและวิจัยด้านโทรคมนาคม ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน อาทิ หน่วยงานด้านโทรคมนาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการโทรคมนาคม ทั้งที่เป็นองค์กรภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสื่อมวลชน

“จุดเด่นของ ITS 2012 อยู่ที่เป็นการประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านโทรคมนาคมที่ไม่ได้มีแค่เพียงนักวิชาการ หรือเรื่องเชิงวิชาการอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีนักธุรกิจ และนักเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโทรคมนาคม รวมไปจนถึงนักกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย จึงสามารถกล่าวได้กว่า การประชุม ITS 2012 นับเป็นการผสมผสานทั้งภาคทฤษฎี และการนำไปใช้จริงให้เกิดประโยชน์” รศ.ประเสริฐ กล่าว

สำหรับการประชุม ITS 2012 ในปีนี้ จะมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านโทรคมนาคมระดับโลกที่น่าสนใจมากมายกว่า 150 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น 11 กลุ่ม หัวข้อหลัก อาทิ “Opening Platform and New Services, Access Policies for Broadband Networks, Competition and Regulatory in Transition, Digital TV, Spectrum Policies and Frequency Allocations เป็นต้น

ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่าในส่วนของประเทศไทย กสทช. เตรียมผลักดันให้เกิดดิจิตอลทีวีขึ้นในประเทศไทยซึ่งภายในการสัมมนาฯ ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่องดิจิตอลทีวี เนื่องจากมีงานวิจัยที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับดิจิตอลทีวีเข้าร่วมการบรรยายในการสัมมนาฯ ครั้งนี้มากถึง 6 เรื่องด้วยกัน ซึ่งเราสามารถนำคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในเชิงปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จมาแล้วจากต่างประเทศ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินการทีวีระบบดิจิตอลในประเทศไทย

ที่ผ่านมา กสทช. ได้มีมติในการแบ่งช่องรายการของโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้ง 48 ช่อง เป็นช่องรายการในกลุ่ม ช่องบริการชุมชน 12 ช่อง ช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง ช่องบริการธุรกิจในหมวดรายการเด็กและเยาวชน 5 ช่อง หมวดข่าวสารและสาระ 5 ช่อง หมวดช่องทั่วไป 10 ช่อง และในหมวดของช่องรายการที่มีคุณภาพความคมชัดสูง (เอชดี) 4 ช่องรายการ โดยในหมวดของช่องทั่วไปและเอชดี จะมีการกำหนดให้ต้องจัดรายการที่เป็นสาระประกอบอยู่เป็น 25% ของรายการทั้งหมด

“หากโครงการดิจิตอลทีวี 48 ช่องประสบความสำเร็จ กสทช. คาดว่าจะมีครัวเรือนที่รับชมดิจิตอลทีวีตามเมืองใหญ่สูงถึงร้อยละ 80 และจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังสามารถทำรายการได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังทำให้ความสามารถในการวัดความนิยมของผู้ชม (วัดเรตติ้ง) เป็นไปด้วยความแม่นยำและเชื่อถือได้มากขึ้นอีกด้วย” ผศ.ดร.ธวัชชัย กล่าว

รศ.ประเสริฐ กล่าวในตอนท้ายว่า การเป็นเจ้าภาพจัดงาน ITS 2012 ในครั้งนี้ นับเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่แง่มุมด้านโทรคมนาคมในเชิงวิชาการทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ อีกทั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้สร้างความร่วมมือกับองค์กร ITS สถาบันวิชาการด้านโทรคมนาคมชั้นนำระดับโลก หน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนหน่วยงานด้านนโยบายโทรคมนาคมระหว่างประเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.its2012bangkok.com

View :1177

Related Posts

Categories: Press/Release Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.