Home > 3G > ม.หอการค้าเชิญกูรูโทรคมนาคมระดับโลกร่วมถก 3จี

ม.หอการค้าเชิญกูรูโทรคมนาคมระดับโลกร่วมถก 3จี

หัวข้อ “ อนาคตหลังศาลปกครอง” 21พ.ย.ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์

สถาบันเอพาร์ ออกโรง เชิญปรมาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมระดับโลก ร่วมถกงานสัมมนา “ผ่าทางตัน 3G…ประชาชนได้ประโยชน์อะไร” ภายใต้หัวข้อ “3G…อนาคตหลังศาลปกครอง” พร้อมวิทยากรฝีปากกล้าคับคั่ง ในวันพุธที่ 21 พ.ย. ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณะบดีคณะนิติศาสตร์ ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิชาการนโยบายสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR-เอพาร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงที่มาของการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ“3 จี..อนาคตหลังศาลปกครอง” ว่าหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ได้จัดประมูลคลื่นความถี่ 2.1กิ๊กกะเฮิร์ตส์ (GHz) เพื่อออกใบอนุญาตมือถือระบบ 3 จี โดยที่ 3 บริษัทสื่อสารที่เข้าร่วมประมูลเสนอราคาประมูลคลื่น 41,625 ล้านบาท สูงกว่าราคาประมูลตั้งต้น 40,500ล้านบาท แต่ปรากฏว่าได้ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง หนักหน่วงทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จนกลายเป็นข้อวิพากษ์ทางสังคมทำให้กสทช.ยังไม่สามารถออกใบอนุญาต 3 จีได้แม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้วร่วมเดือน

ล่าสุดยังปรากฎว่า ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลปกครอง ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องสำนักงาน กสทช.ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้พิจารณาว่า การประมูลคลื่น 3 จี เป็นการดำเนินการที่เข้าข่ายเป็นการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47และพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรการ 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค1 และวรรค 7 หรือไม่

ด้วยเหตุนี้ สถาบันวิชาการเอพาร์ (APaR) จึงกำหนดจัดสัมมนา “ผ่าทางตัน 3G…ประชาชนได้ประโยชน์อะไร” ภายใต้หัวข้อ “ 3 จี : อนาคตหลังศาลปกครอง” ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็นเวทีสร้างความกระจ่างให้แก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงและทิศทางในอนาคตของมือถือระบบ 3 จีที่กำลังระอุแดดอยู่ในเวลานี้
สำหรับวิทยากรเข้าร่วมขึ้นเวทีสัมมนาฯ นอกจาก รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณะบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และอดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) ในฐานะโต้โผหลักของสถาบันฯแล้ว ยังมี ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิชาการด้านกฎหมายฝีปากกล้า และคุณสิทธิชัย เทพไพฑูรย์ นายกสมาคมเกมส์ไทย กลุ่มธุรกิจที่มีมูลค่าการตลาดบนเครือข่ายออนไลน์และมือถือกว่า 15,000 ล้านบาท และ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) และที่สำคัญ งานสัมมนาครั้งนี้ ยังมีโปรเฟสเซอร์ เจอราร์ด โปโกเรล (Prof. Gerard Pogorel ) จากฝรั่งเศส ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ปรมาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคมของโลก” ในระดับชูวาเลียร์ อคาเดมิค( chevalier academique) ที่ขึ้นเวทีสัมมนาครั้งนี้ด้วย

View :1177

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.