Home > SmartPhone/Mobile phone > รายงานเรื่อง Ericsson Mobility Report แสดงถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสมาร์ทโฟน และปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ทบนมือถือที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว

รายงานเรื่อง Ericsson Mobility Report แสดงถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดสมาร์ทโฟน และปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ทบนมือถือที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว

· ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนโทรศัพท์ที่ขายได้ในไตรมาสที่สามของปี 2012 เป็นสมาร์ทโฟน และอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ทบนมือถือสมาร์ทโฟนน่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย

· ระหว่างไตรมาสที่สามของปี 2011 และ ปี 2012 ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ทบนมือถือเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัว และน่าจะเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่าระหว่างปี 2012 และ ปี 2018 โดยมีวีดีโอเป็นแรงผลักดันหลัก

· จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 6,600 ล้านคนภายในปี 2012 และ 9,300 ล้านคนในปี 2018

· มีจำนวนผู้ใช้ LTE เพิ่มขึ้น 13 ล้านคน ในไตรมาสที่สามของปี 2012 และจำนวนผู้ใช้ LTE ทั้งหมดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านคนภายในปี 2018

รายงานล่าสุดของอีริคสัน เรื่อง หรือที่เคยรู้จักกันในนาม Ericsson Traffic and Market Report เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่สามของปีนี้ (ค.ศ. 2012) ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ของมือถือที่ขายได้เป็นสมาร์ทโฟน และมีการใช้งานอินเตอร์เน็ทบนมือถือ (data traffic) เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา รวมทั้งยังมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตรายปีแบบทบต้น (compound annual growth rate, CAGR) ระหว่างปี 2012 และ 2018 จะอยู่ที่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมีวีดีโอเป็นตัวผลักดันหลัก

จากการศึกษาวิจัยของอีริคสันพบว่า ปริมาณการใช้งานอินเตอร์เน็ทบนมือถือส่วนใหญ่ คือ การใช้เพื่อรับชมวีดีโอออนไลน์ ซึ่งคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้งานบนมือถือสมาร์ทโฟนทั้งหมด และ 40 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการใช้งานบนแท็บเล็ต ทำให้ผู้เกี่ยวข้องต้องหันมาให้ความสำคัญกับคุณภาพของเครือข่ายในทุกที่ทุกเวลา

คุณ Douglas Gilstrap รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายกลยุทธแห่งอีริคสัน กล่าวว่า “ความคาดหวังของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกันอย่างกว้างขวาง และด้วยอุปกรณ์เหล่านี้เองที่ทำให้เราเปลี่ยนวิธีการใช้งานอินเตอร์เน็ท ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน ผ่านอุปกรณ์พกพาที่มักมีอยู่ใกล้ๆมือเสมอ ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การบันเทิง และโซเชียลเน็ทเวิร์คต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา”

มีการคาดการณ์ไว้ว่า จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะอยู่ที่ประมาณ 6,600 ล้านคนภายในปี 2012 และ 9,300 ล้านคน ภายในปี 2018 โดยตัวเลขนี้มิได้รวมถึงจำนวนการใช้งานแบบ machine-to-machine (M2M) ด้วย โดยในไตรมาสที่สามที่ผ่านมา ประเทศจีนเพียงประเทศเดียวมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นถึง 40 ล้านคน คิดเป็น 35 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด และมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในประเทศอื่นๆด้วย เช่น บราซิล (9 ล้าน), อินโดนีเซีย (7 ล้าน), และฟิลิปปินส์ (5 ล้าน) โดยรวมแล้วมีจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกประมาณ 91 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรทั้งหมด ในไตรมาสที่สามของปี 2012 หรือคิดเป็นจำนวน 6,400 ล้านคน โดยมีการเพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน และ 2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

ภายในกลางปี 2012 เครือข่าย LTE น่าจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ ที่มีประชากรทั้งหมดประมาณ 455 ล้านคนทั่วโลก และภายในห้าปีประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของโลกน่าจะมีโอกาสได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี LTE นี้ด้วย

ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคโนโลยี LTE ถือได้ว่ามีการพัฒนารวดเร็วที่สุด ทั้งในเรื่องของการสร้างและขยายเครือข่าย ในขณะนี้ได้มีการสร้างเครือข่าย LTE แล้วในหลายพื้นที่ และมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 55 ล้านคนภายปี 2012 เป็น 1,600 ล้านคนตามการคาดการณ์ ภายในปี 2018 ส่วนเครือข่าย WCDMA/HSPA ที่ขณะนี้มีพื้นที่ครอบคลุมจำนวนประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลก และมีจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่า LTE โดยเพิ่มขึ้นถึง 65 ล้านคนในไตรมาสที่สามของปีนี้ เมื่อเทียบกับ 13 ล้านคนสำหรับ LTE

View :1460

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.