Home > Technology > ไอบีเอ็มเปิดตัวโครงการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านไอทีเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ไอบีเอ็มเปิดตัวโครงการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาและบุคลากรด้านไอทีเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ไอบีเอ็ม เปิดตัวโครงการและทรัพยากรใหม่ๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาและบุคลากรด้านไอทีพัฒนาทักษะใหม่ทางด้านเทคโนโลยี และเตรียม พร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต โครงการริเริ่มเหล่านี้ครอบคลุมหลักสูตรการฝึกอบรมและทรัพยากรใหม่ๆ สำหรับบุคลากรด้านไอที การฝึกอบรม เทคโนโลยี และเนื้อหาหลักสูตรสำหรับคณาจารย์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาท้าทายทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริง

ไอบีเอ็มได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มเทคโนโลยี (Technol-ogy Trend Report) ประจำปี 2555 ซึ่งระบุว่ามีองค์กรเพียงแค่ 1 ใน 10 แห่งเท่านั้นที่มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ โมบายล์ คลาวด์คอมพิวติ้ง และโซเชียลบิสซิเนส นอกจากนี้ เกือบครึ่งหนึ่งของอาจารย์และนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่ามีช่องว่างอย่างมากสำหรับความสามารถของสถาบันการศึกษาในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับทักษะทางด้านเทคโนโลยี

ไอบีเอ็มประกาศโครงการเสริมสร้างทักษะครั้งใหญ่ โดยเป็นการขยายโครงการทางวิชาการ (Academic Initiative) ครั้งสำคัญที่สุด นับตั้งแต่ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547 โดย

• จัดหาซอฟต์แวร์ เนื้อหาหลักสูตร และทรัพยากรการเรียนรู้แก่มหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ: ปัจจุบัน อาจารย์สามารถนำเอาเทคโนโลยีระดับองค์กรรุ่นล่าสุดไปใช้กับการเรียนการสอนในห้องเรียน รวมถึงงานวิจัยสำหรับเทคโนโลยี 4 ด้านใหม่ๆ ได้แก่ การรักษาความปลอดภัย, คอมเมิร์ซ, ระบบประมวลผลแบบพกพา และบิ๊กดาต้า นอกเหนือจากการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีแล้ว ไอบีเอ็มยังจัดหาบทช่วยสอน คู่มือการใช้งาน กรณีศึกษา และหลักสูตรที่พร้อมใช้งานได้ทันที
• IBM Knowledge Exchange สำหรับคณาจารย์: ไซต์ออนไลน์ที่อาจารย์สามารถแบ่งปันข้อมูลและประสานงานร่วมกันเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติ
• การฝึกอบรมและเนื้อหาด้านเทคนิคฟรีสำหรับบุคลากรด้านไอที: ตอนนี้ IBM developerWorks นำเสนอหัวข้อใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบประมวลผลแบบพกพา ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบคอมเมิร์ซ โดยหัวข้อเหล่านี้ประกอบด้วยเนื้อหาการฝึกอบรม กรณีศึกษา เอกสารด้านเทคนิค คู่มือการติดตั้ง และชุมชนออนไลน์
• การฝึกอบรมแบบส่วนตัวและการออกใบรับรองสำหรับเทคโนโลยี Commerce ให้แก่พันธมิตรธุรกิจของไอบีเอ็ม
หลักสูตร เทคโนโลยี และการฝึกอบรมใหม่สำหรับสถาบันการศึกษา
เพื่อช่วยให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับการทำงานในอนาคต ไอบีเอ็มจึงได้เริ่มโครงการ เข้าใช้ซอฟต์แวร์ได้ฟรีเพื่อจุดประสงค์ในการเรียนการสอนและงานวิจัย และเนื้อหาหลักสูตรใหม่สำหรับหัวข้อสำคัญทางด้านไอทีหลายสิบหัวข้อ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ระบบวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ ระบบโมบายล์ โซเชียลบิสซิเนส และคอมเมิร์ซ
นับเป็นครั้งแรกที่โครงการ Academic Initiative ของไอบีเอ็มจะให้สิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรและเนื้อหาการฝึกอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางด้านไอที เพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่พร้อมสำหรับตลาด โดยเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้แก่:
• หลักสูตรสำเร็จรูปที่นำเสนอสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสู่ห้องเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงปัญหาท้าทายขององค์กร และทำการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มที่ระบุไว้ในรายงาน IBM X-Force
• การเข้าใช้ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยได้ฟรีเพื่อใช้ในห้องเรียนสำหรับสอนให้นักศึกษารู้จักวิธีการทดสอบแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง และตรวจสอบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ที่ทำเวอร์ช่วลไลซ์เพื่อค้นหาช่องโหว่ อาจารย์และนักศึกษาจะสามารถเข้าถึงเมนเฟรม zEnterprise รุ่นใหม่ล่าสุดผ่านการเชื่อมต่อระยะไกล โดยเมนเฟรมดังกล่าวเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ใช้เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสำหรับรับมือกับปัญหาท้าทายด้านการประมวลผลในโลกแห่งความเป็นจริง โดยใช้ทักษะด้านไอทีระดับองค์กร
โครงการ Academic Initiative ของไอบีเอ็มให้สิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ รวมถึงเนื้อหาการฝึกอบรม ซึ่งอาจารย์จะสามารถดาวน์โหลดได้ใน 3 ด้านใหม่ๆ ดังนี้:
• บิ๊กดาต้าและระบบวิเคราะห์ข้อมูล: ซอฟต์แวร์บิ๊กดาต้า พร้อมสิทธิ์ในการเข้าถึงเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าที่หลากหลายของไอบีเอ็ม รวมไปถึงหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ และโมดูลการเรียนรู้เกี่ยวกับ Hadoop ซึ่งออกแบบเป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
• คอมเมิร์ซ: ซอฟต์แวร์ IBM Smarter Commerce สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้วิธีการพัฒนาโค้ด เพื่อเปิดเผยแบบแผนในการซื้อสินค้าออนไลน์ ผ่านทางโมดูลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
• โมบายล์คอมพิวติ้ง: โมดูลการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับ HTLM 5 และ DOJO

สุดท้าย ไอบีเอ็มได้เปิดตัว Knowledge Exchange ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่ช่วยให้คณาจารย์จากทั่วทุกมุมโลกสามารถแลกเปลี่ยนและประสานงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม หลักสูตรฝึกอบรมและทรัพยากรใหม่สำหรับบุคลากรด้านไอที
ขณะที่องค์กรต่างๆ หันไปใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายทางธุรกิจที่ยากลำบากเพิ่มมากขึ้น ความต้องการสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทียังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รายงาน IBM Tech Trends ประจำปี 2555 ระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดสำหรับการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่บุคลากรฝ่ายไอทีในการก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไอบีเอ็มจึงได้จัดเตรียม:
• หัวข้อใหม่บน developerWorks สำหรับโมบายล์คอมพิวติ้ง การรักษาความปลอดภัย และระบบคอมเมิร์ซ รองรับการเข้าถึงเนื้อหาการฝึกอบรม ทรัพยากรด้านเทคนิค และชุมชนออนไลน์ทางด้านเทคนิค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
• การฝึกอบรมและการออกใบรับรองใหม่ๆ สำหรับพันธมิตรธุรกิจของไอบีเอ็ม พร้อมด้วยเนื้อหาการเรียนการสอน คู่มือการติดตั้ง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมบน developerWorks

ทรัพยากรใหม่ๆ สำหรับคณาจารย์และสถานศึกษามีอยู่ที่: https://www.ibm.com/developerworks/university/academicinitiative/
ทรัพยากรใหม่ๆ สำหรับนักพัฒนามีอยู่ที่: http://www.ibm.com/developerworks/
ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการด้านความปลอดภัยของไอบีเอ็ม: http://www-935.ibm.com/services/us/en/it-services/security-services.html
อ่านรายงาน Tech Trends ได้ที่: www.ibm.com/developerworks/techtrendsreport

View :1113

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.