Home > Application, Software > ซิป้าและเอทีซีไอหนุนนักพัฒนาซอฟท์แวร์ไทย คว้าชัย 4 รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก

ซิป้าและเอทีซีไอหนุนนักพัฒนาซอฟท์แวร์ไทย คว้าชัย 4 รางวัลระดับเอเชียแปซิฟิก

3 นักพัฒนาซอฟท์แวร์ตัวแทนประเทศไทย บ.อีคาร์ทสตูดิโอ บ.อรุณสวัสดิ์ดอทคอม ร.ร.เซนต์ฟรังส์ซิสเวียร์ คว้าชัย 2 รางวัลชนะเลิศ และ 2 รางวัลรองชนะเลิศ ในการประกวดซอฟท์แวร์ในระดับเอเชียแปซิฟิก

รางวัลชนะเลิศ คือ หมวด Financial Industry Application เป็นผลงานของ บริษัท อรุณสวัสดิ์ดอทคอม จำกัด


สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) เผยถึงการส่งตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดซอฟท์แวร์ระดับเอเชียแปซิฟิก ในงาน Asia Pacific ICT Awards 2012 เมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ประเทศบรูไน ว่า การประกวดในครั้งนี้ ทีมผู้เข้าแข่งขันจากประเทศไทย ได้รับรางวัลมากถึง 4 รางวัล โดยรางวัลที่ได้รับ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล คือ หมวด Tools & Infrastructure เป็นผลงานของ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ชื่อผลงานที่ชนะเลิศ คือ Location Based Information System (LBIS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์เพื่อช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารโดยสามารถวิเคราะห์ช้อมูล นำเสนอภาพรวมและดูรายละเอียดแต่ละจุดได้ถูกต้อง สามารถรองรับการทำงานระบบ Cloud ของ Microsoft ช่วยให้ขยายธุรกิจสู่ Global Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอีก 1 รางวัลชนะเลิศ คือ หมวด Financial Industry Application เป็นผลงานของ บริษัท อรุณสวัสดิ์ดอทคอม จำกัด ชื่อผลงานชนะเลิศ I lert u anywhere to claim เป็นระบบงานที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 2003 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันเป็น version 4.0 สามารถรองรับ Cloud Computing ได้

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ หมวด Secondary Student Projects ชื่อเป็นผลงานจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังส์ซิสเวียร์ ชื่อผลงาน The Rescue เป็นเกมส์ที่ใช้ภาพกราฟฟิค และ Animation ที่สวยงาม สดใส และน่าสนใจ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เมตตากรุณา จิตอาสา ความอดทน และความพยายามในการแก้ปัญหา เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และ หมวด e-Inclusion เป็นผลงานของ บริษัท อรุณสวัสดิ์ดอทคอม จำกัด ชื่อผลงานได้รับรางวัล I lert u 1st Thailand Mobile SOS ที่เป็น Social Mobile Locationสำหรับประชาชนทุกคน ใช้คุ้มกันและป้องกันการดูแลประชาชน เป็นระบบเตือนภัย และขอความช่วยเหลือ สามารถเชื่อมโยงกับ Facebook, Twitter และ Social Network ต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงศูนย์การช่วยเหลือต่างๆ เข้ากับระบบ Mobile Application และเชื่อมโยงกับบริษัทประกันภัยและโรงพยาบาล

โดยก่อนหน้านี้ซิป้าและเอทีซีไอได้เปิดโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยแสดงความสามารถในเวทีแข่งขันระดับประเทศ Thailand ICT Awards 2012 หรือ TICTA 2012 เฟ้นหาและรวบรวมผลงานสุดยอดซอฟท์แวร์ที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง นำมาต่อยอดด้วยการสนับสนุนเข้าแข่งขันต่อในระดับเอเชียแปซิฟิกในงาน APICTA Awards 2012 ซึ่งเป็นเวทีที่ถือได้ว่าเป็นการการันตีศักยภาพนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย

รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ หมวด Secondary Student Projects ชื่อเป็นผลงานจาก โรงเรียนเซนต์ฟรังส์ซิสเวียร์


การจัดเวทีประกวด TICTA 2012 เปรียบเสมือนเวทีระดับประเทศสำหรับกลุ่มนักคิด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ ซึ่งเวทีแข่งขัน TICTA Award จะเป็นเวทีแรกที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้มีโอกาสในการแสดงผลงาน และภายหลังจากได้รับการคัดเลือกจากเวทีแข่งขันระดับประเทศแล้ว ซิป้าและเอทีซีไอได้มีการต่อยอด ส่งเสริมนักคิด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยให้ก้าวต่อไป โดยการส่งเข้าประกวดในเวทีการแข่งขันระดับเอเซียแปซิฟิก APICTA Awards 2012 ซึ่งเป็นการแข่งขันที่รวบรวมผลงานสุดยอดซอฟต์แวร์จากประเทศสมาชิก มาร่วมประกวดระดับนานาชาติ และยังเป็นการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 – 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ประเทศบรูไน

ซิป้าและเอทีซีไอเชื่อมั่นว่า หากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทย ได้รับการสนับสนุนและผลักดันด้านต่างๆ จะเป็นส่วนสำคัญที่ประกาศศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ให้ได้รับการยอมรับในเวทีสากล

View :2050

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.