Home > Internet > ดีแทค เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free WiFi สนับสนุนนโยบาย Smart Thailand และส่งเสริมนโยบาย ฟรีแท็บเล็ต

ดีแทค เปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free WiFi สนับสนุนนโยบาย Smart Thailand และส่งเสริมนโยบาย ฟรีแท็บเล็ต


14 ธันวาคม 2555 – ดีแทคเปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ Free อันเป็นโครงการนำร่อง เพื่อสนับสนุนการศึกษา และตอบสนองโครงการ ICT Free และโครงการ One Tablet Per Child หรือ ฟรีแท็บเล็ตของรัฐบาล และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้คัดเลือกให้โรงเรียนวัดหนามแดง อำภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนนำร่องดังกล่าว

การเปิดตัวโรงเรียนต้นแบบ โครงการ dtac Free Wifi ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี โดยมี นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เป็นผู้ให้การต้อนรับร่วมกับ นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนามแดง

การให้บริการ dtac Free Wifi ในครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะในบริเวณชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน ซึ่งมีนักเรียนในชั้นเรียนกว่า 140 คน โดยที่นักเรียนเหล่านั้น เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนฟรีแท็บเล็ต ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถที่จะใช้บริการ dtac Free Wifi ได้พร้อมๆ กัน เป็นจำนวนครั้งละกว่า 150 ผู้ใช้

พร้อมกันนี้ ทางดีแทค ยังได้ช่วยปรับปรุงสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยการติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ LCD ซึ่งพร้อมที่จะรองรับสัญญาณ Wifi จากอุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ ในชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ดังกล่าว เพื่อให้เป็นชั้นเรียนที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้โดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสารอย่างแท้จริง และสร้างความน่าสนใจ และความสนุกสนานในการเรียนให้กับเด็กในเวลาเดียวกัน

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค กล่าวว่า “ดีแทคมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของภาครัฐในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตให้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทฯ ในการมุ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสังคม ส่งเสริมการศึกษา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชน เพื่อให้เด็กไทยก้าวทันโลกยุคแห่งการสื่อสาร ทั้งนี้ นอกจากเรื่องของการศึกษาแล้ว ดีแทคยังมีแผนที่จะขยายขอบข่ายไปในเรื่องการแพทย์ การสาธารณสุข เช่น การให้บริการ Free WiFi ในโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2556”

ด้าน ฯพณฯ นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวถึงโครงการ dtac Free Wifi ว่า “จากโครงการ Smart Thailand ของกระทรวงไอซีที และนโยบายของภาครัฐในการใช้ ICT เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้อยู่บนพื้นฐานของความรู้และปัญญา ขยายโอกาสการเรียนรู้ของเยาวชนและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ เช่นโครงการ One Tablet Per Child นี้ เราหวังว่ากิจกรรมในวันนี้จะจุดประกายให้เกิดความร่วมมือแบบ public – private partnership หรือความเป็นพันธมิตรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศสู่การเติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน”

View :1376

Related Posts

Categories: Internet Tags: ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.