Home > Technology > เอชพีเปิดตัวโครงการ “Think Big” เพิ่มช่องทางให สร้างรายได้แก่พันธมิตรคู่ค้าเพิ่มช่องทางให สร้างรายได้แก่พันธมิตรคู่ค้า

เอชพีเปิดตัวโครงการ “Think Big” เพิ่มช่องทางให สร้างรายได้แก่พันธมิตรคู่ค้าเพิ่มช่องทางให สร้างรายได้แก่พันธมิตรคู่ค้า

กรุงเทพฯ 24 ธันวาคม 2555 – เอชพีประกาศจัดทำโครงการ “Think Big” ใหม่ เพื่อเสริมสร้างการเติบโตและขยายช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่พันธมิตรคู่ค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น โครงการ Think Big เป็นการร่วมทุนระหว่าง เอชพีและพันธมิตรคู่ค้า โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนผู้จัดจำหน่ายของเอชพีให้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยเอชพีมากขึ้น ทั้งยังสามารถเข้าใช้ศูนย์สาธิตของเอชพี ตลอดจนได้รับการสนับสนุนทางด้านการขายและการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มตลาดที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างยอดขายเพิ่มมากขึ้นในส่วนของผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องเซิร์ฟเวอร์ และผลิตภัณฑ์ด้านระบบเครือข่าย

ปัจจุบัน พันธมิตรคู่ค้าต้องการระบบการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้การสนับสนุนโซลูชั่นสุดล้ำต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าองค์กรและธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ทั้งทางด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ล้ำสมัย การจัดการข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และการรองรับระบบประมวลผลที่เกิดขึ้นใหม่อีกมากมายรวมถึงระบบคลาวด์ ทั้งนี้ โครงการ Think Big ของเอชพี จะช่วยให้พันธมิตรคู่ค้าสามารถให้บริการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด โดยเอชพีจะร่วมมือกับพันธมิตรคู่ค้าพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของลูกค้าให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้ามีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ Think Big ระบุให้พันธมิตรคู่ค้าต้องได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนเพื่อให้มีลู่ทางการขายโซลูชั่นที่มีการเติบโตสูงและอยู่ภายใต้ระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพี (HP Converged Infrastructure) ซึ่งได้แก่ เครื่องเซิร์ฟเวอร์ HP ProLiant, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล HP 3PAR, เครื่องเซิร์ฟเวอร์ HP Business Critical Servers และโซลูชั่นด้านระบบเครือข่าย (HP Networking) ได้มากขึ้น นอกจากนี้ โครงการ Think Big ยังมุ่งสนับสนุนพันธมิตรคู่ค้าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแต้มต่อในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับสำคัญต่างๆ มากขึ้น ตลอดจนมีการเติบโตและสามารถสร้างผลกำไรเพิ่มขึ้น

อีซีเอสขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการเข้าร่วมโครงการ Think Big ของเอชพี
บริษัท อีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยีชั้นนำ และมีสำนักงานระดับภูมิภาคในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) เป็นพันธมิตรคู่ค้ารายแรกที่ลงนามข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ Think Big ของเอชพี

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท อีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า “จากการที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เกิดขึ้นมากมายและได้รับความสนใจมากขึ้น อีซีเอสจึงมี ความจำเป็นที่จะต้องแสดงศักยภาพอันหลากหลายที่บริษัทมีอยู่ให้ลูกค้าได้เห็นและมั่นใจ การเข้าร่วมในโครงการ Think Big กับเอชพีครั้งนี้ ทำให้อีซีเอสมีโอกาสในการขยายศักยภาพเพิ่มขึ้น ทั้งยังขับเคลื่อนให้บริษัทมีลู่ทางการขายมากขึ้น ตลอดจนมีการเติบโตและมีขีดความสามารถในการสร้างผลกำไรได้ดีขึ้นอีกด้วย”

นอกจากนี้ เอชพียังเดินหน้าขยายโครงการ HP ServiceONE เปิดตัวบริการสนับสนุนรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้พันธมิตรคู่ค้าสามารถขยายการดำเนินงานเจาะตลาดการให้บริการเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูง และเสริมสร้างศักยภาพในการสร้างผลกำไร บริการ HP ServiceONE Partner Support for HP Technology Services คือ บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนพันธมิตรคู่ค้าให้มีศักยภาพในการจำหน่ายโซลูชั่นระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบผนวกของเอชพีพร้อมด้วยบริการและการสนับสนุนจากเอชพีได้มากขึ้น

มร.นารินเดอร์ คาปูร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ เอ็นเทอร์ไพรส์ กรุ๊ป ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ปัจจุบัน พันธมิตรคู่ค้าจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจที่ซับซ้อนและหลากหลายให้แก่ลูกค้า จึงต้องการบริการและการสนับสนุนที่มีราคาประหยัดแต่เปี่ยมคุณภาพ และด้วยโครงการ Think Big ใหม่ดังกล่าว จะทำให้เอชพีสามารถช่วยเหลือพันธมิตรคู่ค้าในการขยายลู่ทางการทำธุรกิจใหม่ๆ ด้วยการมอบโซลูชั่นที่คุ้มค่า และนำทรัพยากรด้านการตลาด เทคนิค และการขายของเอชพีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

View :1492

Related Posts

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.
You must be logged in to post a comment.