Archive

Archive for December, 2010

วธ. จับมือบริษัทเกมออนไลน์ทั่วประเทศ และโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปลุกพลังเยาวชนทำความดีถวายในหลวง

December 4th, 2010 No comments

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับบริษัทเกมออนไลน์ 26 แห่งทั่วประเทศและโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย พร้อมใจแสดงความจงรักภักดี ผนึกกำลังครั้งสำคัญปลุกกระแสการทำความดีในสังคมออนไลน์ผ่านเยาวชนสิบกว่าล้านคน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553

นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “กระทรวงวัฒนธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 D Ambassador 2010 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและดีงามแก่เยาวชน ซึ่งนับว่าตรงตามเจตนารมย์ของกระทรวงฯ ที่มุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมไทยและจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชนไทยมาโดยตลอด และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดทำอย่างต่อเนื่องผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เยาวชนให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ เพลง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ รวมถึงการสื่อสารและการเล่นเกมส์ออนไลน์ โดยในปัจจุบันมีเยาวชนมากกว่าสิบล้านคนใช้เวลาในสังคมออนไลน์ จึงขอขอบคุณเครือข่ายบริษัทเกมส์ออนไลน์ทุกแห่งในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 26 แห่งที่ร่วมมือกันขับเคลื่อนและปลุกกระแสการทำความดี น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา”

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานคณะทำงาน โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 D Ambassador 2010 กล่าวว่าโครงการนี้เป็นการเปิดเวทีความดีให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ซึ่งมีจำนวนยี่สิบกว่าล้านคน นับเป็นหนึ่งในสามของประชากรทั้งประเทศ จากผลการสำรวจพบว่าเยาวชนไทยใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเล่นเกมส์ออนไลน์ จึงเป็นโอกาสที่โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทยจะใช้พื้นที่เดียวกันของเยาวชนผ่านทางเกมส์ออนไลน์ในการกระตุ้นปลูกฝังเรื่องราวความดี เป็นยุทธศาสตร์การเข้าหาเยาวชนผ่านกิจกรรมที่ชื่นชอบ เพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นลุกขึ้นมาทำความดี เปลี่ยนแปลงสังคมไทย ตามสโลแกน Rewrite Thailand’s Future ส่งมอบประเทศไทยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันวิมุตตยาลัย สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างและสนับสนุนวิถีชีวิตดีงามในสังคมไทยที่ตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมความดี ความกล้าหาญและความเสียสละ และส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา ดำเนินการบริหารภายใต้แนวคิด “กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy)” เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งคุณธรรมให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้จัดทำเว็บไซต์ www.thailoveking.com เพื่อให้คนไทยได้แสดงถึงพลังความรักอันบริสุทธิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยในปัจจุบันมียอดการคลิ้กถวายดวงใจมากกว่า 72 ล้านครั้ง

ในการแถลงข่าวครั้งนี้ ผู้แทนบริษัทเกมส์ออนไลน์จำนวนทั้งหมด 26 แห่งทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังรณรงค์ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทำความดี และประกาศเจนตนารมณ์ร่วมกัน 3 ข้อดังนี้

1. ส่งเสริมให้เยาวชนในสังคมออนไลน์ทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
2. ปลุกกระแสการทำความดี โดยประกาศรับข้อความบอกเล่าเรื่องราวความดี ผ่าน website ของบริษัท โดย 20 ข้อความที่ได้รับคัดเลือกจะเป็นตัวแทนกลุ่มบริษัทเกมส์ออนไลน์เข้าร่วมโครงการทูตแห่งความดีต่อไป
3. ร่วมพลังสังคมออนไลน์แสดงความจงรักภักดี มอบดวงใจถวายในหลวงผ่านเว็บไซต์ www.ThaiLoveKing.com โดยมีเป้าหมายการถวายดวงใจจำนวน 99 ล้านครั้ง

ทั้งนี้ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ได้เปิดเว็บไซต์ www.do-d-club.com เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดให้เยาวชนทั่วประเทศส่งคลิปบอกเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจที่ได้ทำความดี พร้อมเปิดรับคะแนนโหวตจากผู้ชม เพื่อกระตุ้นให้พวกเขากล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ค้นหาเยาวชนต้นแบบที่จะปลุกพลังความดีในจิตใจมาเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังจัดทำเฟซบุ๊ค Do D Club เพื่อเป็นศูนย์รวมการบอกเล่าเรื่องราวความดี และเป็นที่ค้นหาแรงบันดาลใจในการส่งต่อความดี พร้อมสนับสนุนการทำความดีทุกรูปแบบของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม 2553 เชิญร่วมค้นหาแรงบันดาลใจและติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.do-d-club.com, www.facebook.com/DoDClub ปิดรับสมัครผลงานในวันที่ 15 ธันวาคมศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรฯ 0-2610-2364

View :939

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ปเปิดตัว 2 แอพพลิเคชั่นข่าวบนไอแพด

December 3rd, 2010 No comments

เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป ร่วมด้วย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด, บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมสร้างประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิดตัว 2 แอพพลิเคชั่นข่าวบนไอแพดให้คุณไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร ที่รวดเร็ว ฉับไว ทันทุกสถานการณ์โดยแอพพลิเคชั่น The Nation นำเสนอข่าวสารภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ เดอะเนชั่น และ แอพพลิเคชั่น Nation News ที่รวมหนังสือพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย 2 ฉบับไว้ในแอพพลิเคชั่นเดียว ประกอบไปด้วยหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และหนังสือพิมพ์คมชัดลึกที่คุณจะได้รับข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก ทุกแง่มุมธุรกิจ ติดตามข่าวสารการบ้านการเมือง และหลากหลายความบันเทิงครบครันนอกจากนี้ เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป ยังได้พัฒนาอีก 3 แอพพลิเคชั่น ให้คุณฝึกทำอาหารไทยสาระพัดเมนูยอดนิยมได้อย่างง่ายๆ ที่บ้านจากบรรดาเชฟอาหารไทยชั้นเยี่ยมจาก Thai Cooking แอพพลิเคชั่น, เพลิดเพลินกับการ์ตูนสุดฮิตจาก NED Comics ในรูปแบบฟรีแอพพลิเคชั่น, และ สนุกสนานกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษจาก NJ Magazine แอพพลิเคชั่นดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้แล้ววันนี้ใน iTunes App Store

View :1063
Categories: Press/Release Tags:

True App Center จับมือทรูมูฟ เอาใจพ่อแม่คนรุ่นใหม่ เปิดตัว 13 แอพพลิเคชั่นเสริมทักษะและการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียน

December 2nd, 2010 No comments

True App Center ศูนย์กลางพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือในกลุ่มทรู เดินหน้าสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นหลากหลาย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทุกรูปแบบ ล่าสุดจับมือ ทรูมูฟ สร้างความแตกต่าง แบบเอ็กซ์คลูซีฟให้แก่ลูกค้าทรูมูฟที่ใช้ไอโฟนทุกรุ่น ด้วยการนำเสนอ 13 แอพพลิเคชั่นใน กลุ่ม Family & Kids เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้ เสริมทักษะ และปูพื้นฐานความรู้ให้เด็กก่อนวัยเรียนผ่านสื่อรูปแบบใหม่ อาทิ ไอโฟน ไอแพด และแอนดรอยด์ พร้อมร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำวงการหนังสือ นานมี บุ๊คส์ และ อักษรา ฟอร์ คิดส์ นำหนังสือนิทานยอดนิยม สร้างเป็นแอพพลิเคชั่นนิทานสำหรับเด็ก ที่เต็มไปด้วยสีสันและแอนิเมชั่นสนุกสนาน ให้ลูกค้าทรูมูฟได้โหลดฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2554

View :1046
Categories: Press/Release Tags:

ดีแทคเปิดตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับ iPad รุ่น Wi-Fi + 3G ในประเทศไทย

December 2nd, 2010 No comments

ดีแทคเตรียมเปิดตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับ รุ่น Wi-Fi + 3G ในประเทศไทยในวันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยให้อิสระแก่ลูกค้าในการเริ่มใช้หรือยกเลิกแพ็กเกจได้ตามต้องการ

iPad มอบประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ในการเชื่อมต่อแอพพลิเคชั่นและคอนเทนต์ในรูปแบบที่ใกล้ชิดกว่า ตอบสนองได้ดีกว่า และสนุกสนานกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็นการบราวซ์เว็บ อ่านและส่งอีเมล์ ดูและแบ่งปันรูปถ่าย ชมวีดิโอความละเอียดสูง ฟังเพลง เล่นเกม อ่านหนังสือผ่านอีบุ๊ค และอื่น ๆ ผ่านหน้าจอมัลติทัชอันล้ำสมัย iPad รุ่น Wi-Fi + 3G มีความหนาเพียง 0.5 นิ้วและน้ำหนักเพียง 1.6 ปอนด์ ซึ่งบางและเบากว่าคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปและเน็ตบุ๊คทั่วไป แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมงสำหรับการท่องเว็บผ่าน Wi-Fi ชมวีดีโอ หรือฟังเพลง และนาน 9 ชั่วโมงสำหรับการท่องเว็บผ่านเครือข่าย 3G*

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายผลิตภัณฑ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากที่ได้เปิดตัวแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับ iPad ซึ่งเป็นอุปกรณ์ดิจิตัลที่ผู้บริโภคชาวไทยเฝ้ารอมานาน ด้วยความพร้อมในด้านเครือข่ายที่เหนือกว่าของดีแทค เราเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมในการใช้งานจากคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่หลากหลายของ iPad อย่างเต็มที่”

เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับ iPad ได้ที่ www..co.th/ipad.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPad ได้ที่ www.apple.com/ipad

* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของอุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน และปัจจัยอื่น ๆ อายุการใช้งานจริงอาจแตกต่างไปจากนี้

View :1025
Categories: Press/Release Tags: ,

เลอโนโวเปิดตัวไอเดียแพดสุดหรูพร้อมเพิ่มความบันเทิงมากยิ่งขึ้นกับไอเดียแพด 2 รุ่น 2 สไตล์

December 1st, 2010 No comments

• เลอโนโว ไอเดียแพด U260 ดีไซน์โฉบเฉี่ยวจนต้องเหลียวหลัง
• เดินทางอย่างมีสไตล์ไปกับ เลอโนโว ไอเดียแพด U160
• ตอบทุกโจทย์ความสนุกจากเลอโนโวและอินเทล

เลอโนโวพร้อมเปิดตัวโน๊ตบุ๊ค 2 รุ่นใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย ไอเดียแพด U160 () และ ไอเดียแพด U260 () ได้รับการออกแบบให้บางเบาง่ายต่อการพกพา โฉบเฉี่ยว ดีไซน์นำสมัย เหมาะสำหรับผู้ที่มีสไตล์เฉพาะตัว

นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของตระกูล U Series มีความโดดเด่นด้านความหรูหรา ทันสมัย พกพาสะดวก ไม่ว่าจะเป็นไอเดียแพด U260 โน๊ตบุ๊ครุ่นแรกในโลกที่มีขนาดจอ 12.5 นิ้ว พร้อมให้การแสดงผลสัดส่วน 16:9 และไอเดียแพด U160 โน๊ตบุ๊คที่มีความบางเบาง่ายต่อการพกพา พร้อมกล้องความละเอียดสูงถึง 1.3 ล้านพิกเซล

คุณขจรเกียรติ อร่ามรัศมีกุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในบ้าน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ตระกูลไอเดีย ให้มีการออกแบบให้ดูเรียบง่าย แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างมีระดับด้วยการใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง โดยเน้นความสะดวกต่อการพกพา และเหมาะแก่ผู้ใช้ที่นิยมเชื่อมต่ออินเตอร์เนต”

ทันสมัยและบางเบา – รุ่นแรกกับขนาดจอ 12.5 นิ้ว

ไอเดียแพด U260 ได้รับออกแบบให้มีความเป็นแฟชั่นสูง เป็นครั้งแรกของเลอโนโวตระกูล ideaPad ที่ใช้โครงสร้างเป็นแบบ Single Piece design และตัวเครื่องทำจากวัสดุ Magnesium-Aluminum alloy ซึ่งสร้างสรรค์มาเพื่อให้มีน้ำหนักเบาลงถึง 3ปอนด์ และมีความบางเพียง 0.71 นิ้ว จอขนาดใหม่ล่าสุด 12.5 นิ้ว มีความแข็งแรงทนทาน ประหยัดพลังงาน และความหรูหรามากยิ่งขึ้น พร้อมการประมวลผลเต็มพลังกับ Intel® Core™ i5

นอกจากนี้ คีย์บอร์ดยังออกแบบมาเป็นแบบ Chiclet ซึ่งทำให้สะดวกสบายขณะใช้งานและมีตัวระบายความร้อน เพื่อรองรับการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น รวมถึงมี TouchPad รองรับการใช้งานของ multi-touch เพื่อการใช้งานที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง สีสวยล้ำทันสมัยยิ่งขึ้นกับสีน้ำตาลมอคค่า พร้อมคุณสมบัติเด่นของจอที่สามารถป้องกันแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยถนอมสายตาของผู้ใช้งานอีกด้วย

บางเบาและสะดวก – พร้อมระบบ มินิ-เอ็นเตอร์เทนเมนท์

ไอเดียแพด U160 มาพร้อมกับขุมพลังหน่วยประมวลผล Intel® Core™ i3 รองรับหน่วยความจำสูงสุดถึง 500GB เป็นรุ่นที่เหมาะกับผู้ชื่นชอบความบันเทิง ผู้ที่ชอบเดินทางและเชื่อมต่ออินเตอร์เนต ด้วยน้ำหนักเพียง 1.25 กิโลกรัม ความหนา 1 นิ้ว พร้อมกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi รวมถึงแบตเตอรี่ที่มีความทนทานและรองรับการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น

เลอโนโวตระกูล U Series ดีไซน์แฟชั่นล้ำสมัย

ไอเดียแพด U260 และ U160 ยกระดับความบันเทิงให้คุณยิ่งขึ้นกับระบบเสียง Dolby Advanced Audio, รองรับ HDMI พร้อมความปลอดภัยเหนือชั้นกับเทคดนโลยี Lenovo Active Protection System ที่เป็นเสมือนเซ็นเซอร์ของถุงลมนิรภัยที่คอยตรวจจับการเคลื่อนที่ ซึ่งเกิดขึ้นโดยฉับพลันและหยุดการทำงานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไว้ชั่วคราวเพื่อช่วยปกป้องข้อมูลสำคัญในกรณีทำเครื่องตกโดยกะทันหัน มาพร้อมกับ Windows 7 Home Premium และ Lenovo Enhanced Experience ที่ทรงเปี่่ยมประสิทธิภาพอย่างเหนือชั้น ตอบสนองการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 7 ช่วยให้การเปิด-ปิดเครื่องรวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างสรรค์ผลงานด้านมัลติมีเดียโดยแท้

ราคาและการจำหน่าย

โน๊ตบุ๊ค ไอเดียแพด U260 (IdeaPad U260) และ ไอเดียแพด U160 (IdeaPad U160) จะมีวางจำหน่ายเฉพาะผ่านทางตัวแทนจำหน่ายของเลอโนโวทั่วประเทศไทย หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่ บริษัท เลอโนโว จำกัด โทร. 1800-060-087 หรือเยี่ยมชมเวปไซต์ได้ที่ (www.lenovo.com/th), (http://news.lenovo.com), (www.facebook.com/lenovo.lover)

ร่วมสร้างสรรค์ความสนุกอีกระดับกับเลอโนโว

เลอโนโวและอินเทล ร่วมกันเปิดตัวเวปไซต์ www.whatsyourideaoffun.com/th/ ที่มีทั้งข้อมูล รูปภาพและวีดีโอ ของนวัตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดของเลอโนโว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งานและรู้รายละเอียดต่างๆมากยิ่งขึ้น โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินไปกับลูกเล่นใหม่ๆและแบ่งปันความประทับใจ

• คอมพิวเตอร์ของคุณให้ความบันเทิงเพียงพอหรือ? ผู้ใช้งานสามารถเช็คระดับความสนุกได้จากลูกเล่นใหม่ โดยผลจะคำนวณจากการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ด้วยระบบของเลอโนโวและการใช้งานของอินเทล ตระกูลโปรเซสเซอร์ สามารถเพิ่มความสนุกให้แก่ผู้ใช้งานได้อย่างยิ่ง

• สร้างวีดีโอด้วยตัวคุณเอง ผู้ใช้งานสามารถสร้างวีดีโอที่มีความยาว 60 วินาที ง่ายๆด้วยตัวเอง โดยอัพโหลดรูปภาพต่างๆ และใส่คำพูดหรือประโยคลงในนั้น รวมถึงใส่เพลงประกอบวีดีโอ และยังสามารถอัพโหลดลง Facebook เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆดูหรือจะอัพโหลดลง Lenovo Intel what’s Your Idea of Fun Facebook page. สำหรับผู้ที่มีคนกดโหวตให้มากที่สุดทาง Facebook จะได้รับรางวัล cool Idea PC

รายละเอียดและข้อมูลติดตามได้ที่ www.whatsyourideaoffun.com และติดตามร่วมกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook (www.facebook.com/LenovoIntelWhatsYourIdeaofFun) และ Twitter (www.twitter.com/LenovoFunIdeas) รับชม ภาพวีดีโองาน Lenovo Intel Fun Ideas ได้ทาง YouTube http://www.youtube.com/user/LenovoIntelFunIdeas

View :1032

แฮปปี้จับมือผู้ให้บริการคอนเทนต์ 10 รายใหญ่จัดแคมเปญขอบคุณลูกค้าปลายปีแจก BlackBerry Torch 9800 รวม 100 เครื่อง

December 1st, 2010 No comments

แฮปปี้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการคอนเทนต์จัดแคมเปญ บริการโหลดความบันเทิงที่หลากหลายจากแฮปปี้ มอบโชครับปีใหม่แจก Torch 9800 จำนวน 100 เครื่องรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทแก่ลูกค้าที่ใช้บริการดาวน์โหลดคอนเทนต์สนุก ๆ จากพาร์ตเนอร์ 10 ราย ถึง 31 มกราคม 2554 พร้อมสรุปตัวเลขบริการด้านคอนเทนต์เติบโตและมีแนวโน้มเปลี่ยนความนิยมจากคอนเทนต์ง่าย ๆ เป็นมัลติมีเดียอย่างชัดเจน

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่า ตลาดคอนเทนต์ในปี 2553 เติบโตมากขึ้นกว่าปีที่แล้วถึง 25% ประเภทของคอนเทนต์ที่ได้รับความสนใจสูงสุดคือ คอนเทนต์ประเภทมัลติมีเดียกราฟิกและวิดีโอที่เติบโต 40% ประเภทไลฟ์สไตล์ 35% เกม 25% ข่าว 16% และเพลง 5% โดยในช่วงปีใหม่นี้ดีแทคได้จับมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการคอนเทนต์ที่สนุกและไม่เป็นภัย (White Content) จัดแคมเปญร่วมกันเพื่อมอบโชคตอบแทนลูกค้า ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการโปรโมตบริการร่วมกันด้วย แคมเปญของเรามอบ BlackBerry Torch 9800 ให้กับลูกค้า 100 เครื่องในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปีหน้า และเราคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ชื่นชอบดาวน์โหลดเป็นอย่างดี

ลูกค้าของแฮปปี้และดีแทคที่สมัครหรือใช้บริการดาวน์โหลดคอนเทนต์จากผู้ให้บริการ 10 รายที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 31 มกราคม 2554 จะได้รับสิทธิ์ลุ้นชิง BlackBerry Torch 9800 จำนวน 100 เครื่องรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยจับรางวัล 2 ครั้ง ในวันที่ 6 มกราคม และ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ http://vas.happy.co.th/newyear

พันธมิตรผู้ให้บริการคอนเทนต์ที่ร่วมแคมเปญประกอบด้วย บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด , บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) , บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด , บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) , บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด , บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , บริษัท ธิงค์สมาร์ท จำกัด , บริษัท โมบาย เกม โมชั่น จำกัด , บริษัท โซลูชั่น วัน โฮลดิ้ง จำกัด , และบริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด .

View :914
Categories: Press/Release Tags:

iPad พร้อมจำหน่าย อย่างเป็นทางการในไทย

December 1st, 2010 No comments

พร้อมจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้ว ล่าสุดเตรียมอวดแอพพลิเคชั่นที่ตอบสนองทุกการใช้งานของคนไทยจากผู้พัฒนาชั้นนำ รวมทั้งชมดนตรีบรรเลงจากเครื่อง โดยเกิร์ลแบนด์สาวหน้าใส ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ร้าน iStudio สาขาเซ็นทรัลเวิลด์

และรับของที่ระลึกสุดพิเศษทันที เมื่อเป็นเจ้าของ iPad เพียง 200 ท่านแรกเท่านั้น

โดยลูกค้าท่านแรกที่ซื้อ iPad ณ iStudio สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ รับฟรี Micro Sim for iPad จาก TRUE พร้อมใช้งาน TRUE wifi+3G ไม่จำกัดฟรี 1 ปี

และลูกค้า iPad อีก 199 ท่าน รับฟรีของที่ระลึกสุดพิเศษและซิมการ์ดพร้อมโปรโมชั่นพิเศษหรือฟรีชั่วโมง wifi จาก และ TRUE

iPad รุ่น WIFI 16GB, 32GB และ 64GB ราคา 15,900 บาท, 18,900 บาท และ 21,900 บาท สำหรับรุ่น WIFI+3G 16GB, 32GB และ 64GB ราคา 19,900 บาท, 22,900 บาท และ 25,900 บาท ตามลำดับ

View :998
Categories: Press/Release Tags:

“ฟอลคอน” ผนึก เอไอเอส เปิดตัว “ ประกันเติมเงิน ม้วยปั๊บรับแสน”

December 1st, 2010 No comments

การทำประกันภัยทางโทรศัพท์มือถือในระบบ Prepaid ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ให้ความคุ้มครองสูงถึง 1 แสนบาทเมื่อเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ

ฟอลคอนประกันภัย รุกต่อเนื่องกลยุทธ์ทำตลาดแบบไดเร็กสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย (Personal In surance) ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ “ ประกันเติมเงิน จากฟอลคอนประกันภัย ม้วยปั๊บรับแสน” มั่นใจเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค ทุกระดับ ด้วยกลยุทธ์ราคา ความคุ้มครอง พร้อมโปรโมชั่นค่าโทรในระบบ Prepaid ของเอไอเอส รวมไปถึงสิทธิประโยชน ์ ต่างๆ ที่ลูกค ้า สามารถเลือกได้ตามความต้องการ เริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า“ประกันเติมเงิน ม้วยปั๊บ รับแส น เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ฟอลคอนคิดค้นและพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคทุกระดับที่ต้องการความคุ้มครองในชีวิตที่เหมาะสมและตรงความต้องการมากที่ สุด เนื่องจากการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนในระดับกลาง และล่าง ที่เรา มองเห็นว่ายังเป็นช่องว่างทางการตลาดอยู่ โดยจากความนิยม โทรศัพท์ในระบบเติมเงิน ที่ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการกว่า 50 ล้านเลขหมาย ซึ่งเราเชื่อว่า ผู้บริโภคในตลาดกลุ่ม นี้ ยังมีความต้องการการทำประกันภัย อยู่ อีกจำนวนมาก เช่น ผู้ที่มีอาชีพค้าขายที่มีรายได้ไม่แน่นอน อาชีพรับจ้างรายวัน กลุ่มคนที่ไม่สามารถ ขอทำบัตรเครดิตได้ (Non credit card holders) หรือแม้แต่กลุ่มที่เดินทางระยะสั้น เนื่องจากประกันภัย เติมเงินนี้ ไม่มีความยุ่งยากในการสมัคร ใช้เพียงแค่บัตรประชาชน ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตหรือเอกสารยืนยันแนบในการสมัครและไม่ต้องรอการอนุมัติใดๆ เมื่อซื้อ “ ประกันเติมเงิน ม้วยปั๊บรับแสน” ในราคาเพียง 75 บาท ก็ จะได้รับความคุ้มครองทันที รวมถึง ยังสามารถราคาเบี้ยประกันภัยได้ตามความต้องการ

ทั้งนี้ ได้ รับความร่วมมืออย่างดีจากบ ริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้ให้บริการเครือข่า ย โทรศัพท์ Prepaid และ บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด ผู้ให้บริการด้าน Service Content ในการพัฒนาระบบและวิธีการใช้งานให้สะดวกต่อลูกค้า จึงทำให้เราสามารถเปิดช่องทางการให้บริการด้านประกันภัยรูปแบบใหม่นี้ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ทางด้าน นายพีรเวท กิจบูรณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานบริหารลูกค้า SMEs และกลุ่มลูกค้าองค์กรส่วนภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ บทบาทของเอไอเอส นอกเหนือจากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์แล้ว เรายังพร้อมที่จะนำเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายมาพัฒนาเป็นโซลูชั่นเพื่อให้เกิดบริการใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร เพิ่มความสะดวกสบาย และที่สำคัญเพื่อต่อยอดให้ลูกค้าขององค์กรเหล่านั้นได้รับประโยชน์ที่แตกต่างด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ดังเช่นความร่วมมือกับฟอลคอนประกันภัยครั้งนี้ คือการพัฒนาโซลูชั่นให้ลูกค้าของฟอลคอนสามารถซื้อประกันภัยได้ง่ายๆบนมือถือระบบเติมเงินของเอไอเอส โดยเราได้พัฒนาเมนูให้ลูกค้าสามารถเข้าใจและเข้าถึงข้อมูลการประกันภัยชนิดต่างๆได้ พร้อมกับบริการช่องทางการชำระเงินได้ง่ายๆ ผ่านมือถือเช่นกันด้วยบริการเอ็มเปย์ ” โดย ซิมการ์ดระบบเติมเงินของเอไอเอส ถูกพัฒนาเป็นพิเศษให้ฟอลคอน โดยเมื่อเปิดขึ้นมาจะพบกับเมนูที่เป็นหมวดประกันภัยต่างๆ เมื่อลูกค้าเลือกซื้อประกันภัยตามต้องการแล้ว สามารถเลือกรูปแบบการชำระค่าประกันได้ใน 3 ช่องทางคือ 1. ชำระเงินผ่านมือถือทันที ด้วยบริการ mPAY ( เอ็มเปย์ ) 2. ชำระผ่านจุดรับชำระเอ็มเปย์ สเตชั่น เพียงลูกค้าแสดง SMS ที่ได้รับ และนำไปชำระเงินที่จุดรับชำระ เอ็มเปย์ สเตชั่น กว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในเอไอเอส ช็อป เทเลวิซ รวมถึงร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ เอ็มเปย์ สเตชั่น และ 3. คือ ชำระผ่านบัตรเงินสด วัน-ทู-คอล ! ซึ่งหาซื้อได้ง่ายๆ ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น เทสโก้ และร้านตัวแทนจำหน่าย เพียงนำรหัสบัตรมาใส่ในเมนูบนมือถือ พิเศษ ! สำหรับผู้ที่ใช้ซิมนี้จะได้รับโปรโมชั่นค่าโทรมูลค่า 15 บาท ใช้งานได้นานถึง 90 วัน พร้อมสิทธิพิเศษในการโทรหากันฟรีในกลุ่มผู้ใช้ประกันเติมเงินอีกด้วย ” สำหรับ ประกันภัยที่จำหน่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์ระบบเติมเงินนี้ ประกอบไปด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภันทันตกรรมอุบัติเหตุ ไข้หวัด 2009 H1 N1 และประกันภัยรถยนต์ รวมถึง พ.ร.บ. นอกจากนั้นยังสามารถพบกับโปรโมชั่นต่างๆ ของฟอลคอนประกันภัย ผ่านช่องทางเดียวกันนี้ได้อีกด้วย

“ด้วยการทำงานอย่างหนัก การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และทีมงานที่แข็งแกร่ง ของฟอลคอนประกันภัย ประกอบกับการได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Content Provider ประกอบกับแนวโน้มของธุรกิจประกันภัยทั้งระบบจะมีอัตรา

การเติบโตเพิ่ม ขึ้น นอกจากนี้ประชา ช นเอง ยัง ให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น เราจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ “ ประกันเติมเงิน ม้วยปั๊บรับแสน” และสิทธิประโยชน์ด้านความคุ้มครอง ที่เรามอบให้ จะทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบการประกันภัยได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นด้วยเช่นกัน” นายโอฬาร กล่าวสรุป

“ ประกันเติมเงิน ม้วยปั๊บรับแสน” เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจทำประกันสามารถสอบถาม รายละเอียดการใช้งาน หรือ ขอซื้อซิม “ม้วยปั๊บรับแสน” ได้ ในราคา 75 บาท ที่ ฟอลคอนคอลเซ็นเตอร์ 02 676 9999 02 676 9999 หรือ สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 1175 เช่นกัน

View :1050
Categories: Press/Release Tags: ,

ริม แนะนำแบล็กเบอร์รี่ คริสต์มาส แอพพลิเคชั่น

December 1st, 2010 No comments

ต้อนรับคริสต์มาสนี้ด้วยแอพพลิเคชั่นสนุกๆ มากมายทั้งสำหรับช้อปปิ้ง ถ่ายวีดิโอสนุกๆ หรือแม้กระทั่งให้เจ้าตัวน้อยได้สัมผัสและติดตามความเคลื่อนไหวของซานต้า!

แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพ
Shoot it!

คริสต์มาสเป็นช่วงเวลาที่จะส่งการ์ดให้กับทุกๆ คน ลองหาวิธีที่แตกต่างในการส่งการ์ดคริสต์มาสในปีนี้ ด้วยแอพพลิเคชั่นสำหรับถ่ายภาพที่สามารถใส่ข้อความส่วนตัวและส่งได้ทันที โดยแอพพลิเคชั่นนี้สามารถพิมพ์ออกมาเป็นแผ่น ติดแสตมป์ ส่งให้กับบุคคลที่ต้องการ เป็นการผสานเทคโนโลยีเข้ากันกับเทศกาลบนแอพพลิเคชั่นได้อย่างลงตัว

สามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://..com/webstore/content/3257?lang=en
หรือใช้ QR Code เพื่อดาวน์โหลดได้โดยทันที

แอพพลิเคชั่นดนตรี
ฟังเพลงสำหรับเทศกาลวันหยุดจาก MobiAmp

เทศกาลแห่งความสุขจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าไม่มีเพลงสนุกๆ สำหรับทุกๆ คน เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยแอพพลิเคชั่นนี้ได้ที่ BlackBerry App World เต็มไปด้วยเพลงในทุกเทศกาล ทั้ง
ฮาโลวีน คริสต์มาส หรือแม้กระทั่งวันวาเลนไทน์ ดาวน์โหลดและร่วมร้องเพลงแห่งความสุขเหล่านี้ด้วยกัน

สามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://appworld.blackberry.com/webstore/content/14584?lang=en
หรือใช้ QR Code เพื่อดาวน์โหลดได้โดยทันที

แอพพลิเคชั่นธีมบนมือถือ
Christmas Fun Theme for BlackBerry

พร้อมรับเทศกาลคริสต์มาสด้วยการตกแต่งแบล็กเบอร์รี่ให้เป็นธีมคริสต์มาส แอพพลิเคชั่น Christmas Fun มาพร้อมกับ top dock และไอคอนคริสต์มาสที่เคลื่อนไหวไปมา และสีสันลวดลายของคริสต์มาสต่างๆ ที่จะทำให้หน้าจอดูน่ารัก

สามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://appworld.blackberry.com/webstore/content/5925?lang=en
หรือใช้ QR Code เพื่อดาวน์โหลดได้โดยทันที

แอพพลิเคชั่นเพื่อความบันเทิง
Santa Tracker

แอพพลิเคชั่นน่ารักๆ เหมาะสำหรับเด็กๆ ในช่วงคริสต์มาสนี้ ให้พ่อแม่และเด็กๆ ได้สนุกกับการ
ตามหาซานต้า โดยทุกคนสามารถนับถอยหลังกับช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึง ด้วย Santa Tracker ซึ่งจะบอกว่าซานต้าอยู่ที่ไหนด้วยระบบ GPS และระบุให้มาอยู่ใกล้ๆ บ้านเหมือนเป็นการเชื้อเชิญในช่วงคริสต์มาส โดยเด็กๆ สามารถส่งจดหมายถึงซานต้า และพ่อแม่สามารถเลือกข้อความที่พวกเขาได้รับจากซานต้า โดยจะต้องเปิดระบบการทำงาน GPS บนแบล็กเบอร์รี่เพื่อใช้สำหรับการค้นหาที่ระบุไว้

ดาวน์โหลดได้ที่ http://appworld.blackberry.com/webstore/content/16842?lang=en
หรือใช้ QR Code เพื่อดาวน์โหลดได้โดยทันที

View :885
Categories: Press/Release Tags: ,