Archive

Posts Tagged ‘กลุ่มทรู’

กระทรวงไอซีที ผนึกกลุ่มทรู ขยายบริการ “ICT Free WiFi by TRUE” สู่จังหวัดนครราชสีมา

November 30th, 2012 No comments

หนุนโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา เพิ่มโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วไทย

กรุงเทพฯ 30 พฤศจิกายน 2555: โดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมกับ โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจโมบายล์ และนายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อำนวยการบริหาร ธุรกิจทรูออนไลน์ ขานรับนโยบาย SMART THAILAND ประกาศความร่วมมือเปิดให้บริการ ขยายสู่ต่างจังหวัด ประเดิมนครราชสีมาเป็นที่แรก พร้อมเดินหน้าปักหมุดทั่วไทย สนับสนุนโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึงทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free by TrueMove H โดยมี ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นเจ้าบ้านให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ศาลาว่าการจังหวัดนครราชสีมา

นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า “โครงการ ICT Free WiFi เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งวันนี้ คนเมืองในจังหวัดนครราชสีมาจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงแบบไร้สายได้อย่างทั่วถึง อันจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการพัฒนาจังหวัดทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดที่จะสามารถใช้งานเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น ณ จุดที่ให้บริการ ICT Free WiFi by TrueMove H เสริมประโยชน์โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา หรือ Tablet ที่กระทรวง ICT ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมาไปแล้ว ทั้งนี้ มั่นใจว่า โครงการ ICT Free WiFi ที่ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มทรู ที่ให้การสนับสนุนร่วมเปิดพื้นที่ให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ครอบคลุมมากถึง 50,000 จุดทั่วประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ด้วยตนเองแม้อยู่นอกห้องเรียน อันเป็นการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในประเทศ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วย”

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่รัฐบาลโดยกระทรวงไอซีที ได้ให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย ในโครงการ ICT Free WiFi อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ต่างจังหวัด จะสามารถเรียนรู้ได้ทัดเทียมคนในเมืองใหญ่ กลุ่มทรู ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ WiFi ที่มีโครงข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศ จึงยินดีและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับกระทรวงไอซีที อำนวยความสะดวกให้ชาวจังหวัดนครราชสีมาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านเครือข่าย WiFi by TrueMove H ได้ทุกเวลา ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์ ICT Free WiFi by TrueMove H ในอำเภอเมือง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมั่นใจว่าจะร่วมสร้างประโยชน์ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชน รวมทั้งมอบคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ด้านอย่างแน่นอน

ดร. วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเจ้าบ้าน ขอขอบคุณกระทรวงไอซีที และกลุ่มทรู ที่เลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดลำดับต้นๆ ในการเปิดให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE ช่วยให้เด็กนักเรียนที่ได้รับแท็บเล็ตจากโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย ได้รับประโยชน์สูงสุด เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็ว ผ่านเครือข่ายคุณภาพ ทุกจุดที่มีบริการ นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะจังหวัดนครราชสีมามียุทธศาสตร์ที่ตั้งเป็นประตูสู่ภาคอีสาน การมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว และประชาชนในจังหวัดได้เป็นอย่างมาก”

ด้วยความพร้อมของกลุ่มทรูทั้งทางด้านการให้บริการ และศักยภาพของโครงข่ายที่มีคุณภาพ และครอบคลุมมากที่สุดในประเทศ จึงสามารถให้บริการ ICT Free WiFi by TRUE โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านฮอตสปอต WiFi by TrueMove H จำนวน 50,000 จุดทั่วประเทศ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 Mbps ยิ่งไปกว่านั้น ทรูมูฟ เอช ได้สร้าง SSID ชื่อ ICT Free WiFi by TRUE เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจเข้าใช้บริการได้ทันที โดยสามารถลงทะเบียนรับ Username และ Password เมื่อเลือกโครงข่าย ICT WiFi by TRUE เพื่อใช้งานได้วันละ 30 นาที รวม 15 ชั่วโมงต่อเดือน และสามารถลงทะเบียนใหม่เพื่อต่ออายุการใช้งานได้ทุกๆ 3 เดือน และใช้งานได้ทุกที่ที่มีสัญลักษณ์

View :1186

กลุ่มทรู รายงานผลการดำเนินงานปี 2554 รายได้จากการให้บริการโดยรวมเติบโต

March 5th, 2012 No comments

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2554 รายได้จากการให้บริการโดยรวมเติบโตแข็งแกร่ง จากความสำเร็จของบริการ Ultra hi-speed และการขยายธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไร-ก็ตาม กลุ่มทรูรายงานผลขาดทุนสุทธิในปี 2554 จากค่าใช้จ่ายในการขยายบริการ 3G+ ของทรูมูฟ เอช ขณะที่ทรูออนไลน์และทรูวิชั่นส์ยังรักษาผลกำไรได้ดี

ในปี 2554 กลุ่มทรูมีรายได้จากการให้บริการโดยรวม จำนวน 56.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไตรมาส 4 กลุ่มทรูมีรายได้จากการให้บริการลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ 0.6) เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนหนึ่งจากผลกระทบของวิกฤตน้ำท่วมต่อรายได้ทรูวิชั่นส์ และบริการโทรศัพท์พื้นฐานของทรูออนไลน์

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายบริการ 3G+ ของทรูมูฟ เอช ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในกาสร้างทรูมูฟ เอช ให้เป็นแบรนด์ 3G ชั้นนำของประเทศ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิกฤตน้ำท่วม และส่วนแบ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทรูมูฟ ทำให้กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ของกลุ่มทรู อ่อนตัวลงร้อยละ 7.0 จากปีที่ผ่านมาเป็น 17.1 พันล้านบาท ในขณะที่ ผลการดำเนินงานปกติ (NIOGO) ไม่รวมภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ปรับเป็นขาดทุน 3.2 พันล้านบาท โดยในปี 2554 ทรูรายงานผลขาดทุนสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 2.7 พันล้านบาท (จากกำไร 1.2 พันล้านบาทในปีก่อนหน้า) โดยรวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ซึ่งรวมเป็นกำไรทั้งสิ้น 2.7 พันล้านบาท

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร กล่าวว่า “การดำเนินงานของกลุ่มทรูในปี 2554 มีพัฒนาการด้านยุทธศาสตร์หลายประการ ทั้งการเปิดบริการ 3G+ ของทรูมูฟ เอช และการปรับปรุงโครงข่ายเคเบิลโมเด็มด้วยเทคโนโลยีใหม่ DOCSIS 3.0 ซึ่งความสำเร็จจากพัฒนาการต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้รายได้จากการให้บริการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”

“สำหรับปี 2555 บริษัทยังคงสานต่อพัฒนาการด้านยุทธศาสตร์ ด้วยการเปลี่ยนระบบออกอากาศของทรูวิชั่นส์เป็นระบบใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง และการขยายบริการแบบ Triple-play ซึ่งประกอบด้วยบริการเสียง บริการบรอดแบนด์ระบบเคเบิลโมเด็ม ความเร็วสูงสุดถึง 100 Mbps และบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก รวมทั้งการขยายความครอบคลุมของบริการ และ 3G+ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำของกลุ่มทรู ในฐานะผู้ประกอบการไทยรายเดียว ที่ให้บริการสื่อสารครบวงจรด้วยกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์”

โมบาย ประกอบด้วย ทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช และฮัทช์ มีรายได้จากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ไม่รวมรายได้ค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและค่าเช่าโครงข่าย) จำนวน 27.2 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากปีก่อนหน้า จากรายได้ใหม่ในการเปิดให้บริการ ทรูมูฟ เอช การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทรูมูฟ และการรวมผลประกอบการของฮัทช์ นอกจากนี้ การใช้บริการโมบาย อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้จากบริการที่ไม่ใช่เสียงเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.4 จากปีที่ผ่านมา ในขณะที่มีรายได้จากการขายสินค้าทั้งสิ้น 5.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 112.7 เนื่องจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆ ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความโดดเด่นของบริการทรูมูฟ เอช 3G+ และการนำเสนอแพ็กเกจบริการที่ไม่ใช่เสียงและอัตราค่าโทรของกลุ่มทรู โมบายที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ ในปี 2554 กลุ่มทรู โมบาย มียอดผู้ใช้บริการรายใหม่สุทธิ (สำหรับทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช) รวมทั้งสิ้น 1.5 ล้านราย ทำให้มีจำนวนผู้ใช้บริการรวมทั้งสิ้น 18.9 ล้านราย ณ สิ้นปี 2554

ทรูออนไลน์ มีรายได้จากการให้บริการ 26.9 พันล้านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 จากปีที่ผ่านมา เป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของบริการบรอดแบนด์ บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจ และการดำเนินกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์ ในขณะที่รายได้ของบริการบรอดแบนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.1 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากความสำเร็จในการเปิดบริการ Ultra hi-speed Internet ความเร็ว 7-100 Mbps ด้วยเทคโนโลยี ADSL และ DOCSIS 3.0 โดยในปี 2554 ทรูออนไลน์มียอดผู้ใช้บริการบรอดแบนด์รายใหม่สุทธิเพิ่ม 160,000 ราย แม้จะได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในไตรมาส 4 ทั้งนี้ ยอดผู้ใช้บริการบรอดแบนด์โดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 เป็น 1.33 ล้านราย ณ สิ้นปี 2554 นอกจากนี้ ทรูออนไลน์ยังคงรักษาความเป็นผู้นำการให้บริการ WiFi โดยนำเสนอบริการ WiFi ความเร็วสูงที่สุด และครอบคลุมที่สุด ด้วยจุดเชื่อมต่อ WiFi มากกว่า 100,000 จุด ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปรับมาตรฐานความเร็ว WiFi ใหม่เป็น 8 Mbps และเปิดตัวบริการ Ultra WiFi ความเร็วสูงสุด 100 Mbps อีกด้วย

ทรูวิชั่นส์ มีรายได้จากการให้บริการ 9.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีที่ผ่านมา เนื่องจากรายได้ค่าโฆษณาสามารถชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากค่าสมาชิกที่ลดลงในระหว่างปี 2554 ซึ่งเป็นผลมาจากการลักลอบใช้สัญญาณในกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม การแข่งขันในตลาดระดับกลางและล่าง และผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในไตรมาส 4 ปี 2554

นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน กล่าวว่า “ในปี 2554 กลุ่มทรู ประสบความสำเร็จในการจัดหาแหล่งเงินทุนที่ประกอบด้วย การระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การสนับสนุนวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 49 พันล้านบาทจากกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในประเทศ เพื่อขยายธุรกิจของกลุ่มทรู โมบาย และการซื้อคืนหุ้นกู้สกุลดอลล่าร์สหรัฐของทรูมูฟ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นพัฒนาการด้านการเงินที่สำคัญที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถานภาพทางการเงินของบริษัท จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ทั้งยังลดความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย”

“ในปี 2555 กลุ่มทรู จะเดินหน้าขยายธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามแผนการลงทุนที่วางไว้ ในขณะเดียวกัน จะมุ่งมั่นรักษาวินัยทางการเงิน และดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว” นายนพปฎล กล่าวสรุป

View :902

TRUEYOU พลิกโฉมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

February 29th, 2012 No comments

เปิดตัว () ยกระดับการดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) สู่การสร้างความสุขให้ลูกค้าแบบไม่รู้จบ (CHRM) สร้างความแข็งแกร่งในการขยายและรักษาฐานลูกค้า ภายใต้แนวคิด “ความสุข…แบ่งปันกันได้ไม่รู้จบ” นำเสนอ 3 สิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ได้แก่ ใส่ใจดูแลมากกว่าด้วย Premium Service เติมเต็มชีวิตได้มากกว่าด้วย Premium Convergence Lifestyle และรู้ใจมากกว่าด้วย Premium Privilege พร้อมมอบ “” บัตรเดียวที่รวมทุกสิทธิประโยชน์เหนือระดับเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้ากลุ่มทรู ทั้งทรูเรดการ์ด และทรูแบล็คการ์ด ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 600,000 รายทั่วประเทศ

นายเกษม กรณ์เสรี ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้า บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “หลังจากที่เปิดตัวทรูยู (TrueYou) เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ด้วยการจัดส่งทรูการ์ด ให้กับลูกค้าของเรา โดยจัดส่งไป 610,000 รายทั่วประเทศ แบ่งเป็นทรูแบล็คการ์ด 60,000 ราย และทรู เรดการ์ด 550,000 รายนั้น ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าของเรา และเพื่อสร้างความสุขแบบไม่รู้จบ ทรูยู (TrueYou) จึงรวบรวมสิทธิพิเศษเป็น 3 กลุ่มหลักให้แก่ลูกค้า

· Premium Service: ใส่ใจและดูแลมากกว่าด้วยบริการสุดพิเศษ อาทิ บริการ Always Connect ให้ลูกค้าทรูใช้บริการอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดอุปกรณ์สำรองระหว่างซ่อม Call Back Service บริการโทรกลับหาลูกค้า เพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องถือสายรอ บริการเลขาส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ช่วยจองห้องพักโรงแรมและดูแลกรณีรถเสียฉุกเฉิน
· Premium Convergence Lifestyle : ให้ลูกค้าเติมเต็มชีวิตได้มากกว่าด้วยการใช้สินค้าและบริการในกลุ่มทรูอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น พร้อมเปลี่ยนทุกการใช้จ่ายเป็นคะแนนสะสมแลกสินค้าและบริการในกลุ่มทรูได้
· Premium Privilege: สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรูยู ในการใช้บริการที่ร้านทรู คอฟฟี่ และทรู ช้อป บริการสำรองที่จอดรถสำหรับลูกค้าทรูการ์ด ณ ห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ชั้นนำ ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท นาน 1 ปี บริการเครื่องดื่มรับรอง ฟรี ที่สนามบิน 9 แห่งทั่วประเทศ ส่วนลดจากร้านค้ากว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ

“ทรูยู มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความสุขแบบไม่รู้จบให้กับลูกค้า ซึ่งเราเข้าใจดีว่าความสุขสำหรับลูกค้าแต่ละท่านนั้นแตกต่างกันไป เราจึงได้มอบสิทธิพิเศษที่หลากหลาย ควบคู่ไปกับการศึกษาไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ความสุขให้กับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในกลุ่มทรู รวมทั้งการสร้างความสุขที่มากยิ่งขึ้น และยังสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนที่รักได้ไม่รู้จบ” นายเกษมกล่าวทิ้งท้าย

ทรูยู (TrueYou ) เป็นความตั้งใจของกลุ่มทรู ที่มุ่งมั่นเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่จะเป็นความสุขสุดพิเศษ เพื่อมอบให้ลูกค้าที่ใช้บริการกลุ่มทรู ซึ่งสิทธิพิเศษจะเพิ่มเป็นทวีคูณยิ่งขึ้น ตามระยะเวลาการใช้บริการของกลุ่มทรู ซึ่งครอบคลุมทั้งลูกค้าทรูมูฟ ทรูมูฟ เอช ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ ทรูไลฟ์ พลัส โทรศัพท์พื้นฐาน และวีพีซีที สอบถามรายละเอียดเงื่อนไข หรือตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ที่ www.true-u.com หรือ True Card Call Center 0-2-700-1787

View :1025

ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทยลงนามสัญญาสนับสนุนเงินทุน48,940 ล้านบาทกลุ่มทรู

September 7th, 2011 No comments

ลงนามสัญญาสินเชื่อร่วมกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยมี จำกัด (มหาชน) และ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้เงินกู้หลัก ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ให้เงินกู้ร่วมจำนวนวงเงินรวมทั้งสิ้น 48,940 ล้านบาท โดยเงินจำนวนดังกล่าวจะนำไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจสื่อสารไร้สายกลุ่มทรู และชำระคืนหนี้สินเดิมบางส่วน รวมทั้งใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มทรู

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มทรูให้ความไว้วางใจธนาคารอย่างต่อเนื่อง ธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนกลุ่มทรูตามยุทธศาสตร์ระยะยาวของกลุ่มในการเป็นผู้นำด้าน Convergence การสนับสนุนธุรกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการให้บริการแบบครบวงจร โดยธนาคารเริ่มจากการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของกลุ่มธุรกิจไร้สาย (wireless) ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจัดโครงสร้างทางธุรกิจและทางการเงินที่เหมาะสมเพี่อช่วยให้กลุ่มทรูสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงเป็น Lead Arranger ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ในการจัดหาแหล่งเงินทุนในระยะยาวเพื่อสนับสนุนการลงทุนเพื่อการให้บริการด้าน 3G

ซึ่งการลงทุนสนับสนุนด้านการเงินจำนวน 48,940 ล้านบาทแก่กลุ่มทรูในครั้งนี้ จะเสริมศักยภาพให้กลุ่มทรูสามารถเดินหน้าให้บริการ 3G ระบบ HSPA อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการยกระดับพัฒนาไปสู่บรอดแบนด์ไร้สายอย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และเป็นประโยชน์แก่กลุ่มทรูซึ่งเน้นยุทธศาสตร์ด้าน convergence มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ธนาคารขอขอบคุณธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่เป็นพันธมิตรในการให้เงินกู้ร่วมกับธนาคารในครั้งนี้

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าให้การสนับสนุนสินเชื่อกับทุกภาคส่วน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อแก่กลุ่มทรู ซึ่งมียุทธศาสตร์ระยะยาวที่ชัดเจนในการเป็นผู้นำด้าน Convergence การลงทุนในครั้งนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพธุรกิจสื่อสารไร้สายและบริการ 3G ในประเทศไทยให้ก้าวหน้าครอบคลุมเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน ผู้บริโภคในการสื่อสาร และเข้าถึงแหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ไร้พรมแดน และเกิดประโยชน์สูงสุด

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหารกลุ่มทรู บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู ขอขอบคุณกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ทั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้ให้เงินกู้ร่วมคือธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ให้ความวางใจสนับสนุนทางการเงินกับกลุ่มทรู รวมทั้งเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทเอกชนไทย ตลอดจนพร้อมร่วมผลักดันธุรกิจโทรคมนาคมไทยให้ก้าวทันโลก โดยมีมูลค่าเงินสนับสนุนครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 48,940 ล้านบาท เป็นสินเชื่อระยะยาวอายุไม่เกิน 10 ปี และเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบางส่วนจะนำไปชำระคืนหนี้สินเดิม ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการลงทุนธุรกิจสื่อสารไร้สายของกลุ่ม เพิ่มศักยภาพโครงข่ายและขีดความสามารถการเข้าถึงให้ครอบคลุมเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สร้างประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ได้ทัดเทียมกัน

View :1000